Tải bản đầy đủ

Câu chuyện hoa tươi 02

1
TRƯỜNG HỢP NGÀNH TRỒNG HOA CỦA
COLOMBIA
7 mô thức sai lầm trong phát triển
1.
Quá ỷ lại vào các yếu tố sản xuất cơ bản
2.
Thiếu phối hợp giữa các ngành
3.
Thiếu hiểu biết về khách hàng
4.
Không phát triển mở rộng về phía trước
5.
Chủ nghĩa gia trưởng
6.
Thiếu kiến thức về vị trí tương đối
7.
Chính phủ và doanh nghiệp đổ lỗi cho nhau
Fairbanks & Lindsay, “Cày xới biển cả”
2
Mô thức 1: Quá phụ thuộc vào các yếu tố

sản xuất căn bản
z
Các nhà sản xuất nội đòa giả thiết rằng các lợi thế về tài
nguyên thiên nhiên và chi phí nhân công rẻ sẽ giúp họ
đạt được vò trí dẫn đầu trong các thò trường xuất khẩu
z
Do đó họ không tạo ra được điều kiện để sáng tạo
Mô thức 2:
Yếu kém trong phối hợp liên ngành
z
Yếu kém trong phối hợp các ngành có liên quan và các
dòch vụ hỗ trợ tác động nghiêm trọng đến lợi thế của
doanh nghiệp ở các nước đang phát triển
z
Ví dụ: ngành giao thông vận tải
3
Mô thức3:
Yếu kém trong hiểu biết về khách hàng
z
Các doanh nghiệp có xu hướng làm ra hàng hóa, sau đó
tìm kiếm thò trường để bán
z
Coi nhẹ việc tìm hiểu nhu cầu của người mua trước khi
đẩy hàng hoá vào tay khách hàng mới
z
Thiếu hiểu biết về ý nghóa chiến lược dài hạn khi lựa
chọn phân khúc thò trường để phục vụ
Mô thức 4: Không thành công trong việc phát
triển về phía khách hàng
z
Nhiều doanh nghiệp quá lệ thuộc vào các trung gian phân
phối. Các trung gian có quá nhiều quyền lực và ngăn chặn
doanh nghiệp tìm hiểu những điều thiết yếu về thò trường.
z
Những doanh nghiệp hội nhập để tiếp cận khách hàng:
z
có xu hướng thiết lập những cơ chế tạo lợi nhuận ngắn hạn
z
không tái kiểm và tái tạo các nguồn lợi thế cạnh tranh
4


0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Trồng trọt
(Bogota)
Máy bay
(Bogota-
Miami)
Phí ủy thác
(Miami)
Đường bộ
(Miami-
Boston)
Bán sỉ
(Boston)
Bán lẻ
(Boston)
14.6
14.6
23.4
23.4
17.0
17.0
51.4
51.4
25.7
25.7
154.2
154.2
102.8
25.7
2.3
2.3
6.4
6.4
2.4
2.4
Doanh thu từ mỗi hộp hoa trong chuỗi giá trò
Nguồn: Các phỏng vấn của công ty Monitor tại Mexico, Colombia, Miami, và Boston
US
Cents
Cơ cấu chuỗi giá trò của hoa Colombia
Stan Shih’s Smiling Curve
Stan Shih’s Smiling Curve
5
S
S
ơ đ
ơ đ
ồ nụ cười của Stan
ồ nụ cười của Stan
Shih
Shih
với máy vi tính
với máy vi tính
Nghiên cứu công nghệ
Sản xuất đại trà
Phần mềm
Bán hàng
Dịch vụ
Phân phối
Gắn thương hiệu
Gia công lắp ráp
Bộ xử lý
Giá trị gia
tăng
Cạnh tranh toàn cầu
Phân khúc theo ngành
Cạnh tranh địa phương
Phân khúc theo quốc gia
Bộ nhớ
Ổ đĩa
Tinh thể lỏng
Vi mạch
S
S
ơ đ
ơ đ
ồ nụ cười của Stan
ồ nụ cười của Stan
Shih
Shih
giày da, may mặc, xe máy
giày da, may mặc, xe máy
Nghiên cứu
Thiết kế
Sản xuất
Bán hàng
Dịch vụ
Phân phối
Gắn thương hiệu
Gia công lắp ráp
Linh kiện
Giá trị
gia tăng
Cạnh tranh toàn cầu
Phân khúc theo ngành
Cạnh tranh địa phương
Phân khúc theo quốc gia

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×