Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn thiết kế benner bằng phần mềm Aleo intromaker

Hướng dẫn: Aleo flash intro banner maker:
HƯỚNG DẪN TẠO BANNER
BẰNG PHẦN MỀM ALEO FLASH INTRO BANNER MAKER
I) Hướng dẫn cài đặt phần mềm (Aleo Flash Intro Banner Maker)
- Chạy File Aleo Flash Intro Banner Maker v2.4.99 Setup.exe
- Crak theo hướng dẫn sau:
vào thư mục (Crack) Copy file "Crack.exe":
1
Mở file này
Copy file này
Hướng dẫn: Aleo flash intro banner maker:
Paste vô thư mục vừa cài đặt trong ổ đĩa (C) cụ thể là (C:\Program Files\Aleo Software\Flash
Intro and Banner Maker):
Nhấn 2 lần file "Crack.exe" vừa Paste. Nhấn Activate để hoàn thành bẻ khóa. Chúc bạn
thành công!
-
2
Nhấn vào đây
Nhấn vào đây
Paste vào
thư mục

này
Hướng dẫn: Aleo flash intro banner maker:
II) Hướng dẫn tạo Banner:
- Chạy chương trình Aleo Flash Intro Banner
- Xuất hiện màn hình giao diện sau:
3
Kích thước
và âm thanh
Nền banner
Hiệu ứng nền
Tạo chữ
Tạo liên kết
Lưu File
Mở các đối
tượng
Hướng dẫn: Aleo flash intro banner maker:
1) Tạo kích thước và âm thanh:
4
Ngang : chọn 770
Cao: chọn từ 150 đến 180 là
vừa (không nên để quá rộng)
Nhấn vào đây để chèn
nhạc hoặc bỏ nhạc
Nhấn vào đây để tìm
nhạc theo ý
Nhấn vào đây để
xem trước
1
2
3
4
5
Tão mới Tão mới
bằng dạng
tạo sẵn
Mở file ini
đã lưu để
sửa
Lưu lại cấu hình
thiết đặt file để sử


dụng sau này
Hướng dẫn: Aleo flash intro banner maker:
2) Tạo nền banner:
- Chèn nền:
-
Chú ý: -* Bạn có thể dùng Photoshop để tạo hình banner theo ý muốn (nếu bạn làm được
Photoshop)
-* Các mẫu nền Background thường không có kích thước vừa ý, bạn nên dùng trình
Paint để cắt một mảng nền theo ý muốn, lưu lại ở dạng ảnh (đuôi bmp) rồi chèn vào.
-* Đơn giản hơn bạn có thể vẽ trên Word, chèn ảnh, chèn WordArt... rồi dùng Paint
cắt chuyển sang ảnh để chèn vào.
5
Nền mặc định sẵn
Nền tùy chọn một màu
Nền tùy chọn trộn 2 màu
màu
Nhấn vào đây để tạo
nên theo phong cách
riêng của minh
Chèn nền theo mẫu
sẵn của Aleo
Chèn nền theo mẫu
của mình
Xóa nền

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×