Tải bản đầy đủ

Nguyên nhân nào dẫn đến thủng tầng ozon

Nguyên nhân nào dẫn đến thủng tầng ozon?
Các nhà khoa học đều cho rằng, nguyên nhân này có liên quan tới việc sản xuất và sử dụng
tủ lạnh trên thế giới. Sở dĩ tủ lạnh có thể làm lạnh và bảo quản thực phẩm đợc lâu là vì trong
hệ thống ống dẫn khép kín phía sau tủ lạnh có chứa loại dung dịch freon thể lỏng (thờng gọi là
"gas"). Nhờ có dung dịch hoá học này tủ lạnh mới làm lạnh đợc, nếu không có nó, tủ lạnh sẽ
chỉ là chiếc tủ bình thờng.
Dung dịch freon có thể bay hơi thành thể khí. Khi chuyển sang thể khí, freon bốc thẳng lên
tầng ozon trong khí quyển Trái đất và phá vỡ kết cấu tầng này, làm giảm nồng độ khí ozon.
Không những tủ lạnh, máy lạnh cần dùng đến freon mà trong dung dịch giặt tẩy, bình cứu
hỏa cũng sử dụng freon và các chất thuộc dạng freon. Trong quá trình sản xuất và sử dụng các
hóa chất đó không tránh khỏi thất thoát một lợng hóa chất dạng freon bốc hơi bay lên phá
hỏng tầng ozon.
Qua đó chúng ta thấy rằng, tầng ozon bị thủng chính là do các chất khí thuộc dạng freon gây
ra, các hóa chất đó không tự có trong thiên nhiên mà do con ngời tạo ra. Vì vậy chính con ng-
ời là thủ phạm làm thủng tầng ozon đe dọa sức khỏe của chính mình.
Sớm ngừng sản xuất và sử dụng các hoá chất dạng freon là biện pháp hữu hiệu nhất, rẻ tiền
nhẩt để cứu vãn tầng ozon. D luận quốc tế đang kêu gọi các nớc quan tâm tới vấn đề vô cùng
quan trọng này. Nhiều cuộc hội thảo quốc tế đã bàn tính các biện pháp khắc phục nguy cơ
thủng rộng tầng ozon. 12 nớc thuộc khối cộng đồng chung châu Âu (EEC) đã nhất trí đến cuối
thế kỷ này sẽ chấm dứt sản xuất và sử dụng các hoá chất thuộc dạng freon, riêng Bồ đào nha
và Bỉ đã tuyên bố cấm sản xuất các hoá chất này.

Nhng trong thực tế ngày nay tủ lạnh, máy lạnh, bình cứu hoả và một số dụng cụ gia đình
vẫn phải dùng tới các hóa chất dạng freon. Vì vậy các nhà khoa học đang nghiên cứu sản xuất
loại hoá chất khác thay thế các hoá chất dạng freon, đồng thời sẽ chuyển giao kỹ nghệ sản
xuất cho các nớc thuộc thế giới thứ 3 (các nớc chậm phát triển). Có nh vậy thì việc ngừng sản
xuất freon mới trở thành hiện thực. Muốn đạt đợc yêu cầu thiết thực này, không chỉ riêng một
vài nớc mà cả thế giới đều phải cố gắng thì mới có thể bảo vệ đợc tầng ozon của Trái đất.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×