Tải bản đầy đủ

giáo án 4 -tuần 6

TUẦN 6
Ngày soạn : 8 / 10 / 2006
Ngày dạy : 9 / 10 / 2006
TẬP ĐỌC
NỖI DẰN VẶT CỦA AN-ĐRÂY-CA
I.Mục đích – yêu cầu:
1 Đọc lưu loát trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các
cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
2 Đọc diễn cảm toàn bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung, nhân vật.
- Hiểu nghóa các từ ngữ và hiểu nội dung bài : Nỗi dằn vặt của An – đrây – ca thể
hiện phẩm chất đáng quý, tình cảm yêu thương và ý thức trách nhiệm với người thân,
lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân.
- Giáo dục HS biết sống có ý thức trách nhiệm với người thân.
II.Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh họa SGK.
III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Bài cũ:Gọi 3 em đọc thuộc lòng bài Gà trống
và Cáo và trả lời các câu hỏi.
+ Nhận xét và cho điểm HS.
Bài mới : GV giới thiệu bài- ghi bảng.

Hoạt động 1:Luyện đọc
- 1 HS đọc cả bài
Gọi HS đọc nối tiếp nhau .
- GV kết hợp sửa lỗi phát âm và cách đọc cho
HS .
- Cho HS hiểu nghóa một số từ ngữ ở phần chú
giải và thêm một số từ khác trong bài .
-3 Luyện đọc theo cặp.
-4 Gi 1-2 HS đọc cả bài.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
Hoạt động 2:Tìm hiểu bài.
- Gọi 1 em đọc đoạn 1
+ Khi câu chuyện xảy ra, hoàn cảnh gia đình
em lúc đó thế nào?
+ Khi mẹ bảo An-đrây-ca đi mua thuốc cho
ông, thái độ của cậu thế nào?
+ An-đrây-ca đã làm gì trên đường đi mua
3 em đọc thuộc lòng bài Gà trống và Cáo và trả
lời các câu hỏi.
Diêm: , Sửu: , Tuyết :
-1 HS đọc .
-HS lần lượt đọc nối tiếp mỗi HS đọc 1 đoạn
- HS sửa lỗi phát âm sai.
- Đọc kết hợp giải nghóa từ khó.
- HS luyện đọc theo cặp.
- 2 HS đọc cả bài.
- HS lắng nghe.
-1HS đọc.
-HS trả lời
thuốc cho ông?
Ý1: - An - đrây -ca mải chơi quên lời mẹ dặn.
Gọi 1 em đọc đoạn 2.
+ Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc
về nhà?
+ Thái độ của An-đrây-ca lúc đó như thế nào?
+ An-đrây-ca tự dằn vặt mình như thế nào?
+ Câu chuyện cho em thấy An-đrây-ca là một
cậu bé như thế nào?
Ý2: + Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca.
Gọi 1 em đọc toàn bài.
Đạiý: Cậu bé An-đrây-ca là người yêu thương
ông, có ý thức trách nhiệm với bản thân. Cậu
rất trung thực và nghiêm khắc với bản thân về
lỗi lầm của mình.
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm.
-5 Gọi 2 em nối tiếp đọc 2 đoạn của bài.
-6 Hướng dẫn HS đọc 1đoạn văn trong bài
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn.
- Hướng dẫn HS đọc phân vai.
- Thi đọc toàn truyện.
-Nhận xét cho điểm HS
Củng cố- Dặn dò
- Gọi 1 em đọc lại đại ý của bài .
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc lại ý đoạn 1
1HS đọc, cả lớp đọc thầm.
HS trả lời
-1HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- HS rút Đạiý của bài.
- HS đọc lại.
- 2 em đọc cả lớp theo dõi để tìm giọng đọc
-HS lắng nghe.
- HS luyện đọc .
- HS phân vai và đọc đúng giọng của từng nhân
vật.
-Lớp theo dõi – nhận xét
1 em đọc lại đại ý của bài .
Lắng nghe
KHOA HỌC
MỘT SỐ CÁCH BẢO QUẢN THỨC ĂN
I. Mục tiêu : Giúp HS:
- Nêu được cách bảo quản thức ăn.
- Nêu ví dụ về một số loại thức ăn và cách bảo quản chúng.
-Nói về những điều cần chú ý khi lựa chọn thức ăn dùng để bảo quản và cách sử dụng
thức ăn đã được bảo quản.
II. Chuẩn bò : - GV : Tranh trong SGK .
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt động học
Bài cũ : “ Vai trò của vi- ta- min, chất
2HS lên bảng trả lời Trìn : , Brít :
khoáng và chất xơ”.
-Nhận xét cho điểm HS
Bài mới: Giới thiệu bài- Ghi đề.
Hoạt động1 :Tìm hiểu các cách bảo quản
thức ăn.
Bước 1:Thảo luận nhóm.
+ Yêu cầu các nhóm quan sát các hình minh
hoạ SGK trang 24, 25 và thảo luận theo các
câu hỏi:
1. Hãy kể tên các cách bảo quản thức ăn trong
các hình minh hoạ?
2. Gia đình em thường sử dụng những cách
nào để bảo quản thức ăn?
3. Các cách bảo quản thức ăn đó có lợi ích gì?
Làm việc cả lớp:
- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày
- Nhận xét các ý kiến của Hs.
Kết luận: Có nhiều cách để giữ thức ăn được
lâu, không bò mất chất dinh dưỡng và ôi thiu
là: giữ thức ăn ở nhiệt độ thấp là cho vào tủ
lạnh, phơi sấy khô hoặc ướp muối.
HĐ2 : Tìm hiểu cơ sở khoa học của các
cách bảo quản thức ăn .
- Cho cả lớp theo dõi câu hỏi:
+ Các cách bảo quản thức ăn ?
- Cho HS trả lời cá nhân:
a. Phơi khô, nướng, sấy .
b. Ướp muối, ngâm nước mắm;
c. Ướp lạnh;
d. Đóng hộp;
e. Cô đặc với đường.
GV nhận xét và sửa
Hoạt động 3:Tìm hiểu một số cách bảo
quản thức ăn .
GV hướng dẫn HS chơi bằng cách đố bạn :
Một bạn nêu câu hỏi và một bạn trả lời .
GV nhận xét và sửa
Củng cố - dặn dò:
- Gọi 1 HS đọc mục bạn cần biết SGK.
HS nhắc lại đề bài .
Các nhóm quan sát các hình minh hoạ SGK
trang 24, 25 và thảo luận nhóm đôi theo các
câu hỏi.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo
luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
HS lắng nghe .

- HS trả lời
HS thực hành chơi trò chơi .
1 HS đọc mục bạn cần biết SGK.
- Giáo viên nhận xét tiết học. HS lắng nghe
TOÁN
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:Giúp HS:
- Rèn kó năng đọc, phân tích và xử lí số liệu trên hai loại biểu đồ.
- Thực hành lập biểu đồ. Kó năng vẽ biểu đồ hình cột.
-HS nghiêm túc tự giác làm bài .
II.Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ vẽ sẵn biểu đồ của bài 3
III.Các hoạt động dạy –Học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Bài cũ: Chấm một số bài tập và nhận xét
Bài mới:GV giới thiệu bài –Ghi đề.
HĐ1: Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:
- Gọi 1 em đọc đề bài sau đó hỏi: Đây là biểu
đồ biểu diễn gì?
- Yêu cầu HS nhìn vào biểu đồ và tự làm bài.
GV chữa bài và nhận xét .
Bài 2:Lm miệng
- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ SGK và trả lời
câu hỏi: Biểu đồ biểu diễn gì?
- Các tháng được biểu diễn là những tháng
nào?
- GV yêu cầu HS trả lời
- GV nhận xét, cho điểm HS.
Bài 3:HS thực hành làm bài vào vở
- Yêu cầu Hs nêu tên biểu đồ.
Gợi ý cho HS làm vào vở :
- Biểu đồ còn chưa biểu diễn số cá của các
tháng nào?
-Nêu số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3?
- Gọi 1 em vẽ cột biểu diễn số cá tháng 2 và
tháng 3, sau đó yêu cầu Hs cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét và chữa bài.
Một số HS đọc đề bài
1 em đọc đề bài
HS trả lời .
-HS làm bài vào vở .
- HS chữa bài và giải thích .
HS quan sát biểu đồ SGKvà thảo luận nhóm
2HS cùng bàn .
Đại diện nhóm trả lời .
-7 HS theo dõi trả lời
-8 HS cả lớp theo dõi trả lời của banï để
nhận xét.
+ Một số HS nêu tên biểu đồ.
- HS chỉ trên bảng.
-1 HS lên bảng vẽ,
- 1 em vẽ trên bảng ở lớp, cả lớp vẽ vào vở.
Cả lớp nhận xét bà sửa bài .
- Gọi HS đọc lại biểu đồ vừa vẽ .
Củng cố - Dặn dò
GV nhận xét tiết học.Về nhà xem lại bài .
1HS đọc lại biểu đồ vừa vẽ .
HS lắng nghe
Ngày soạn : 9 / 10 / 2006
Ngày dạy : 10 / 10 / 2006
CHÍNH TA Û(nghe viết)
NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ.
I.Mục đích yêu cầu :
-HS nghe đọc và viết được câu chuyện vui “Người viết truyện thật thà”.Tìm và viết
đúng các từ láy có chứa âm x /s hoặc thanh hỏi , thanh ngã.
-HS viết đúng ,trình bày sạch đẹp.
-HS nghiên túc tự giác viết bài .
II.Đồ dùng dạy học:
+GV chuẩn bò nội dung bài viết .
+HS về nhà đọc trước bài viết và viết vào vở rèn chữ .
III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy. Hoạt động học.
Bài cũ:Gọi HS viết các từ giờ trước viết hay sai
GV nhận xét và ghi điểm .
Bài mới:
-GV giới thiệu bài –Ghi đề bài.
Tìm hiểu nội dung bài:
-Gọi 1 HS đọc đoạn viết.
H: Nhà văn Ban-dắc có tài gì?
Hướng dẫn viết từ khó:
-Yêu cầu HS viết những từ khó trong đoạn viết:
Ban –dắc, truyện dài , dối, ấp úng.
-Gọi 1 HS lên bảng viết HS lớp viết nháp.
-HS đọc lại những từ viết đúng trên bảng .
HS nhận xét sửa sai
-GV kết hợp phân tích một số tư vừa viết :
+ Ban-dắc: tên dòch từ tiếng nước ngoài do đó
khi viết có gạch nối ở giữa.
+truyện dài: tr+uyên+thanh nặng
+dối :d+ôi+thanh sắc
Viết chính tả:
-GV hướng dẫn HS cách viết và trình bày.
-GV đọc từng câu –HS viết
3 HS lên bảmg viết bài :
Thò: , Sởu: , Cường:
Lắng nghe và nhắc lại đề bài
1 HS đọc đoạn viết.
1 HS trả lời .
1 HS lên bảng viết ,dưới lớp viết vào vở nháp.
-1HS đọc.
-HS lắng nghe.
-GV đọc lại bài viết –HS kiểm tra bài viết .
-GV chấm một số bài-Nhận xét.
HĐ2:Luyện tập.
Bài 1:Làm miệng
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
Cho HS làm miệng .
-GV theo dõi và nhận xét
Bài 2:Cho bài vào vở
Gợi ý :
H: Từ láy có chứa âm s hoặc x là từ láy như thế
nào?
Gọi một số nêu miệng .
Cho HS làm bài vào vở
-GV sửa bài và nhận xét .
Củng cố- Dặn dò
-Nhận xét tiết học.
Về nhà viết lại một số từ viết sai.
-Chuẩn bò: “Gà trống và cáo”
-HS viết bài.
-HS sửa bài.
-HS chữa lỗi.
1HS nêu yêu cầu bài tập.
HS làm miệng.
lắng nghe
Một số HS trả lời .
Một số HS nêu miệng.
HS làm bài vào vở
Lắng nghe
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
(NĂM 40)
I.Mục tiêu:
Học xong bài này học sinh biết:
-Vì sao hai Bà Trưng phất cờ khởi nghóa.
-Tường thuật được trên lược đồ diễn biến cuộc khởi nghóa.
-Đây là cuộc khởi nghóa thắng lợi đầu tiên sau hơn hai trăm năm nước ta bò các
triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ.
II.Chuẩn bò:
-Tranh minh họa, lược đồ khởi nghóa Hai Bà Trưng
III.Hoạt động day – học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Bài cũ: Gọi học sinh lên bảng trả lời câu
hỏi của bài Nước ta dưới các triều đại
phong kiến phương Bắc.
Bài mới:
Hoạt động1: Nhóm 2 HS
Cho 1 HS đọc từ đầu …trả thù nhà .
Cường: , Hà: , Xuyn:
1 HS đọc từ đầu …trả thù nhà , lớp theo
dõi .
-GV cho học sinh thảo luận theo nhóm bàn để
tìm ra nguyên nhân cuộc khởi nghóa hai Bà
Trưng.
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
Gọi 1 HS đọc từ chỗ Mùa xuân …hơn ba năm .
-Giáo viên treo lược đồ, yêu cầu học sinh nhìn
trên lược đồ và dựa vào nội dung của bài để
trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghóa.
Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp.
-Giáo viên nêu câu hỏi:
H: Khởi nghóa hai Bà Trưng thắng lợi có ý
nghóa gì?
-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK.
Củng cố- Dặn dò
-Giáo viên nhận xét giờ.
Về nhà học bài, chuẩn bò bài
Học sinh thảo luận theo nhóm.
Một số HS học sinh trình bày.
Hoạt động cả lớp
1 HS đọc từ chỗ Mùa xuân …hơn ba năm .
Học sinh nhìn trên lược đồ và dựa vào nội
dung của bài để trình bày diễn biến chính của
cuộc khởi nghóa.
HS trả lời
1Học sinh đọc ghi nhớ.
HS lắng nghe
TOÁN :
LUYỆN TẬP CHUNG .
I.Mục tiêu:
-Củng cố về :Viết số liền trước , số liền sau , giá trò của các chữ số trong số tự nhiên,so
sánh số tự nhiên , đọc biểu đồ hình cột , xác đònh năm , thế kỉ .
-Rèn kó năng ôn tập củng cố kiến thức.
-GDHS tính cẩn thận chính xác khi làm bài.
II.Đồ dùng dạy học:
-Nội dung luyện tập.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy Hoạt động học
Bài cũ: Kiểm tra một số HS làm lại bài tập .
Bài mới: GV giới thiệu bài –Ghi đề.
HĐ1:Luyện tập.
Bài 1 : Cá nhân làm bài vào vở
GV yêu cầu HS đọc đề bài .
GVsửa bài và nhận xét .
Gọi 1 vài HS đọc số vừa viết .
Bài 2:Thi làm bài nhanh
Viết chữ số thích hợp vào ô trống
HS nêu yêu cầu của đề bài.
Một số HS đọc .
1HS đọc đề bài.
HS tự làm bài vào vở.
-1 HS lên bảng làm , cả lớp làm vào vở
1HS đọc đề bài .
1HS nêu yêu cầu của đề bài
Cho HS thi làm bài nhanh .Em nào làm xong trước
thì mang lên chấm .
-GV sửa bài theo và nhận xét
GV hỏi câu hỏi để củng cố cách so sánh 2 số với
nhau
Bài 4:Cho HS làm miệng
GV yêu cầu HS đọc đề bài .
Cho HS thảo luận nhóm đôi
Gọi HS đứng tại chỗ trả lời .
GVsửa bài và nhận xét .
Củng cố- Dặn dò
Nhắc lại các kiến thức vừa ôn tập
Về nhà làm bài số 3 và gợi ý cho HS khá bài số 5
Chuẩn bò:”Luyện tập chung”
HS thi làm bài nhanh .HS nào làm xong
trước thì mang lên chấm .
HS trả lời
1HS đọc đề bài .
HS thảo luận nhóm đôi .
HS đứng tại chỗ trả lời .

HS lắng nghe
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG.
I.Mục đích yêu cầu
-Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên ý nghóa về khái quát của
chúng .
-HS biết cách viết hoa danh từ riêng.
- Nghiêm túc và tự giác trong học tập .
II.Đồ dùng dạy học:
-Bản đồ VN.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Bài cũ: Kiểm tra bài Danh từ và việc chữa bài
tập của HS .
Nhận xét và ghi điểm
Bài mới : GV giới thiệu bài – Ghi đề bài.
Tìm hiểu bài
Bài 1:
Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
Cho HS tìm hiểu nhận xét .
GV nhận xét rồi kết luận .
3 HS lên bảng : Duần , Bríp , Bình
Một số đọc đề bài
-9 HS đọc yêu cầu bài 1
-10 Cả lớp đọc thầm , trao đổi theo cặp và
tìm từ.
Bài 2:
-Yêu cầu HS đọc đề bài
Cho hs thảo luận nhóm rồi trình bày :
+Sông : tên chung để chỉ những dòng nước
chảy tương đối lớn,trên đó thuyền bè đi lại
được.
+Cửu Long : tên riêng của một dòng sông có
chín nhánh ở đồng bằng sông Cửu Long .
+Vua : là tên chung chỉ người đứng đầu nhà
nước P . K
+Lê Lợi :tên riêng của vò vua mở đầu thời Hậu
Lê.
GV KL :
-Những từ chỉ tên chung của một loài sự vật
được gọi là danh từ chung .
-Những tên riêng của một sự vật nhất đònh gọi
là danh từ riêng .
Bài 3:
-HS đọc yêu cầu của bài.
Yêu cầu HS thảo luận nhóm

GV kết luận:Danh từ riêng chỉ người , đòa danh
cụ thể luôn luôn phải viết hoa .
H:Thế nào là danh từ chung , danh từ riêng ?
Nêu ví dụ ?
Ghi nhớ: (sgk)
HĐ2:Luyện tập.
Bài 1:Cá nhân làm bài vào vở .
Yêu cầu HS nêu yêu cầu .
Cho HS làm bài vào vở .
Chữa bài và nhận xét
Bài 2 :Cho HS làm miệng rồi viết vào vở
Theo dõi HS làm và sửa bài .
Củng cố -Dặn dò
HS nêu ghi nhớ của bài.
-Chuẩn bò: “Mở rộng vốn từ…”
-1 HS đọc
-Thảo luận cặp đôi
-HS trả lời ,lớp nhận xét bổ sung .
-1 HS đọc yêu cầu bài 3
-HS thảo luận nhóm đôi-Trình bày.

1 HS nêu
HS nêu yêu cầu .
HS làm bài vào vở .
Chữa bài nếu sai .
HS làm miệng rồi viết vào vở
HS làm và sửa bài .
HS lắng nghe
ĐẠO ĐỨC
BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN (TIẾT 2).
I. Mục tiêu:
Học xong bài này, HS có khả năng:
1 Nhận thức được các em có quyền có ý kiến, có quyền trình bày ý kiến của mình
về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.
2 Ý thức được quyền của mình, tôn trọng ý kiến của các bạn và tôn trọng ý kiến
của người lớn.
3 Biết nêu ý kiến của mình đúng lúc, đúng chỗ. Lắng nghe ý kiến của bạn bè,
người lớn và biết bày tỏ quan điểm.
II.Đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ ghi một số tình huống .
III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Bài cũ:
Gọi một số em nêu ghi nhớ và trả lời câu hỏi của bài Biết
bày tỏ ý kiến ?

- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
3.Bài mới:GV giới thiệu bài –Ghi đề bài.
Hoạt động1: Trò chơi : “có - không”.
-Yêu cầu HS ngồi theo nhóm bàn
-GV sẽ lần lượt đọc các câu tình huống yêu cầu các nhóm
nghe và thảo luận cho biết bạn nhỏ ở tình huống đó có được
bày tỏ ý kiến hay không?
1. Cô giáo nêu tình huống: Bạn Tâm lớp ta cần được
giúp đỡ, chúng ta phải làm gì?
2. Anh trai của Lan vứt bỏ đồ chơi của Lan đi mà Lan
không được biết.
3. Bố mẹ đònh mua cho An một chiếc xe đạp mới và hỏi ý
kiến An.
4. Bố mẹ quyết đònh cho Mai sang ở nhà bác mà Mai
không biết.
5. Em được tham gia vẽ tranh cổ vũ cho các bạn nhỏ bò
chất độc da cam.
6. Bố mẹ quyết đònh chuyển Mai sang học tập ở trường
khác mà không cho Mai biết.
- GV nhận xét câu trả lời của mỗi nhóm
-4 Yêu cầu HS trả lời:
H?Tại sao trẻ em cần được bày tỏ ý kiến về các vấn đề có
liên quan đến trẻ em?
2 em nêu ghi nhớ và trả lời câu
hỏi của bài Biết bày tỏ ý kiến
:Nguyệt , Lương
Một số nhắc lại đề bài
-HS ngồi thành nhóm bàn .
- Nhóm HS sau nghe GV đọc tình
huống phải thảo luận nội dung
của câu đó phát biểu .
-HS trả lời
- Em cần thực hiện quyền đó như thế nào?
Hoạt động 2 :Em sẽ nói như thế nào?.
GV yêu cầu HS trả lời cá nhân .
TH1: Bố mẹ em muốn chuyển em tới học ở một ngôi trường
mới điều kiện ở trường này tốt hơn nhưng em không muốn đi
vì không muốn xa các bạn cũ. Em sẽ nói như thế nào với bố
mẹ?
TH2: Bố mẹ muốn em chỉ tập trung vào học tập nhưng em
vẫn muốn tham gia vào câu lạc bộ thể thao. Em sẽ nói với bố
mẹ thế nào?
TH3:Bố, Mẹ cho tiền để mua một chiếc cặp mới, em muốn
dùng số tiền đó để ủng hộ các bạn ở vùng bò bão lụt . Em sẽ
nói như thế nào
H: khi bày tỏ ý kiến , các em phải có thái độ thế nào?
+ Khi nêu ý kiến đó em có thái độ thế nào?
Nhận xét các ý trả lời của HS .
Hoạt động 3: Trò chơi “Phỏng vấn”
Tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi.
-Yêu cầu HS đóng vai phóng viên để phỏng vấn các bạn về
các vấn đề:
+ Tình hình vệ sinh trường em , lớp em
+ Những hoạt động mà em muốn tham gia ở trường , lớp.
+ Những dự đònh của em trong mùa hè này.
- GV cho HS làm việc cả lớp.
+ Gọi một số cặp HS lên lớp thực hành phỏng vấn và trả lời
cho cả lớp theo dõi.
+ Hỏi: Việc nêu ý kiến của các em có cần thiết không? Em
cần bày tỏ ý kiến với những vấn đề có liên quan để làm gì?
+ Kết luận: Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến của mình
cho người khác để trẻ em có những điều kiện phát triển tốt
nhất.
Củng cố - dặn dò:
- Gọi 1 HS nêu ghi nhớ của bài.
-5 Về nhà học bài và thực hành tốt theo bài học .
-HS trả lời
- 2 -3 em nêu.
- 2 – 3 em lên thực hành. Các
nhóm khác theo dõi.
- Lắng nghe.
- Một số em lên thực hành phỏng
vấn .
1 HS nêu
Lắng nghe
1 HS nêu ghi nhớ của bài.
HS lắng nghe
Ngày soạn : 10 / 10 / 2006.
Ngày dạy : 11 / 10 / 2006.
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ,ĐÃ ĐỌC.
I.Mục tiêu:
-Kể lại được bằng lời một câu chuyện đã nghe , đã đọc có nội dung về lòng tự trọng
,kèm cử chỉ ,điệu bộ. Hiểu được ý nghóa và nội dung câu chuyện.
-HS biết đánh giá lời kể của bạn theo các tiêu chí đã nêu.
-GDHS có ý thức rèn luyện mình trở thành người có lòng tự trọng và thói quen ham đọc
sách.
II.Đồ dùng dạy học:
-Bảng lớp viết sẵn đề tài.
-Chuẩn bò những câu chuyện ,truyện ngắn nói về lòng tự trọng.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy Hoạt động học
Bài cũ:
Gọi 2 HS kể lại câu chuyện về tính trung thực
và nêu ý nghóa của truyện?
GV nhận xét cho điểm.
Bài mới:GV giới thiệu bài –Ghi đề lên bảng
HĐ1:
Gọi HS đọc đề bài và phân tích đề.
-GV gạch chân dưới các từ ngữ quan trọng lòng
tự trọng ,được nghe, được đọc.
-Thế nào là lòng tự trọng ?
H:Em đã được đọc những câu chuyện nào nói
về lòng tự trọng ?
-Em đã đọc truyện đó ở đâu?
H:Những câu chuyện vừa nêu có tác dụng gì?
Nhận xét phần trả lời của HS
Yêu cầu HS đọc kó phần 3.
1.Kể chuyện trong nhóm:
Chia nhóm yêu câù HS : một bạn kể , một bạn
lắng nghe rồi đổi lại …
-GV đi từng nhóm theo dõi
2.Thi kể chuyện:
-Tổ chức cho HS thi kể chuyện.
GV có thể hỏi:
+Trong câu chuyện này ,em thích nhân vật
Thâm: , Việt :
Vài HS đọc
-1 HS đọc.
-HS nối tiếp nhau đọc phần gợi ý .
HS trả lời
HS trả lời
-2HS đọc
HS kể chuyện trong nhóm
-2 nhóm lên kể chuyện các nhóm khác nhận
xét bổ sung cho nhóm bạn .
-HS có thể hỏi các câu hỏi:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×