Tải bản đầy đủ

GIAO AN TIN LOP 3 TUAN 7

Tuần 7:
Soạn ngày 02 tháng 10 năm 2010
CHƯƠNG 3: EM TẬP GÕ BÀN PHÍM
MỤC TIÊU
- HS nhận biết được tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay
trên bàn phím
- HS nắm được quy tắc gõ đúng các phím trên các hàng cơ sở, hàng
trên, hàng dưới và hàng phím số
- HS sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím bằng mười ngón
Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
I. MỤC TIÊU
- HS nắm được cách đặt tay trên bàn phím để gõ nhanh và chính xác các
phím ở hàng cơ sở
- HS sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ thành thạo các phím ở hàng cơ
sở
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
SGK, SGV, Máy vi tính
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy nêu cách khởi động và quy tắc chơi của trò chơi Sticks?
2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
- HS đọc nội dung trong SGK
1. Cách đặt tay lên bàn phím:
- Tại hàng cơ sở, đặt ngón trỏ tay trái lên
phím F, các ngón còn lại đặt lên các phím:
A, S, D
- Ngón trỏ tay phải đặt lên phím J, các
ngón còn lại đặt lên các phím: K, L, dấu ;
2. Cách gõ các phím trên hàng cơ sở:
- GV hướng dẫn và thực hành mẫu
- 2 HS nhắc lại cách đặt tay lên
bàn phím
- 5 HS lên thực hành đặt tay lên
bàn phím
- 10 HS thực hành theo sự
3. Tập gõ với phần mềm Mario:
- Cho HS tìm hiểu mục này trước, sau đó
GV hướng dẫn cách khởi động phần mềm
Mario, cách chơi, tiếp tục hoặc kết thúc
- GV thực hành mẫu
hướng dẫn của GV
- 2 HS thực hành mẫu cho các
HS khác trong lớp
Tiết 2: Thực hành
- GV yêu cầu HS phải đặt tay trên bàn
phím và gõ đúng màu được tô trên phím
và ngón tay
- Chia nhóm thực hành cho HS
- GV cần giám sát kĩ trong quá trình HS
thực hành, sửa ngay các lỗi sai để tạo cho
HS biết cách gõ đúng ngay từ đầu
- HS thực hành theo nhóm
- Mỗi nhóm chọn ra một đại
diện thi với nhóm khác
3. Nhận xét, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương và ghi nhận kết quả những HS học
tốt
- Dặn dò HS về nắm kĩ bài học và chuẩn bị bài mới

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×