Tải bản đầy đủ

Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)

BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC
Bài 1. Giải phương trình
Bài 2. Giải phương trình
Đặt

Bài 3. Tìm các nghiệm của phương trình
thỏa mãn điều kiện .
Điều kiện .
* Với .
* Với .
Đáp số : .
Bài 4. Giải phương trình .
Phương trình

Bài 5. Giải phương trình
Ta có PT
Vậy họ nghiệm của phương trình là :
hoặc
Bài 6. Giải phương trình:

a)

b) vô nghiệm
Đáp số :
Bài 7. Giải phương trình
Điều kiện
Ta có
( ) (thỏa mãn điều kiện)
Bài 8. Giải phương trình
.
Bài 9. Giải phương trình
PT
Đặt , ta được :
* Với
*
Đáp số: trong đó là góc nhọn có
Bài 10. Giải phương trình
Điều kiện có nghĩa : và
PT
Bài 11. Cho
Tính theo m giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của . Từ đó tìm m sao sao .
Đặt và
. Xét bảng biến thiên ta có:
.
Bài 12. Giải phương trình: .
Phương trình đã cho tương đương với:

Bài 13. Giải phương trình :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×