Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập chương I - Lớp 11

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT
TỔ VẬT LÍ
TỔ VẬT LÍ
GV:Đỗ Tường Hiệp

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ

Câu 1
Câu 1
:
:
Chọn phát biểu
Chọn phát biểu
sai
sai

về chuyển động
về chuyển động

A. Chuyển động cơ là sự dời thay đổi vò trí của
A. Chuyển động cơ là sự dời thay đổi vò trí của
vật đó so với vật khác theo thời gian
vật đó so với vật khác theo thời gian

B. Nếu kích thước của vật nhỏ hơn 1mm thì
B. Nếu kích thước của vật nhỏ hơn 1mm thì
vật đó có thể xem là một chất điểm
vật đó có thể xem là một chất điểm

C. Tập hợp tất cả các vò trí của một chất điểm
C. Tập hợp tất cả các vò trí của một chất điểm
trong quá
trong quá
trình
trình
chuyển động tạo thành một
chuyển động tạo thành một
đường gọi là qũy đạo chuyển động
đường gọi là qũy đạo chuyển động

D. Một hệ tọa độ gắn với một vật mốc và một
D. Một hệ tọa độ gắn với một vật mốc và một
đồng hồ đã chọn gốc thời gian làm thành một
đồng hồ đã chọn gốc thời gian làm thành một
hệ quy chiếu để khảo sát chuyển động
hệ quy chiếu để khảo sát chuyển động
Đáp án
câu 1
B

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ

Câu 2: Chọn câu đúng
Câu 2: Chọn câu đúng
A.Một vật là đứng yên nếu khoảng cách từ
A.Một vật là đứng yên nếu khoảng cách từ
nó đến vật mốc luôn có giá trò không đổi
nó đến vật mốc luôn có giá trò không đổi

B.Toạ độ của vật phụ thuộc vào gốc toạ độ
B.Toạ độ của vật phụ thuộc vào gốc toạ độ
và gốc thời gian
và gốc thời gian

C. Khoảng thời gian chuyển động của một vật
C. Khoảng thời gian chuyển động của một vật
phụ thuộc vào gốc thời gian
phụ thuộc vào gốc thời gian

D. Khoảng thời gian chuyển động của một vật
D. Khoảng thời gian chuyển động của một vật
phụ thuộc vào thời điểm đầu và cuối của
phụ thuộc vào thời điểm đầu và cuối của
chuyển động
chuyển động
Đáp án
câu 2
D

x
M
1
O
M
2
1.Thời gian và quãng đường
1.Thời gian và quãng đường

Xét một vật coi là chất điểm chuyển động trên
Xét một vật coi là chất điểm chuyển động trên
một đường thẳng .Chọn trục Ox có phương
một đường thẳng .Chọn trục Ox có phương
chuyển động
chuyển động

x
M
1
O
x
1
M
2
x
2
1.Thời gian và quãng đường
1.Thời gian và quãng đường
t
t
1
1
t
t
2
2

Giả sử ở thời điểm t
Giả sử ở thời điểm t
1
1
, chất điểm qua điểm M
, chất điểm qua điểm M
1
1
có toạ
có toạ
độ x
độ x
1
1
đến thời điểm t
đến thời điểm t
2
2
, chất điểm qua M
, chất điểm qua M
2
2
có toạ độ x
có toạ độ x
2
2

xO
x
2
M
2
M
1
x
1
1.Thời gian và quãng đường
1.Thời gian và quãng đường
t
t
1
1
t
t
2
2

Giả sử ở thời điểm t
Giả sử ở thời điểm t
1
1
, chất điểm qua điểm M
, chất điểm qua điểm M
1
1


toạ độ x
toạ độ x
1
1
đến thời điểm t
đến thời điểm t
2
2
, chất điểm qua M
, chất điểm qua M
2
2
có toạ
có toạ
độ x
độ x
2
2

x
M
1
O
x
1
M
2
x
2
1.Thời gian và quãng đường
1.Thời gian và quãng đường
t
t
1
1
t
t
2
2

Thời gian chuyển động của vật từ M
Thời gian chuyển động của vật từ M
1
1
đến M
đến M
2
2
là t =
là t =
t
t
2
2
– t
– t
1
1

Quãng đường của vật đi được trong khoảng thời
Quãng đường của vật đi được trong khoảng thời
gian t là S = x
gian t là S = x
2
2
– x
– x
1
1
S
Thời gian chuyển động
và quãng đường vật đi
được?

xO
x
2
M
2
M
1
x
1
S
1.Thời gian và quãng đường
1.Thời gian và quãng đường
t
t
1
1
t
t
2
2

Khoảng thời gian chuyển động của vật từ M
Khoảng thời gian chuyển động của vật từ M
1
1
đến
đến
M
M
2
2
là t = t
là t = t
2
2
– t
– t
1
1

Quãng đường của vật đi được trong khoảng thời
Quãng đường của vật đi được trong khoảng thời
gian t là S = x
gian t là S = x
2
2
– x
– x
1
1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×