Tải bản đầy đủ

phuong phap hoc tu moiPhương pháp học từ mới tiếng
Anh

Phân loại từ

Học cái gì?

Học như thế nào?

Phân loại như thế nào?


Phân loại từ

Từ cần biết nghĩa

Từ cần phải đoán

Từ nào cần dùng lạiHọc cái gì?

Học phiên âm từ

Học nghĩa của từ

Đặc điểm cú pháp của từ

Biết tiền tố của từ


Học như thế nào?

Học bằng hình ảnh

Học bằng đơn từ có đánh dấu( 2 quyển)

Học bằng tổ hợp từ

Ví dụ các từ đã học


Phân loại như thế nào?

Đối với những từ trong giáo trình tổng hợp
thì cần biết càng nhiều thông tin về từ càng
tốt.

Các từ chỉ cần biết nghĩa thì chỉ cần đánh số
thứ tự sau đố viết nghĩa vào cuốn sổ tương
ứng để giải nghĩa.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×