Tải bản đầy đủ

Tiết 59: Sơ lượt về NIKEN, Kẽm, Chì, ThiếcCHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐÃ VỀ
DỰ GIỜ CÙNG LỚP 12A12

CHÀO CÁC EM HỌC TRÒ THÂN
MẾN.

TÁI HI N KI N TH CỆ Ế Ứ
CÂU HỎI
CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3

Tiết 59: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM ,CHÌ, THIẾC
I. NIKEN
Ni (Z=28) : [Ar ] 3d
8
4s
2


Số thứ tự: 28

Chu kì : 4
Nhóm : VIIIB
1. Vị trí của Niken trong bảng tuần hoàn
Niken ở ô thứ 28, hãy
viết cấu hình electron
của niken? Từ cấu hình
hãy xác định vị trí Niken
trong Bảng tuần hoàn?

2. Tính chất và ứng dụng
-Là kim loại có màu trắng bạc, rấtcứng ,có
D=8,9g/cm
3
2Ni + O
2
2 NiO
Ni + Cl
2
t
0
500
0
C
NiCl
2
a. Tính chất:
-Là kim loại có tính khử yếu hơn sắt ,tác dụng
nhiều đơn chất và hợp chất nhưng không tác
dụng với hiđrô.
( Niken II oxit )
( Niken II clorua )

b. Ứng dụng:
Ni
BẾP GA
Lưới quạt phủ Ni
Đồng cent Ni
Điện thoại di động
Tạo vỏ máy bay
Cúp thể thao

II. KẼM
1. Vị trí của kẽm trong bảng tuần hoàn
Zn(Z=30) : [Ar ] 3d
10
4s
2

-Số thứ tự: 30
-Chu kì :4
-Nhóm : IIB
Z
n

(
Z
=
3
0
)

h
ã
y

x
á
c

đ

n
h

v


t
r
í

Z
n

t
r
o
n
g

B

n
g

t
u

n

h
o
à
n
?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×