Tải bản đầy đủ

Bài 1. Bài mở đầu

Phòng GD&ĐT Đam Rông Trường THCS Đạ M’rông
Tuần 1 Ngày soạn: 08/08/2010
Tiết 1 Ngày dạy : 10/08/2010
BÀI MỞ ĐẦU
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức :
Biết hoá học là gì và biết vai trò quan trọng của hóa học trong đời sống.
2. Kỹ năng :
Biết làm thí nghiệm , biết quan sát , biết tư duy , suy luận sáng tạo
3.Thái độ :
Bước đầu hình thành sự yêu thích môn học mới này.
II. CHUẨN BỊ :
1. GV:
Hóa chất: Dung dịch NaOH , CuSO
4
, HCl, và vài cây đinh sắt.
Dụng cụ: Khay nhựa, giá ống nghiệm, ống nghiệm sạch.
2. HS:
Xem bài trước ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :
1. Ổn định lớp(1’): 8A1……/…….. 8A2……./…… 8A3……/……..

2. Tiến trình dạy học:
a.Giới thiệu bài :
Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và trong sản xuất ? Vậy hoá học là gì ?
Làm thế nào để các em học tốt môn hoá học ? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay .
b. Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1. Tìm hiểu hoá học là gì?(20)
- GV: Hướng dẫn HS làm thí
nghiệm 1. Yêu cầu HS nhận
xét của về sự biến đổi các chất
trong ống nghiệm ?
- GV: Nhận xét , bổ sung câu
trả lời .
-GV: hướng dẫn TN 2 . Yêu
cầu HS nêu hiện tượng sảy ra
trong ống nghiệm. Giải thích?
- GV nhận xét câu trả lời .
-GV hỏi: Hoá học là gì ?
-GV: Kết luận.
- HS: Dung dịch Natrihiđrôxít
không màu , dung dịch đồng sun fát
màu xanh , khi cho 2 chất vào ống
nghiệm biến đổi thành chất không
tan trong nước ( kết tủa ). Đồng (II)
hyđroxit Cu(OH)
2
↓ màu xanh.
-HS: Lắng nghe, ghi nhớ.
-HS: Trong ống nghiệm có bọt khí,
do có sự biến đổi của sắt và axit
Clohyđrit.
-HS: lắng nghe, ghi nhớ.
- HS : Hoá học là khoa học nghiên
cứu các chất , sự biến đổi và ứng
dụng của chúng .
-HS: Lắng nghe và ghi vào vở.
I- HOÁ HỌC LÀ GÌ ?
1- Thí nghiệm :
- Cho dung dịch natri đroxit
vào dung dịch đồng (II)
hiđroxit
-Cho sắt lim loại vào dung
dịch axit clohiđric.
2- Quan sát :
3- nhận xét : Hoá học là khoa
học nghiên cứu các chất , sự
biến đổi và ứng dụng của
chúng .
Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của hoá học trong cuộc sống(15)
- GV: Cho HS đọc và trả lời
các câu hỏi trong SGK ( Yêu
cầu HS không trả lời theo nội
dung trong sách ).
-HS: nêu câu hỏi
- HS: trả lời trong thực tế cuộc
sống mà các em biết .
II-HOÁ HỌC CÓ VAI
TRÒ QUAN TRỌNG
NHƯ THẾ NÀO TRONG
CUỘC SỐNG:
GV: Lê Anh Linh Trang 1
Phòng GD&ĐT Đam Rông Trường THCS Đạ M’rông
- GV: Nhận xét câu trả lời .
- GV: Cho HS đọc phần trả lời
trong SGK .
-GV: Cho Hs quan sát 1 số
tranh ảnh , tư liệu hoặc kể cho
HS nghe những ứng dụng của
hoá học để từ đó rút ra kết luận
.
-GV hỏi: Hoá học có vai trò
quan trọng như thế nào trong
cuộc sống ?
-HS: nghe và ghi nhớ.
- HS: tự đọc lại phần trả lời trong
sách để nhận xét phần trả lời của
mình
-HS: Dựa vào những ví dụ nói về
ứng dụng của hoá học trong các lĩnh
vực cuộc sống hàng ngày : Vật dụng
gia đình , trong đồ dùng học tập ,
trong y học , trong nông nghiệp ,
công nghiệp , … HS có thể rút ra
vai trò của hoá học .
Hoá học có vai trò rất quan
trọng trong cuộc sống chúng
ta: làm vật dụng, trong y học,
sản xuất…
Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp học tốt môn hoá học(5’)
- GV: Hướng HS vào các hoạt
động cần làm khi hoạt động
môn hoá học.
-GV hỏi: Phương pháp học tập
môn hoá học như thế nào là
tốt?
-HS: Các hoạt động cần làm khi học
tập là : Thu thập thông tin , xử lí
thông tin , vận dụng và ghi nhớ .
-HS: Để học tốt môn hoá học cần
phải :
+ Biết làm thí nghiệm , biết quan
sát hiện tượng.
+ Hứng thú say mê môn học , rèn
luyện óc tư duy , suy luận sáng tạo .
+ Nhớ bài một cách chọn lọc ,
thông minh .
+ Đọc thêm sách.
III- CẦN PHẢI LÀM GÌ
ĐỂ HỌC TỐT MÔN HOÁ
HỌC :
+ Tự thu thập tìm kiếm
thông tin
+ Xử lí thông tin
+ Vận dụng
+ Ghi nhớ
- Học tốt môn hoá học là
nắm vững và có khã năng
vận dụng kiến thức đã học
3. Đánh giá(3’):
GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung cơ bản của bài học.
4. Dặn dò(1’) : Về nhà học bài

Chuẩn bị bài mới: chất.
5. Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
GV: Lê Anh Linh Trang 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×