Tải bản đầy đủ

Sinh hoat nhom song song - Tuan 01-02

Ngày 16 tháng 8 năm 2010. Tuần: 01 - 02.
Họp nhóm song song
Thành phần : 01. Cô giáo: Hoàng Thị Tần
02. Thầy giáo: Nguyễn Văn Lực
Nội dung bàn bài:
Bài dậy 01: Sinh học 6 - Đặc điểm của cơ thể sống

1. Kiến thức trọng tâm:
- Đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.
- Phân biệt vật sống và vật không sống.
2. Kĩ năng cần rèn:
- Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu đời sống, hoạt động của sinh vật
3. Kiến thức mới và khó:
- Phân biệt vật sống và vật không sống
4. Đồ dùng:
- Tranh vẽ thể hiện một vài nhóm sinh vật.
Bài dậy 02: Sinh học 7 - phân biệt động vật với thực vật.
đặc điểm chung của động vật.
1. Kiến thức trọng tâm:
- Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật.
- Đặc điểm chung của động vật.


2. Kĩ năng cần rèn:
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích tổng hợp.
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
3. Kiến thức mới và khó:
- Nêu đợc đặc điểm chung của động vật.
4. Đồ dùng:
- Tranh phóng to hình 2.1, 2.2 SGK
Bài dậy 03: Sinh học 8 - Cấu tạo cơ thể ngời
1. Kiến thức trọng tâm:
- Kể tên đợc cơ quan trong cơ thể ngời, xác định đợc vị trí của các hệ cơ quan trong
cơ thể mình.
- Giải thích đợc vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong sự điều hoà hoạt động các
cơ quan..
2. Kĩ năng cần rèn:
- Rèn kỹ năng quan sát nhận biết kiến thức.
- Rèn kỹ năng t duy tổng hợp logic, kỹ năng hoạt động nhóm.
3. Kiến thức mới và khó:
- Vai trò của hệ thần kinh.
4. Đồ dùng:
- Tranh hệ cơ quan của thú, hệ cơ quan ở ngời,
- Sơ đồ phóng to hình 2 3 SGK tr.9
Bài dậy 04: Sinh học 9 - Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
1. Kiến thức trọng tâm:
- Trình bày đợc nội dung, mục đích, và ứng dụng của phép lai phân tích.
- Hiểu và phân biệt đợc di truyền trội không hoàn toàn với di truyền trội hoàn toàn.
2. Kĩ năng cần rèn:
Phát triển t duy lý luận nh phân tích, so sánh.
Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
Luyện kĩ năng viết sơ đồ lai.
3. Kiến thức mới và khó:
- Hiểu và phân biệt đợc di truyền trội không hoàn toàn với di truyền trội hoàn toàn
4. Đồ dùng:
Tranh phóng to hình 3 SGK
Tranh minh hoạ lai phân tích.
..................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×