Tải bản đầy đủ

tiết 3: thông tin và dữ liệu

09/19/13
09/19/13
VŨ VĂN TRỌNG - Trường THPT B
VŨ VĂN TRỌNG - Trường THPT B
C Krông Pắc
C Krông Pắc
Trường THPT BC Krông Pắc
Trường THPT BC Krông Pắc
Designer: VŨ VĂN TRỌNG
09/19/13
09/19/13
VŨ VĂN TRỌNG - Trường THPT B
VŨ VĂN TRỌNG - Trường THPT B
C Krông Pắc
C Krông Pắc
KiỂM TRA BÀI CŨ
KiỂM TRA BÀI CŨ
1.
1.
Tin học là gì?
Tin học là gì?

2. Nói “Học tin học là học sử
2. Nói “Học tin học là học sử
dụng máy tính là đúng hay
dụng máy tính là đúng hay
sai? Giải thích?
sai? Giải thích?
09/19/13 VŨ VĂN TRỌNG - Trường
THPT BC Krông Pắc
Tiết PPCT: 2
THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
09/19/13 VŨ VĂN TRỌNG - Trường
THPT BC Krông Pắc

Đây là loài hoa gì?

Em biết gì về loài hoa này?
09/19/13 VŨ VĂN TRỌNG - Trường
THPT BC Krông Pắc
1.Khái niệm thông tin và dữ liệu.

Theo em thông tin là gì?
Thông tin: Thông tin của một thực thể là
những hiểu biết có thể có được về thực thể đó.
Chính xác hơn: Thông tin là sự phản ánh các hiện
tượng, sự vật của thế giới khách quan và các hoạt
động của con người trong đời sống xã hội.
Ví dụ: Bạn Đức 16 tuổi, cao 1m70, học lớp 10A
Đó là thông tin về bạn Đức.

HÃY LẤY NHỮNG VÍ DỤ KHÁC?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×