Tải bản đầy đủ

Đề KTHKII môn Lịch sử lớp 5

Phòng GD&ĐT Triệu Phong Đề kiểm tra học kì II
Trường tiểu học số 1 Triệu Long Môn : Lịch sử - lớp 5 . Năm học : 2007 - 2008
Thời gian làm bài: 20 phút ( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh: ......................................................
Lớp :............................................. (Học sinh làm bài trực tiếp ngay trên đề )
Hãy khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu1. Nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam là:
A. Hai miền Nam - Bắc Việt Nam được thống nhất .
B. Quân Pháp rút khỏi Việt Nam.
C. Sông Bến Hải là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc.
D. Tháng 7- 1954, Việt Nam tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
Câu 2. Hình thức đấu tranh của nhân dân Việt Nam sau phong trào "Đồng khởi "là:
A. Đấu tranh chính trị . B. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
C. Đấu tranh vũ trang. D. Nhân nhượng rút lui.
Câu 3. Thắng lợi mà nhân dân ta giành được trong phong trào ' Đồng khởi' là:
A. Chính quyền của địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều nơi.
B. Chính quyền cách mạng được thành lập ở các thôn, xã.
C. Ở những nơi chính quyền địch tan rã, nhân dân được chia ruộng đất, được làm chủ quê hương.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 4. Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng nhà máy cơ khí Hà Nội ?
A. Trung Quốc B. Liên Xô C. Liên bang Nga D. Cu-ba

Câu 5. Thời gian trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là:
A. 1954 B. 1959 C. 1969 D. 1979
Câu 6. Đường Trường Sơn có tên gọi khác là:
A. Đường Hồ Chí Minh B. Đường Hồ Chí Minh trên biển
C. Đường Nam - Bắc D. Tất cả các ý trên.
Câu 7. Mục đích việc mở đường Trường Sơn là :
A. Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia.
B. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.
C. Để bà con dân tộc vùng núi có đường lớn.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 8. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 được diễn ra:
A. Ở thành phố, thị xã, nơi tập trung các cơ quan đầu não của địch.
B. Đồng loạt, nhiều nơi với quy mô và sức tấn công lớn.
C. Vào đêm giao thừa và trong những ngày Tết.
D. Tất cả những ý trên.
Câu 9. Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào ngày:
A. 17/01/1959 B. 19/5/1960 C. 30/12/1970 D. 27/01/1973
Câu 10. Chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập đầu tiên là:
A. 743 B. 390 C. 843 D. Cả 2 xe 390 và 843.
Câu11. Người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập là :
A. Vũ Đăng Toàn B. Bùi Quang Thận
C. Hà Huy Tập D. Cả 3 đồng chí trên.
Câu 12. Chiến thắng 30/04/1975 có ý nghĩa lịch sử:
A. Như chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ.
B. Đập tan chính quyền Sài Gòn.
C. Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 13. Thời gian diễn ra Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất:
A.30/4/1945 B. 01/5/1975 C. 25/4/1976 D. 25/6/1976
Câu 14. Giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?
A. 30/4/1972 B. 30/4/1973 C. 30/4/1974 D. 30/4/1975
Câu 15. Chiến thắng '' Điện Biên Phủ trên không ''diễn ra tại :
A. Hải Phòng B. Vinh C. Hà Nội D. Huế
Phòng GD&ĐT Triệu Phong Hướng dẫn chấm bài kiểm tra cuối kì II
Trường tiểu học số 1 Triệu Long Môn : Lịch sử - lớp 5 . Năm học : 2007 - 2008

Mỗi lần khoanh vào trước ý trả lời đúng của các câu 1; 2 ; 3 ; 6 ;7 ;8; 11 ;12 ;14; 15 được 0,75 điểm . Các
câu 4; 5 ; 9 ; 10 ; 13 được 0,5 điểm.
Kết quả :
Câu 1. C Câu 2. B Câu 3. D Câu 4. B Câu 5. B
Câu 6. A Câu 7. B Câu 8.D Câu 9. D Câu 10. B
Câu 11. B Câu 12.C Câu 13. C Câu 14. D Câu 15. C

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×