Tải bản đầy đủ

Xin kinh phí tổ chức đêm Trung thu

Liên đội trờng tHcs minh quang Đội tntp hồ chí minh
--------------------
Xin hỗ trợ kinh phí tổ chức đêm trung thu
Năm 2008.
Kính gửi : - Ban chấp hành Đoàn trờng THPT Minh Quang.
- Đồng kính gửi Ban giám hiệu trờng THPT Minh Quang.
Hoà chung không khí náo nức đón tết Trung thu của thiếu nhi cả nớc, để các em đội
viên trong Liên đội có một đêm Trung thu vui vẻ, phấn khởi. Liên đội trờng THCS Minh
Quang xin hỗ trợ từ Đoàn trơng THPT Minh Quang nh sau:
- Kinh phí hỗ trợ tổ chức đêm Trung thu.
Vậy Liên đội trờng THCS Minh Quang kính mong Đoàn trờng, cùng Ban giám
hiệu trờng THPT Minh Quang tạo điều kiện giúp đỡ để Liên đội trờng THCS Minh
Quang tổ chức thành công tết Trung thu năm 2008.
Xác nhận của nhà trờng t/m liên đội
TPT
Ma Thị Sao
Liên đội trờng thcs minh quang Đội tntp hồ chí minh
--------------------
Xin hỗ trợ kinh phí tổ chức đêm trung thu
Năm 2008.
Kính gửi : - Ban chấp hành Đoàn xã Minh Quang

Hoà chung không khí náo nức đón tết Trung thu của thiếu nhi cả nớc, để các em đội
viên trong Liên đội có một đêm Trung thu vui vẻ, phấn khởi. Liên đội trờng THCS Minh
Quang xin hỗ trợ từ Đoàn xã Minh Quang nh sau:
- Kinh phí hỗ trợ tổ chức đêm Trung thu.
Vậy Liên đội trờng THCS Minh Quang kính mong Ban chấp hành Đoàn xã
Minh Quang tạo điều kiện giúp đỡ để Liên đội trờng THCS Minh Quang tổ chức thành
công tết Trung thu năm 2008.
Xác nhận của nhà trờng t/m liên đội
TPT
Ma Thị Sao

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×