Tải bản đầy đủ

Kênh đào suez


TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Lôùp 10d2 – Nhoùm 2
Lôùp 10d2 – Nhoùm 2
Baøi 38

Ôi đẹp
quá xá!!!
Kênh đào
Suy-ê
Vị trí địa lí
Lịch sử
hình
thành
Đặc điểm
Vai trò,
ý nghĩa

Cấu trúc Hoạt động
Các mốc lịch sử của kênh đào Xuy-ê
Các mốc lịch sử của kênh đào Xuy-ê
Ý tưởng nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ có từ thời
Ý tưởng nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ có từ thời
Pha-ra-ông, tuy nhiên, phải đến năm 1859 công trình mới
Pha-ra-ông, tuy nhiên, phải đến năm 1859 công trình mới
được khởi công do Cty Universal Suez Ship Canal điều
được khởi công do Cty Universal Suez Ship Canal điều
hành. Hơn 2,4 triệu công nhân Ai Cập đã tham gia xây
hành. Hơn 2,4 triệu công nhân Ai Cập đã tham gia xây
dựng.
dựng.
Trải qua 10 năm xây dựng với rất nhiều khó khăn
Trải qua 10 năm xây dựng với rất nhiều khó khăn
(125.000 công nhân bỏ mạng),
(125.000 công nhân bỏ mạng),
ng
ng
ày
ày
17/2/1867 con tàu
17/2/1867 con tàu
th
th


nghi
nghi


m đ
m đ


u tiên đi xuyên h
u tiên đi xuyên h
ết
ết
kênh đào.
kênh đào.


Ngày 17/11/1869 kênh đ
Ngày 17/11/1869 kênh đ
à
à
o Xuy-
o Xuy-
ê
ê
kh
kh
ánh thành và đưa
ánh thành và đưa
vào sử dụng
vào sử dụng
Năm 1956, cuộc khủng hoảng kênh đào Xuy-ê.
Năm 1956, cuộc khủng hoảng kênh đào Xuy-ê.
Quá trình xây dựng và hoàn thành
Quá trình xây dựng và hoàn thành
Vị trí kênh đào trên bản đồ thế giới
Vị trí kênh đào trên bản đồ thế giớiToạ độ : 29°58′B, 32°33′Đ.
Toạ độ : 29°58′B, 32°33′Đ.Kênh đào Suez (thuộc Ai Cập),
Kênh đào Suez (thuộc Ai Cập),
là kênh giao thông nhân tạo
là kênh giao thông nhân tạo
chạy từ phía Bắc tới phía Nam
chạy từ phía Bắc tới phía Nam
đi ngang qua eo đất Suez phía
đi ngang qua eo đất Suez phía
Đông Bắc Ai Cập, nó nối giữa
Đông Bắc Ai Cập, nó nối giữa
Biển Địa Trung Hải với Vịnh
Biển Địa Trung Hải với Vịnh
Suez, là một nhánh của Biển
Suez, là một nhánh của Biển
Đỏ.
Đỏ.

Đây là một lối đi tắt cho những
Đây là một lối đi tắt cho những
con tàu đi qua cảng Châu Âu-
con tàu đi qua cảng Châu Âu-
Châu Mỹ đến những cảng phía
Châu Mỹ đến những cảng phía
Nam Châu Á, cảng phía Đông
Nam Châu Á, cảng phía Đông
Châu Phi và Châu Đại Dương.
Châu Phi và Châu Đại Dương.
Kênh đào Xuy-ê dài 195 km(121 dặm), dài
Kênh đào Xuy-ê dài 195 km(121 dặm), dài
gấp hai lần kênh đào Panama, có 123 km ở hai
gấp hai lần kênh đào Panama, có 123 km ở hai
bên sông được xây thành tường bằng đá và xi
bên sông được xây thành tường bằng đá và xi
măng để tránh bị sụp lỡ, chỉ có 39 km dòng kênh
măng để tránh bị sụp lỡ, chỉ có 39 km dòng kênh
đi qua các hồ nước được nạo vét dưới đáy.
đi qua các hồ nước được nạo vét dưới đáy.


Khúc hẹp nhất là 60km, độ sâu chỗ đó là 16m
Khúc hẹp nhất là 60km, độ sâu chỗ đó là 16m
đủ khả năng cho tàu lớn 150 nghìn tấn đi qua.
đủ khả năng cho tàu lớn 150 nghìn tấn đi qua.


Dòng kênh Xuy-ê có chiều sâu 20m và chiều
Dòng kênh Xuy-ê có chiều sâu 20m và chiều
ngang di chuyển được giữa các phao nổi là
ngang di chuyển được giữa các phao nổi là
180m. Tàu thuyền có thể di chuyển 2 chiều tại 4
180m. Tàu thuyền có thể di chuyển 2 chiều tại 4
đoạn kinh dài hơn 67 cây số.
đoạn kinh dài hơn 67 cây số.
Cấu trúc kênh Xuy-ê
Cấu trúc kênh Xuy-ê
Năm 1967, năm xảy ra chiến tranh giữa Israel và Ai
Năm 1967, năm xảy ra chiến tranh giữa Israel và Ai
Cập, gần 15% các luồng hàng viễn dương và trên 20%
Cập, gần 15% các luồng hàng viễn dương và trên 20%
các luồng hàng vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu
các luồng hàng vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu
mỏ thế giới đã được vận chuyển qua kênh đào
mỏ thế giới đã được vận chuyển qua kênh đào
Kênh thiết kế cho tàu 150 nghìn tấn tổng trọng tải chở
Kênh thiết kế cho tàu 150 nghìn tấn tổng trọng tải chở
đầy hàng qua được.
đầy hàng qua được.
(Vào năm 1984, tàu chở dầu
(Vào năm 1984, tàu chở dầu
250.000 tấn qua được kênh
250.000 tấn qua được kênh
).
).
Thời gian qua kênh trung bình 11-12 giờ.
Thời gian qua kênh trung bình 11-12 giờ.
Để tránh các tai nạn có thể xảy ra, các tàu thuyền phải
Để tránh các tai nạn có thể xảy ra, các tàu thuyền phải
di chuyển với tốc độ cố định, cách khoảng trước sau
di chuyển với tốc độ cố định, cách khoảng trước sau
và hai bên cố định. Các đoàn tàu được tính toán cẩn
và hai bên cố định. Các đoàn tàu được tính toán cẩn
thận để chạy ngược chiều nhau trên hồ lớn Bitter.
thận để chạy ngược chiều nhau trên hồ lớn Bitter.
Mỗi ngày, trên kênh đào có hai đoàn tàu đi từ phía
Mỗi ngày, trên kênh đào có hai đoàn tàu đi từ phía
nam lên mạn bắc và một đoàn tàu đi từ phía bắc
nam lên mạn bắc và một đoàn tàu đi từ phía bắc
xuống, với tổng số tàu bè qua lại vào khoảng 80
xuống, với tổng số tàu bè qua lại vào khoảng 80
chiếc.
chiếc.
Hàng năm, khoảng 20,000 con tàu chuyên chở từ
Hàng năm, khoảng 20,000 con tàu chuyên chở từ
300 tới 400 triệu tấn hàng, với một nửa là tàu chở
300 tới 400 triệu tấn hàng, với một nửa là tàu chở
dầu và chở hàng hóa đi qua kênh đào này.
dầu và chở hàng hóa đi qua kênh đào này.
Ngoài ra còn có các con tàu chiến và tàu du lịch
Ngoài ra còn có các con tàu chiến và tàu du lịch
viễn duyên.
viễn duyên.
Năm 2005 đã có 18193 thuyền đi qua kênh. Năm
Năm 2005 đã có 18193 thuyền đi qua kênh. Năm
1955 gần 2/3 tàu dầu của châu Âu đi qua kênh, và
1955 gần 2/3 tàu dầu của châu Âu đi qua kênh, và
chiếm khoảng 7,5 % vận tải đường biển.
chiếm khoảng 7,5 % vận tải đường biển.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×