Tải bản đầy đủ

KHBH ca ngay tuan 2 lop 3

- Môn : Chào cờ Thứ hai, ngày 17 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 1
1. Hình thức : Tập trung toàn trường; đội hình chữ U.
2. Địa điểm : Sân trường.
3. Nội dung : Nhận xét các hoạt động các hoạt động trong tuần qua, phổ biến hoạt động trong
tuần tới.
a/ HS điều khiển chào cờ.
b/ Thầy Thước- GV-TPT nhận xét các hoạt động của HS tuần qua như Vệ sinh, trang phục, chuẩn
bị đồ dùng học tập, nề nếp trường, lớp,…. Thông qua chấm điểm của Đội Sao đỏ, TPT tổng hợp KQ thi
đua, xếp vị thứ các lớp, tuyên bố đại diện Khối 1, 2, 3 và khối 4, 5 được tuyên dương trước cờ.
c/ Thầy Hiệu trưởng trao cờ luân lưu, dặn dò thêm một số nhiệm vụ, trọng tâm để chuẩn bị cho
tuần tới; Chú trọng việc vệ sinh trường, lớp và cách ăn mặc.
d/ GVCN nhắc nhở một số trường hợp điển hình của lớp về các ND hoạt động đã thực hiện được
và hạn chế. Lưu ý một số Nhóm bạn cùng tiến có thể có bạn chưa đạt chuẩn trong học tập, …
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Môn : Toán Thứ hai, ngày 17 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 2
- Tên bài dạy :TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( có nhớ một lần)
I. MỤC TIÊU
Giúp HS:
- Biết cách thực hiện phép trừ các số có ba chữ số ( có nhớ 1 lần ở hàng chục hoặc ở hàng trăm).

- Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép trừ)
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Sách toán 3 trang 7.
BP cho BT4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
Hoạt động của Ghi
chú
Giáo viên Học sinh
7 phút
25
phút
1. Giới thiệu phép trừ: 432 - 215.
- GV nêu phép tính trên; Nêu YC...
- Hướng dẫn th.hiện như trang 7 SGK.
- Gọi 1 HS đọc lại cách th.hiện phép trừ.
- Lưu ý phép trừ này khác với các phép trừ
đã học: có nhớ ở hàng chục.(GV giải thích
ngắn gọn về việc có nhớ).
2. Giới thiệu phép trừ: 627 - 143.
Hướng dẫn tương tự bài toán : 627 -
143.Lưu ý : nhớ ở hàng trăm .(GV giải
thích ngắn gọn về việc có nhớ).
3. Thực hành:
*BT1 ((cột 1,2,3): GV đặt tính trên BL các
phép tính : 541-127; 422- 114; 564- 215
*BT 2 (cột 1,2,3): H.dẫn tương tự BT1.
Lưu ý phép trừ có nhớ 1 lần ở hàng trăm
.Chẳng hạn với phép tính
495
251
746

395
160
555
BT3:Nêu y.cầu

- HS tự đặt tính rồi tính.


-...
- 1 HS đọc lại cách th.hiện phép trừ.
- ...

-HS tự đặt tính rồi tính.
-3 HS thực hiện trên BL; CL chữa bài.
- HS đổi chéo vở để chữa từng bài.
- Thực hiện tương tự BT1 với các phép
tính: 627- 443; 746- 251; 555 – 160.
-Đọc y./cầu.
Kế hoạch dạy học Lớp 3 Tuần 2 Năm học 2009 -2010 Người lập KHBH: Lê Khắc Anh MInh
1
3 ph
3.-Củng cố, nhận xét tiết học và dặn chuẩn
bị cho tiết luyện toán (BT4 và các phần còn
lại của BT1, 2 vào buổi chiều)
-Trả lời ND bài toán.
-Tóm tắt bài toán và tr.bày bài giải vào
vở.
-1 HS lên BL để chữa bài.
(Bài giải :
Số tem bạn Hoa sưu tầm được là:
335 - 128 = 207 (tem)
Đáp số : 207 con tem.
IV.Rút kinh nghiệm và bổ sung:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Môn : Tập đọc- Kể chuyện Thứ hai, ngày 17 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 3,4
- Tên bài dạy :AI CÓ LỖI ?
I. MỤC TIÊU Học sinh
TĐ:
Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân
biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
-Hiểu ý nghĩa: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử
không tốt với bạn. (trả lời được các CH trong SGK)
KC:Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SHS trang 12.
Bảng viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
Hoạt động của Gh
Giáo viên Học sinh
5 phút
27
phút
* TẬP ĐỌC
A.KIỂM TRA BÀI CŨ: gv kiểm tra 2 HS
đọc bài Đơn xin vào Đội và nêu nh.xét về
cách trình bày lá đơn.
B. DẠY BÀI MỚI
1. Giới thiệu bài.
Truyện đọc mở đầu tuần 2 kể cho các em
nghe câu chuyện về hai bạn Cô- rét- ti và
En- ri- cô. Đọc truyện Ai có lỗi, các em sẽ
biết điều đó.
2. Luyện đọc.
a. GV đọc diễn cảm toàn bài.
b. Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải
nghĩa từ.
- Đọc từng câu.
H: Hai bạn nhỏ trong truyện tên là gì?
-Gọi 2HS nhắc lại tên hai bạn nhỏ; CL:
đồng thanh :Cô- rét- ti(sau đó là en -ri -cô)
-Gọi HS đọc tiếp nối từng câu hoặc 2-3 câu
của môîi đoạn ( trong khi HS đọc, GV chú
ý sửa sai riêng từng HS về phát âm tiếng
2HS lên bảng đọc và trả lời CH.
Nghe giới thiệu bài.
Cô- rét- ti, En -ri -cô.
HS đọc tên hai bạn nhỏ.
HS đọc từng câu...(2 lượt)
Kế hoạch dạy học Lớp 3 Tuần 2 Năm học 2009 -2010 Người lập KHBH: Lê Khắc Anh MInh
2
3 ph
15
phút
địa phương và viết - hoặc sửa sai chung nếu
nhiều em sai. )
- Đọc từng đoạn trước lớp.
GV kết hợp hướng dẫn giải nghĩa từ ở SGK
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
GV yêu cầu 2 em / cặp trong một bàn đọc
cho nhau nghe; Kếp hợp theo dõi chung,
nhất là với các em thường đọc không tốt.
(Lưu ý HS đọc vừa phải, không đọc quá to.)
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài.
- HS đọc thầm đoạn 1và 2 , trả lời:
GV nêu câu hỏi 1
- HS đọc thầm đoạn 3,thảo luận nhóm và
trả lời:
GV nêu câu hỏi 2
- 1 HS đọc đoạn 4, CL đọc thầm theo trả
lời:
GV nêu câu hỏi 3
- HS đọc thầm đoạn 5, GV nêu CH 4,5
4. Luyện đọc lại
- GV chọn đọc mẫu 1 đoạn trong bài, lưu ý
HS về giọng đọc mỗi đoạn.
- Chia nhóm 4, y.cầu các nhóm phân công
đóng các vai: Người dẫn chuyện, En- ri- cô,
Cô- rét- ti, bố En- ri- cô.
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc truyện theo
vai.
- GV nhận xét lại về đọc đúng, thể hiện
được tình cảm các nh.vật.
* KỂ CHUYỆN
1.GV nêu nhiệm vụ:Các em đã đọc được
bài :”Ai có lỗi”, các em sẽ cùng thầy kể lại
chuyện đó.
2. Hướng dẫn kể từng đoạn của câu chuyện
theo tranh:
+ GV treo tranh1: Em nào có thể dựa vào
tranh này, nói cho cả lớp rõ:
-Ai mặc áo gì?
-kể một phần của câu chuyện?
+ GV treo tranh 2 (cạnh tranh 1)...
+GV treo tranh 3 (cạnh tranh 2)...
+GV treo tranh 4 (cạnh tranh 3)...
+ GV treo tranh 5 (cạnh tranh 4)...
Nêu y.cầu về n.dung, cách diễn đạt và thể
hiện
GV xác nhận CN kể tốt nhất
*Củng cố-Dặn dò(Tập đọc-Kể chuyện)
HS tiếp nối nhau đoạn 5 đoạn trong bài
(2 lượt).
-2 em / cặp trong một bàn đọc cho nhau
nghe.
- Ba nhóm tiếp nối nhau đọc đồng thanh
các đoạn 1,2 3.
- Hai HS tiếp nối nhau đọc đoạn 3 và 4.
HS trả lời.
HS trả lời.
HS trả lời.
Đọc theo nhóm 4
Đọc trình diễn.; CL nh.xét, bình chọn
CN và nhóm đọc hay nhất
-En- ri- co mặc áo xanh, Co- rét -ti mặc
áo nâu; Kể đoạn 1- 1 HS theo mẫu trang
13.
-...Kể đoạn 2
-..Kể đoạn 3
-..Kể đoạn 4
-...Kể đoạn 5.
- Từng HS tập kể cho nhau nghe.
- 5HS lần lượt tiếp nối nhau thi kể 5
đoạn của câu chuyện dựa vào trang minh
hoạ.
-CL bình chọn người kể tốt nhất về
được từng đoạn của câu chuyện
Kế hoạch dạy học Lớp 3 Tuần 2 Năm học 2009 -2010 Người lập KHBH: Lê Khắc Anh MInh
3
- Trong câu chuyện, em thích ai? Vì sao?
-Em sẽ làm gì khi đã mắc lỗi?
- GV động viên, khen ngợi những ưu điểm,
tiến bộ của lớp, nhóm, cá nhân.
- Nên kể cho người thân trong GĐ nghe.
-HS phát biểu.
-Dũng cảm nhận lỗi và chữa lỗi sai của
mình
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -
- Môn : Luyện Tiếng Việt (luyện đọc) Chiều thứ hai, ngày 17 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 1
- Tên bài dạy :AI CÓ LỖI ?
I. MỤC TIÊU Học sinh
HS tiếp tục được rèn kĩ năng đọc thành tiếng, hiểu từ ngữ, nội dung và ý nghĩa câu chuyện
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
Hoạt động của Gh
Giáo viên Học sinh
2 phút
30
phút
3 phút
1.GV nêu MĐ, YC của tiết học
2. Luyện đọc.
a.Gọi 1 HS giỏi đọc toàn bài
-GV chốt ý kiến về phát âm, ngắt, nghỉ hơi
sau các dấu chấm, phẩy; về giọng đọc, ngữ
điệu nhân vật,…
-GV bổ sung
b.Chia nhớm…
3. Hướng dẫn tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS đọc thầm từng đoạn và nêu
câu hỏi tương ứng
-Nêu ND của bài?
5.Củng cố- Nhận xét tiết học- Dặn dò
-Chú ý lắng nghe
-CL chú ý theo dõi lắng nghe và nhận
xét
-CL chú ý theo dõi lắng nghe
-Từng nhóm 4 luyện đọc
-Đọc trình diễn.; CL nh.xét, bình chọn
CN đọc hay nhất
-HS trả lời
Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về
bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử
không tốt với bạn
-Chú ý lắng nghe và thực hiện ở nhà.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -
- Môn : Thủ công Chiều thứ hai, ngày 17 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 2
- Tên bài dạy :GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (Tiết2)
I. MỤC TIÊU Học sinh
-Gấp được tàu thuỷ hai ống khói.
-Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. Tàu thuỷ tương đối cân đối
-Yêu thích gấp hình.
II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
- Mẫu TTHOK được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS CL q.sát được.
- Tranh quy trình TTHOK.
- Hộp “thủ công” (bao gồm: giấy nháp, giấy thủ công, kéo thủ công, bút màu, bút chì), keo dán
hai mặt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
Hoạt động của Ghi
chú
Giáo viên Học sinh
32
phút
* Hoạt động1: HS thực hành gấp TTHOK.
- Gọi HS thao tác gấp TTHOK theo các
bước đã h.dẫn; Cho HS khác q.sát và nhắc
lại quy trình gấp TTHOK theo 3 bước.
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường
dấu giữa hình vuông.
Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống
Kế hoạch dạy học Lớp 3 Tuần 2 Năm học 2009 -2010 Người lập KHBH: Lê Khắc Anh MInh
4
3 phút
- YC HS gấp TTHOK.
- Cho HS dán vào vở, dùng bút màu trang
trí tàu và x.q tàu cho đẹp.
- Tổ chức trưng bày s.phẩm.
- CL cùng GV nh.xét các SP được tr.bày
trên bảng.
- GV đánh giá KQ th.hành của HS theo tổ
(YC ít nhất có 2 đến 3 HS hoàn thành SP
với nếp gấp phẳng,thẳng cân đối)

Nhận xét, dặn dò:
- GV nh.xét sự ch.bị, t.th th.độ học tập và
k.quả th.hành của HS..
- Dặn tiếp tục luyện gấp TTHOK vào giờ
học .
khói.
-HS thực hành và trang trí
-Trưng bày SP nhờ keo dán
-Chú ý theo dõi
IV.Rút kinh nghiệm và bổ sung:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Môn : Tin học Chiều thứ hai, ngày 17 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Môn : Tự học( toán) Chiều thứ hai, ngày 17 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 4
- Tên bài dạy :TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( có nhớ một lần)
I. MỤC TIÊU Học sinh
- Biết cách tính trừ các số có ba chữ số ( có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc hàng trăm).
- Vận dụng vào giải toán có lời văn về phép trừ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
VBT Toán 3 trang 8
BP cho BT5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
Hoạt động của Ghi
chú
Giáo viên Học sinh
2 phút
30
phút
3 ph
1.GV nêu MĐ, YC của tiết học
2. Hướng dẫn làm BT.
GV lần lượt cho HS nêu YC các BT, cho
HS tự làm rồi hướng dẫn chữa bài (GV kết
hợp cho điểm HS)
+BT1: GV ghi trên BL 5/10 phép tính trừ (2
phần a và b), nêu YC…
+BT2:GV cho HS đọc đề toán, hướng dẫn
HS tóm tắt bài toán rồi làm bài
(Lưu ý HS có thể có lời giải khác)
+BT3: H.dẫn tương tự BT2.
+BT4: BT còn lại của SGK
3.Củng cố- Nhận xét tiết học
-Chú ý lắng nghe
-BT1:
-2 HS lên BL; CL làm vào VBT theo 2
dãy.
-Chữa bài.
-Nghe GV chốt KQ đúng.
-Đổi vở chấm điểm.
-Nhắc lại YC của BT.
-Nghe h.dẫn
-1 HS trình bày bài giải; CL làm bài vào
vở: Đoạn dây điện còn lại là:
650 - 245 = 405 (cm)
Đáp số : 405 cm
-HS nêu miệng
-CL thực hiện theo nhóm
-Chú ý lắng nghe
Kế hoạch dạy học Lớp 3 Tuần 2 Năm học 2009 -2010 Người lập KHBH: Lê Khắc Anh MInh
5
IV.Rút kinh nghiệm và bổ sung:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Môn : Chính tả Thứ ba, ngày 18 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 1
- Tên bài dạy :AI CÓ LỖI.
I. MỤC TIÊU: Học sinh
-Nghe- viết đúng bài CT; Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
-Tìm và viết được từ ngữ chứa tiếng có vần uêch/ uyu(BT2)
-Làm đúng BT(3) a/b.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Bảng phụ (BP) viết 3 lần nội dung BT3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Thời
gian
Hoạt động của Ghi
chú
Giáo viên Học sinh
5 phút
27
phút
A. KIểM TRA BÀI CŨ:
- GV mời 3HS viết bảng lớp (BL), CL viết
b.con các từ ngữ sau theo lời đọc:
ngọt ngào, ngao ngán, cái đàn.
đàng hoàng, hạn hán, hạng nhất.
B. DẠY BÀI MỚI
1. Giới thiệu bài.
Gv nêu MĐ. y.cầu giờ học.
2. Hướng dẫn HS nghe- viết:
a. Hướng dẫn HS chuẩn bị:
- GV đọc 1 lần bài văn cần viết chính tả.
- Ba HS đọc lại.
- Y.cầu HS nh.xét: Đ.văn nói điều gì?;
Tên riêng trong bài chính tả; Nh.xét về cách
viết tên riêng nói trên
- Y.cầu HS viết vào b.con: Cô- rét- ti,
khuỷu tay, vác củi, can đảm.
b.Đọc cho HS viết.
(GV đọc thong thả từng câu, mỗi câu đọc 2
đến 3 lần kết hợp theo dõi, uốn nắn tư thế
ngồi viết, chữ viết của HS, chú ý tới bài viết
của những HS thường mắc lỗi >5 chính tả.)
c. Chấm, chữa bài:
- Cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì, ghi ra lề
vở.
- GV chấm vở CL, nhận xét từng bài.
5. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
*Bài 2:-Yêu cầu HS
-Nêu mẫu: nguệch ngoạc, ngã khuỵu
-Chốt KQ đúng.
*Bài 3:
3 học sinh lên bảng, CL làm vào bảng
con.

- Ba HS đọc lại.
-
HS viết vào b.con: Cô- rét- ti, khuỷu
tay, vác củi, can đảm.
HS viết bài
c. Chấm, chữa bài:
- HS tự chữa lỗi bằng bút chì, ghi ra lề
vở.

-Nhắc lại y/cầu của BT: Tìm các TN
chứa tiếng có vần uêch, uyu.
-Chú ý lắng nghe.
-Làm việc theo nhóm đôi.
-Đại diện nhóm đôi đính lên BL từ đã
tìm; phát âm từ đã tìm.
-Cả lớp nhận xét về từ, lỗi phát âm và số
từ tìm được.
-Biểu dương đội thắng cuộc.
Kế hoạch dạy học Lớp 3 Tuần 2 Năm học 2009 -2010 Người lập KHBH: Lê Khắc Anh MInh
6
3 ph 4. Củng cố-Nhận xét tiết học
-Tương tự- Điền vào chỗ có dấu…: xấu,
sấu; sẻ, xẻ; căn, căng; nhằn, nhằng.
-Chú ý theo dõi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -
- Môn : Toán Thứ ba, ngày 18 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 2
- Tên bài dạy :LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
Học sinh
-Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (không nhớ hoặc có nhớ một lần).
-Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép cộng hoặc một phép trừ)
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Sách toán 3 trang 8.
Tranh vẽ cho BT4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
Hoạt động của Ghi
chú
Giáo viên Học sinh
2 phút
30
phút
3 ph
1.GV nêu MĐ, YC của tiết học
2.Luyện tập
*BT1 :GV đặt tính trên BL 4 phép tính, nêu
y/cầu…
*BT 2a: GV ghi trên BL 3 phép tính: 442-
318; 660- 251 (phần a) và 404- 184, nêu
y/cầu…
*BT3( cột 1,2,3): GV viết trên BL. Ví dụ:
Số bị trừ 950
Số trừ 215
Hiệu
_Nêu y/cầu…
*BT4: Treo tranh vẽ; YC HS tự nêu đề toán
rồi giải.
*Củng cố, nhận xét tiết học và dặn dò BT 5
cho tiết luyện toán hoặc tự học Toán
Chú ý lắng nghe
-HS tự đặt tính rồi tính.
-4 HS trình bày trên BL; CL chữa bài
- HS đổi chéo vở để chữa từng bài.
-HS tự đặt tính rồi tính.
-3 HS trình bày trên BL; CL chữa bài
- HS đổi chéo vở để chữa từng bài.
-Theo dõi BL, trả lời cách tìm hiệu
- Quan sát tranh, nêu đề toán (vài em).
- 1 HS làm bài trên bảng+ CL làm bài
vào vở; chữa bài
(Bài giải :
Số ki lô gam gạo cả hai ngày bán được
là:
415 + 325 = 740 (kg gạo)
Đáp số : 740 kg gạo.
-Chú ý lắng nghe và thực hiện ở nhà.
IV.Rút kinh nghiệm và bổ sung:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -
- Môn : Thể dục Thứ ba, ngày 18 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -
- Môn : Tự nhiên và xã hội Thứ ba, ngày 18 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 4
- Tên bài dạy :VỆ SINH HÔ HẤP.
Kế hoạch dạy học Lớp 3 Tuần 2 Năm học 2009 -2010 Người lập KHBH: Lê Khắc Anh MInh
7
I. MỤC TIÊU : Sau bài học, HS biết:
Nêu được những việc nên làm (N ) và không nên làm (K) để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
Các hình trong SGK trang 8,9 được phóng lớn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
hoạt âäüng Ghi
chú
Giáo viên Học sinh
18
phút
17
phút
* Hoạt động 1:THẢO LUẬN NHÓM
Bước 1: YC HS q.sát các hình 1,2,3 trang 8
SGK, th.luận 2 CH cuối trang 23 SGV.
Bước 2: Làm việc CL.
- GV YC đại diện mỗi nhóm chỉ trả lời 1
trong 2 CH trang 24 SGV.
- Nhắc nhở HS có thói quen TTD b.sáng và
có ý thức giữ vệ sinh mũi, họng.
* Hoạt động 2:THẢO LUẬN THEO CẶP.
+ Bước1(B1):Làm việc theo cặp
-YC 2 HS ngồi cạnh nhau cùng q.sát các
hình ở trang 9 SGK và trả lời câu hỏi.: Bạn
đã làm gì để b.vệ cơ quan hô hấp.?
(GV kết hợp th.dõi, giúp đỡ cặp yếu)
+ B2: Làm việc theo nhóm 2
+ B3: Làm việc CL.
- Gọi 1 số HS trình bày k.quả của cặp mình
trước CL.
- CL cùng suy nghĩ b.sung phần trả lời hoặc
sửa chữa ý kiến chưa đúng.
-Gọi HS khá, giỏi TL: Nêu ích lợi của tập
thể dục buổi sáng và giữ sạch mũi, miệng
-GV kết luận kiến thức ( Như n.d cuối bài
trang 25 SGV).
Kể ra những việc nên làm (N) và không
nên làm (K) để giữ vệ sinh cơ quan hô
hấp
-HS trả lời.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -
- Môn : Đạo đức Chiều thứ ba, ngày 18 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 1
- Tên bài dạy :KÍNH YÊU BÁC HỒ (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU Học sinh
-Tìm hiểu về theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
-Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Các bài thơ, bài hát, truyện, tranh ảnh về Bác Hồ , về tình cảm giữa Bác Hồ đối với thiếu nhi.
- Pho to các bức ảnh cho hoạt động 1, tiết 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
Hoạt động của Ghi
chú
Giáo viên Học sinh
4 phút
10
phút
Khởi động:
Hoạt động 1:Tìm hiểu về 5 điều Bác Hồ
dạy thiếu niên, nhi đồng”
* Cách tiến hành:
H: Nêu yêu cầu
2. Chia lớp thành 5 nhóm, từng nhóm
HS hát tập thể bài hát :” Tiếng chim trong
vườn Bác”, nhạc và lời của Hà Hải..
-Từng HS đọc từng điều trong 5 điều BH
dạy.
HS thành nhóm 5
Kế hoạch dạy học Lớp 3 Tuần 2 Năm học 2009 -2010 Người lập KHBH: Lê Khắc Anh MInh
8
9 phút
8 phút
3 ph
theo số đã điểm tìm một số biểu hiện cụ
thể của một trong 5 điều Bác Hồ dạy.
3. Các nhóm thảo luận, ghi lại những
biểu hiện cụ thể của mỗi điều Bác Hồ
dạy.
4.Đại diện các nhóm trình bày.
5. GV KL lại 5 điều Bác Hồ dạy...
Hoạt động 2: HS tự liên hệ
* Cách tiến hành :
1.Treo BP yêu cầu
2. YC HS liên hệ theo từng cặp
3. Mời 1 vài HS liên hệ trước lớp.
4.Gv khen ngợi HS
Hoạt động 3:Trò chơi phóng viên
* Mục tiêu:Củng cố lại bài học.
* Cách tiến hành:
1. GV YC các nhóm 2 lần lượt thay nhau
đóng vai phóng viên và phỏng vấn nhau
về BH, về BH với th.nhi.
2. Gọi vài nhóm điển hình.
3. Khen ngợi việc phỏng vấn hay, khai
thác được sự hiểu biết của các bạn về
BH,...
Kết luận chung:
- GV nói thêm về BH.
-Không những phải thực hiện tốt 5 điều
BH dạy TN, NĐ mà còn phải làm gì?
3.Củng cố- Nhận xét tiết học- Dặn dò
(thương yêu, giúp đỡ mọi người, chuyên
cần chăm chỉ học tập, giúp đỡ bạn cùng
tiến, ...).
HS cả lớp trao đổi, bổ sung.
HS suy nghĩ và trao đổi với bạn ngồi bên
cạnh về việc rèn luyện luyện theo 5 điều
BH dạy.
- HS nhóm 2 lần lượt thay nhau đóng vai
phóng viên và phỏng vấn nhau về BH, về
BH với th.nhi.
- Vài nhóm lên đóng vai.
-CL lắng nghe
-HS khá, giỏi TL: … còn phải nhắc nhở các
bạn khác cùng thực hiện 5 điều BH dạy TN,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -
- Môn : Anh văn Chiều thứ ba, ngày 18 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Môn : Luyện thủ công Chiều thứ ba, ngày 18 tháng 08 năm 2009
- Tiết : 3
- Tên bài dạy :GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (Tiết 2-tiếp theo)
I. MỤC TIÊU : HS tiếp tục
-Gấp được tàu thuỷ hai ống khói.
-Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. Tàu thuỷ tương đối cân đối
-Yêu thích gấp hình.
II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
- Mẫu TTHOK được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS CL q.sát được.
- Tranh quy trình TTHOK.
- Hộp “thủ công” (bao gồm: giấy nháp, giấy thủ công, kéo thủ công, bút màu, bút chì), keo dán
hai mặt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
Hoạt động của Ghi
chú
Giáo viên Học sinh
32
phút
* Hoạt động1: HS thực hành gấp TTHOK.
- Gọi HS thao tác gấp TTHOK theo các
bước đã h.dẫn; Cho HS khác q.sát và nhắc
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường
Kế hoạch dạy học Lớp 3 Tuần 2 Năm học 2009 -2010 Người lập KHBH: Lê Khắc Anh MInh
9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×