Tải bản đầy đủ

bài 2. vận chuyển các chất trong cây


BÀI 2
GV: TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI

I) DÒNG MẠCH GỖ (DÒNG ĐI LÊN)
1) VAI TRÒ:
Vận chuyển nước và
các ion khoáng từ rễ
đến lá và các bộ phận
khác của cây.

2) Cấu tạo của mạch gỗ:
Gồm các tế bài chết
(quản bào và mạch
ống) nối với nhau.

3) Thành phần của dịch mạch gỗ:
Chủ yếu gồm nước,các
ion khoáng,ngoài ra còn
có các chất hữu cơ.


4) Động lực đẩy dòng mạch gỗ.
Gồm 3 lực:

Lực đẩy(áp suất rễ): động
lực đầu dưới

Lực hút do thoát hơi nước
ở lá: động lực đầu trên

Lực liên kết giữa các
phân tử nước với nhau và
giữa các pt nước với
thành mạch gỗ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×