Tải bản đầy đủ

TUAN 24 LUYỆN TẬP TÓM TẮT TIN TỨC


Taäp laøm vaên 4

Thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2010
Tập làm văn
Tóm tắt tin tức
I. Nhận xét

1. Đọc lại bản tin “Vẽ về cuộc sống
an toàn” (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang
54 – 55 ) và trả lời câu hỏi:
a) Bản tin này gồm mấy đoạn?
b) Xác đònh sự việc chính được nêu ở mỗi
đoạn. Tóm tắt mỗi đoạn bằng một hoặc hai
câu.
c) Tóm tắt toàn bộ bản tin.

a) Baỷn tin naứy gom maỏy ủoaùn?
4 ủoaùn

ĐOẠN 1

SỰ VIỆC CHÍNH
TÓM TẮT
Cuộc thi vẽ Em muốn sống
an toàn vừa được tổng kết.
UNICEF, báo Thiếu niên
Tiền phong vừa tổng kết
cuộc thi vẽ Em muốn sống
an toàn.
b)

ĐOẠN 2
SỰ VIỆC CHÍNH
TÓM TẮT
Nội dung, kết quả cuộc thi.
Trong 4 tháng có 50 000
bức tranh của thiếu nhi gửi
đến.
b)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×