Tải bản đầy đủ

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tửTRƯỜNG THCS HUỲNH HỮU NGHĨA
TRƯỜNG THCS HUỲNH HỮU NGHĨA
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ TÚ
ĐT: 0793871126

MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8
TUẦN 6 - TIẾT 11
BÀI 8
BÀI 8


PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
GV thực hiện :
GV thực hiện :
HUỲNH ANH NGÔN
HUỲNH ANH NGÔN

NĂM HỌC : 2010-2011
NĂM HỌC : 2010-2011

KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ

BÀI TẬP 43 -Trang 20/SGK

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) x
2
+ 6x + 9 b) 10x – 25 – x
2

Bài giải:
a) x
2
+ 6x + 9 = x
2
+ 2.3x + 3
2
= (x – 3)
2

b) 10x – 25 – x
2
= - (x
2
– 10x + 25)
= - (x
2
– 2.x.5 + 5
2
)
= - (x –5)
2Tiết 11- Bài 8:


PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH
NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP
NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP
NHÓM HẠNG TỬ
NHÓM HẠNG TỬ
1. Ví dụ:
Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
x
2
– 3x + xy – 3y

Các hạng tử có nhân tử chung hay không ?
Các hạng tử có nhân tử chung hay không ?

Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung ?
Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung ?

x
2
– 3x + xy – 3y =
= x(x – 3) + y(x – 3)
= (x – 3)(x + y)
(x
2
– 3x) +(xy – 3y)(x
2
– 3x) + (xy – 3y)
Cách khác:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×