Tải bản đầy đủ

Bài 8 - Tiết 13. Một số bazo quan trọng (TT)

Phòng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơng
Tuần 7 Ngày soạn: 18/09/2010
Tiết 13 Ngày dạy: 20/09/2010
Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( TT )
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:
1.Kiến thức :
Biết các tính chất, ứng dụng quan trọng của Ca(OH)
2
; Biết ý nghĩa độ PH của dd .
2.Kỹ năng :
Rèn kỹ năng viết PTPƯ, cách làm các bài tập định lượng .
3.Thái độ :
Giáo dục tính cẩn thận à sự ham học bộ mơn .
4. Trọng tâm:
Tính chất hóa học của Ca(OH)
2
và thang pH.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
a. GV:
Hố chất: CaO, dd HCl, NaCl, NH

3
, nước chanh khơng đường .
Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, phễu, giấy lọc, giá sắt, ống nghiệm, giấy PH .
b. HS:
Nghiên cứu trước nội dung SGK .
2. Phương pháp:
Thí nghiệm thực hành – Trực quan – Làm việc nhóm – Làm việc với SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp (1’) : 9A1 ……/…... 9A2…./…….
9A3…./….. 9A4…../…..
2.Kiểm tra bài cũ (10’ ):
HS1, 2, 3, 4: Làm bài tập 1, 2 ,3, 4 SGK/27 .
HS5: Trình bày TCHH của NaOH ? Viết PTPƯ? ứng dụng của NaOH ?
3.Bài mới :
a. Giới thiệu bài: Ngoài NaOH, Ca(OH)
2
cũng là 1 bazơ có vai trò to lớn. Vậy Ca(OH)
2
có những tính
chất gì?Cách pha chế? ứng dụng của nó như thế nào?
b. Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách pha chế dd canxi hiđroxit(3’).
-GV: Dd Ca(OH)
2
có tên
thường là nước vơi trong .
-GV: Hướng dẫn học sinh cách
pha chế dd Ca(OH)
2
.
-HS: Chú ý lắng nghe.
-HS: Quan sát thao tác mẫu
của giáo viên và ghi nhớ thao
tác pha chế.
I.Tính chất .
1.Pha chế dd canxi hiđroxit :
(SGK)
Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hố học(12’) .
-GV: Yêu cầu HS dự dốn
TCHH của dd Ca(OH)
2
.
- GV: Nhắc lại TCHH của 1
bazơ tan?
-HS: Dd Ca(OH)
2
có những
TCHH của 1 bazơ tan .
- HS: Nhắc lại TCHH của 1
bazơ tan .
2 .Tính chất hoấ học :
a.Làm đổi màu chất chỉ thị :
-Làm quỳ tím hố xanh .
-dd pp khơng màu

đỏ .
GV: Lê Anh Linh Trang 1
Phòng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơng
-GV: Biểu diễn các thí
nghiệm kiểm chứng dự đoán
của HS để tìm ta kiến thức
mới của bài học.
-GV: u cầu HS lên bảng viết
các PTHH minh họa.
-HS: Các nhóm làm thí nghiệm
theo nhóm .
Ghi kết quả vào bảng nhóm.
-HS: Viết PTPƯ minh hoạ .
b.Tác dụng với axit :

muối +
nước .
Ca(OH)
2
+2HCl

CaCl
2
+ 2H
2
O
c.Tác dụng với oxit axit:

muối
+ nước .
Ca(OH)
2
+CO
2

CaCO
3
+ 2H
2
O
d.Tác dụng vớimuối :(B.9)
Hoạt động 3: Ứng dụng(3’) .
-GV: Yêu cầu HS tìm hiểu
SGK và cho biết những ứng
dụng của Ca(OH)
2
.
-GV: Kết luận .
-HS: Tìm hiểu SGK và nêu
ứng dụng .
-HS: Nghe và ghi vở.
3.Ứng dụng :
-Làm vật liệu xây dựng
-Khử chua đất trồng trọt.
-Khử độc các chất thảI cơng
nghiệp, diệt trùng .
Hoạt động 4 : Thang PH(7’) .
- GV: Giới thiệu: Thang PH để
biểu thị độ axit hoặc độ bazơ
của dd.
*Gv giới thiệu về giấy PH
cách so màu với thang màu để
xác định độ PH của dd.
-GV: Hướng dẫn học sinh
dùng giấy PH để xác định độ
pH của dd: Nước chanh, dd
NH
3
, nước máy à kết luận về
tính axit, tính bazơ của các đ
trên .
-Gv kết luận .
- HS: Lắng nghe .
- HS: Quan sát .
-HS: Các nhóm tiến hành làm
thí nghiệm để xác định độ PH
của các dd .
(Nước chanh PH = 3, NH
3
PH=
11, nước máy PH = 7)
-HS: Các nhóm trình bày kết
quả.
Nhóm khác bổ sung.
-HS: Nghe và ghi vở.
II.Thang PH:
-Nếu PH = 7 : dd là trung tính .
-Nếu PH > 7 dd có tính bazơ .
-Nếu PH < 7 dd có tính axit .
4.Củng cố - Đánh giá – Dặn dò(9’) :
a. Củng cố - Đánh giá:
1.Nhắc lại TCHH của Ca(OH)
2
? Viết PTPƯ ?
2.Hồn thành các PTPƯ sau :
a. ? + ?

Ca(OH)
2
b. Ca(OH)
2
+ ?

Ca(NO
3
)
2
+ ?
c. ? + ?

CaO + ? d. Ca(OH)
2
+ ?

? + H
2
O .
e. Ca(OH)
2
+P
2
O
5


? + ?
b. Dặn dò:
Học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK/30.
Xem trước bài “Tính chất hố học của muối”.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
GV: Lê Anh Linh Trang 2
Phòng GD&ĐT Đam Rông Trường THCS Đạ M’rông
GV: Lê Anh Linh Trang 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×