Tải bản đầy đủ

Bộ câu hỏi "Tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ 2009"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
SỞ TƯ PHÁP

BỘ CÂU HỎI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ GIAO
THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2009
(Dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông)
Pleiku, tháng 9 năm 2009
Câu 1: Đường bộ gồm những loại đường nào?
a/ Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ;
b/ Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ;
c/ Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, các công trình, thiết bị phụ trợ đường
bộ khác.
Câu 2: Phương tiện giao thông đường bộ gồm những phương tiện nào?
a/ Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ
đường bộ;
b/ Phương tiện tham gia giao thông đường bộ;
c/ Phương tiện tham gia giao thông đường bộ và các phương tiện khác tham
gia giao thông đường bộ.
Câu 3: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm những phương tiện
nào?
a/ Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy

kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy;
b/ Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy
kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và xe
máy chuyên dùng;
c/ xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy
kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các
loại xe tương tự.
Câu 4: Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (gọi là xe thô sơ) gồm
những phương tiện nào?
a/ Xe đạp, xe xích lô, xe súc vật kéo;
b/ Xe đạp, xe máy điện, xe xích lô, xe lăn chuyên dùng cho người khuyết tật,
xe súc vật kéo;
c/ Xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe
súc vật kéo và các loại xe tương tự.
Câu 5: Xe máy chuyên dùng gồm những loại xe nào?
a/ Xe máy thi công, máy kéo, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp;
b/ Xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng
khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường b;
c/ Xe máy thi công, máy kéo, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe
tương tự.
Câu 6: Người tham gia giao thông gồm những thành phần nào?
a/ Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường
bộ, người đi bộ trên đường bộ;
b/ Người điều khiển, dẫn dắt súc vật;
c/ Cả a và b.
Câu 7: Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải làm gì?
a/ Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách;
b/ Không phải đội mũ bảo hiểm;
c/ Chỉ đội mũ bảo hiểm khi có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát
trên đường.
Câu 8: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba
bánh, xe gắn máy phải làm gì?
a/ Phải đội mũ bảo hiểm nhưng không cần cài quai đúng quy cách;
b/ Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách;
c/ Chỉ người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy đội
mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.
Câu 9: Người đi bộ phải đi như thế nào theo đúng quy định của pháp
luật?
a/ Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè
phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường;


b/ Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè
phố, lề đường thì người đi bộ đi theo ý thích miễn là cảm thấy an toàn;
c/ Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè
phố, lề đường thì người đi bộ phải tự chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi đi trên
đường.
Câu 10: Người điều khiển giao thông gồm những thành phần nào?
a/ Cảnh sát giao thông, Lực lượng Dân quân tự vệ, tình nguyện viên;
b/ Cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại
nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với
đường sắt;
c/ Cả a và b.
Câu 11: Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là bao
nhiêu?
a/ 45 tuổi đối với nữ và 50 tuổi đối với nam;
b/ 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam;
c/ 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam.
Câu 12: Người điều khiển xe thô sơ tham gia giao thông phải có điều kiện
nào?
a/ Có sức khỏe bảo đảm điều khiển xe an toàn;
b/ Hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ;
c/ Cả a và b.
Câu 13: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được chở một
người và một trẻ em bao nhiêu tuổi ?
a/ Trẻ em dưới 13 tuổi ;
b/ Trẻ em dưới 14 tuổi;
c/ Trẻ em dưới 15 tuổi.
Câu 14: Người điều khiển xe đạp được chở một người và chở thêm một
trẻ em dưới mấy tuổi?
a/ Trẻ em dưới 7 tuổi;
b/ Trẻ em dưới 8 tuổi;
c/ Trẻ em dưới 9 tuổi.
Câu 15: Người đủ bao nhiêu tuổi thì được lái xe gắn máy có dung tích xi -
lanh dưới 50 cm
3
a/ Đủ 15 tuổi;
b/ Đủ 16 tuổi;
c/ Đủ 17 tuổi.
Câu 16: Người đủ bao nhiêu tuổi thì được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô
ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm
3
trở lên và các loại xe có kết cấu tương
tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ
ngồi
a/ Đủ 18 tuổi;
b/ Đủ 19 tuổi;
c/ Đủ 20 tuổi.
Câu 17: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ
cồn vượt quá bao nhiêu thì bị nghiêm cấm?
a/ Nồng độ cồn vượt quá 30 miligam/100 mililít máu hoặc 0,15 miligam/1lít
khí thở;
b/ Nồng độ cồn vượt quá 40 miligam/100 mililít máu hoặc 0,20 miligam/1lít
khí thở;
c/ Nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1lít
khí thở.
Câu 18: Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy có dung tích xi-lanh từ 50
cm
3
trở lên phải mang theo những giấy tờ nào sau đây?
a/ Đăng ký xe, Giấy phép lái xe;
b/ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
c/ Cả a và b.
Câu 19: Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc
giao thông?
a/ Đi bên phải theo chiều đi của mình;
b/ Đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo
hiệu đường bộ;
c/ Cả a và b
Câu 20: Hệ thống báo hiệu đường bộ bao gồm?
a/ Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển
báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn, dải phân cách;
b/ Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển
báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn;
c/ Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển
báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn, dải phân cách, thiết
bị phụ trợ đường bộ khác.
Câu 21: Khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh
của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu
lệnh nào?
a/ Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;
b/ Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông;
c/ Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.
Câu 22: Khi ở khu vực đồng thời có đặt biển báo hiệu cố định và biển báo
hiệu tạm thời mà ý nghĩa hiệu lực khác nhau, thì người lái xe phải chấp hành
hiệu lệnh của biển báo nào?
a/ Biển báo hiệu cố định;
b/ Biển báo hiệu tạm thời;
c/ Không cần phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo.
Câu 23: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ
thấp hơn phải đi như thế nào?
a) Đi về bên trái;
b) Đi về bên phải;
c) Đi về bên nào cũng được.
Câu 24: Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến,
khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm
tốc độ và nhường đường cho xe đi đến từ bên nào?
a) Xe đi đến từ bên phải;
b) Xe đi đến từ bên trái;
c) Không phải nhường đường.
Câu 25: Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, khi đến
gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và
nhường đường cho xe đi đến từ bên nào?
a) Xe đi đến từ bên phải;
b) Xe đi đến từ bên trái;
c) Không phải nhường đường.
Câu 26: Những xe sau đây xe nào không được quyền ưu tiên đi trước xe
khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới?
a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;
b) Xe quân sự, xe công an (Vì xe quân sự, xe công an trong trường hợp này
không đi làm nhiệm vụ khẩn cấp);
c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;
d) Đoàn xe tang.
Câu 27: Thời gian nào sử dụng đèn chiêu sáng về ban đêm?
a/ Khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 5 giờ 30 phút ngày
hôm sau;
b/ Khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau;
c/ Khoảng thời gian từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 6 giờ 30 phút ngày
hôm sau.
Câu 28: Cấm người điều khiển xe mô tô 2 bánh buông cả hai tay, sử dụng
xe để kéo, đẩy xe khác hoặc có các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông?
a) Đúng;
b) Sai;
c) Tuỳ từng trường hợp.
Câu 29: Khi muốn chuyển hướng xe, người điều khiển phương tiện phải
làm gì?
a) Giảm tốc độ và quan sát nếu nhận thấy đủ điều kiện an toàn thì cho xe
chuyển hướng;
b) Giảm tốc độ và cho xe từ từ chuyển hướng;
c) Giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×