Tải bản đầy đủ

Địa 8 - Bài 3 : Sông ngòi và cảnh quan Châu Á


Giáo viên giảng dạy : NGUYỄN ĐỨC NGHIỄM

1- Tại sao Châu Á có nhiều đới
khí hậu ? Giải thích nguyên nhân
làm cho đới cận nhiệt phân hoá
thành nhiều kiểu ?
2- Trình bày đặc điểm và phân bố
hai kiểu khí hậu chính của Châu Á ?

1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Châu á có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều , chế độ nước
phức tạp.

Bắc á : Sông nhiều , mùa đông đóng băng , mùa xuân băng tan gây lũ .

Đông á , Đông nam á và Nam á : sông ngòi phát triển mạnh.

Tây nam á và Trung á : Rất ít sông , nước sông do băng tuyết tan từ núi cao
cung cấp
2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN :

-
Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng.
-
Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn
diện tích.
3- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THIÊN NHIÊN CHÂU Á :
a. Thuận lợi :Thiên nhiên đa dạng , tài nguyên phong phú .
b. Khó khăn : Địa hình hiểm trở , khí hậu khắc nghiệt , thiên tai thất thường.
1
2 31-b

Dựa vào lược đồ tự
nhiên Châu á , kết hợp
với kiến thức SGK hãy :
-Nêu nhận xét chung về
mạng lưới và sự phân bố
sông ngòi Châu Á ?
- Trình bày đặc điểm
mạng lưới sông ngòi Bắc
á ? Xác định một số sông
lớn trên lược đồ ?
- Trình bày đặc điểm mạng
lưới sông ngòi Đông á ,
Đông nam á và Nam á ?Xác
định một số sông lớn trên
lược đồ ?
- Trình bày đặc điểm mạng
lưới sông ngòi Tây nam á ?
Xác định một số sông lớn
trên lược đồ ?

Quan sát các hình ảnh trên , kết hợp với hiểu biết cá nhân , hãy
nêu những giá trị của sông ngòi Châu Á?
Bg

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×