Tải bản đầy đủ

De kiem tra Tieng viet 1 Cuoi HK I (Chuan KTKN)

Họ và tên : ................................ Th .... ngy .... thỏng .. nm 2009
Lớp: 1 kiểm tra định kì giữa học kì I
im: ............... Mụn : Ting vit lp 1 ( Thi gian 40 phỳt)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: a. Nối
Cây rơm thơm ngát
Đôi má vàng óng
Bông hoa ửng hồng
b. Điền

tổ ch hnai bông s'. ch`.. nho
Bài 2: Hãy chép lại các vần, từ ngữ và câu sau:
a. Vần: en, ang, iêm , yêu, uôt ( mỗi vần chỉ viết 1 lần)
b. Từ ngữ : Cây rơm, nhà hát, công viên, con vẹt, yếm dãi. ( mỗi từ chỉ viết 1 lần)

c. Câu: Những chùm nhót chín đỏ ( chỉ viết 1 lần)

Điểm bài kiểm tra: Đọc thành tiếng: ./6 điểm Bài 1: ./4 điểm
Bài 2: ./10điểm Tổng điểm: /10 điểm.
Phòng giáo dục quỳ hợp
Trờng Tiểu học châu đình

Hớng dẫn chấm bài kiểm tra định kì cuối học kì I.
Năm học 2009 - 2010
Môn tiếng việt Lớp 1
-------------------------------------------------------------
Phần kiểm tra đọc: ( 6 điểm)
(Giáo viên làm phiếu ( 10 phiếu), mỗi phiếu ghi 20 tiếng gồm 4 vần, 4 từ ứng dung
(mõi từ có 2 tiéng), câu ứng dụng (có 7 - 8 tiếng) đã học vào phiếu. Nội dung trong mỗi
phiếu khác nhau. Học sinh lần lợt lên rút phiếu và đọc. Rút đợc phiếu nào đọc phiếu đó.
(Thời gian 1 phút/ em))
Học sinh đọc thành tiếng không đánh vần cho 6 điểm.
a. Học sinh đọc vần đúng, nhanh: cho 1 điểm.
b. Học sinh đọc từ ứng dụng đúng , nhanh: cho 3 điểm.
c. Học sinh đọc đúng, nhanh, diễn cảm câu ứng dụng : cho 2 điểm).
Tuỳ theo khả năng đọc của học sinh để chiết điểm từng phần cho phù hợp.
Bài 1: ( 4 điểm)
a. 3 điểm.
Nối đúng mỗi cặp từ hợp nghĩa cho 1 điểm.
b. ( 1 điểm )
Học sinh điền đúng vào mỗi chỗ chấm cho 0,25 điểm.
Bài 2: Viết : (10 điểm)
a. Viết đúng, đẹp cho 2,5 điểm. ( Sai mỗi chữ trừ 0,5 điểm)
b. Viết từ ngữ đúng, đẹp cho 5 điểm Sai 1 chữ trừ 0.5 điểm)
c. Viết câu đúng, đẹp cho 2,5 điểm. (sai 1 chữ trừ 0,5 điểm)
Ngày 18 tháng 12 năm 2009
Giáo viên ra đề
Cao Thị Thuý

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×