Tải bản đầy đủ

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 33
Bài 33
: SỰ PHÁT SINH CỦA SINH GiỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT
: SỰ PHÁT SINH CỦA SINH GiỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤTBài 33
Bài 33
: SỰ PHÁT SINH CỦA SINH GiỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT
: SỰ PHÁT SINH CỦA SINH GiỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT

Cc s kin xy ra
ti vng gip ranh
gia cc phin kin
to khi chng va
chm vo nhau?

Sự dịch chuyển của mảng Ấn Độ
Sự dịch chuyển của mảng Ấn Độ
về phía lục địa Á – Âu và kết quả
về phía lục địa Á – Âu và kết quả

của sự chuyển dịch: Himalaya
của sự chuyển dịch: Himalaya

Các mảng dần
Các mảng dần
tách xa nhau về
tách xa nhau về
hai phía → hình
hai phía → hình
thành các sống
thành các sống
núi lửa giữa đại
núi lửa giữa đại
dương
dương

Bài 33
Bài 33
: SỰ PHÁT SINH CỦA SINH GiỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT
: SỰ PHÁT SINH CỦA SINH GiỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤTBài 33
Bài 33
: SỰ PHÁT SINH CỦA SINH GiỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT
: SỰ PHÁT SINH CỦA SINH GiỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT


Một số dạng quyết trần

Một số quyết thực vật

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×