Tải bản đầy đủ

bai thu hoach BDTX

Phòng gd-đt quảng ninh
Tr ờng thcs an ninh
Bài thu hoạch bdtx
Đặc điểm của phơng pháp dạy học tích cực và tơng tác, vai
trò của giáo viên.

Trong thời đại ngày nay, lợng thông tin lớn đến mức không thể dung nạp hết và
ngày càng tăng. Vì vậy tri thức dạy trong nhà trờng phải là những kiến thức cơ bản,
hiện đại, sát thực tiễn, dùng làm cái chìa khoá để mở cánh cửa khoa học, là cái vốn mà
thế hệ trẻ có thể vận dụng vào cuộc sống, tiếp tục hoc, tự bồi dỡng và tiếp thu các quá
trình đào tạo tiếp theo trong suốt cuộc đời. Muốn vậy ngay từ khi ngồi trên ghế nhà tr-
ờng, HS cần phải là chủ thể của hoạt động học. Luôn tự giác, tích cực, sáng tạo trong
quá trình học để chiếm lĩnh tri thức, hình thành và phát triển kĩ năng. GV với vai trò
chủ thể của hoạt động dạy, phải lấy học sinh làm trung tâm, dạy cho HS cách học,
cách chiếm lĩnh nội dung môn học.
1. Những biểu hiện tích cực học tập của học sinh trong giờ học.
- Học sinh khao khát, tự nguyện tham gia trả lời các câu hỏi của giáo viên, bổ sung
các câu trả lời của bạn, thích đợc phát biểu ý kiến của mình và vấn đề nêu ra
- Học sinh nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ những vấn đề giáo viên trình bày ch-
a đủ rõ.
- Học sinh chủ động vận dụng linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học để nhận thức

các vấn đề mới.
- Học sinh mong muốn đợc đóng góp với thầy, với bạn những thông tin mới lấy từ
những nguồn khác nhau, có khi vợt ra ngoài phạm vi bài học, môn học.
Có thể phân biệt 3 cấp độ biểu hiện tính tích cực học tập, từ thấp đến cao.
- Bắt chớc: HS bắt chớc hành động, thao tác của GV, của bạn bè. Trong hành động bắt
chớc cũng phải có sự cố gắng của thần kinh và cơ bắp.
- Tìm tòi: HS tìm cách độc lập, tự giải quyết các bài tập nêu ra, mò mẫm những cách
giải khác nhau để tìm cho đợc lời giải hợp lí nhất.
1
- Sáng tạo: HS nghĩ ra cách giải mới, độc đáo, đề xuất những giải pháp có hiệu quả.
Trong dạy học thể dục, tính tích cực của học sinh thờng thể hiện qua hoạt động tự
giác, thích đợc làm mẫu động tác, thích hớng dẫn, sửa chữa cho bạn bằng những lời
nói và việc làm, luôn cố gắng chỉnh sửa động tác theo yêu cầu của GV, hay hỏi bạn và
thầy khi thực hiện tốt động tác với mong muốn đợc GV khen và bạn thán phục, nhanh
chống hoàn thành động tác, gắng sức, hăng hái, sáng tạo, vợt khó khăn tự giải quyết
nhiệm vụ vận động do kích thích nội tâm tạo nên.
2. Vai trò của giáo viên đợc thể hiện trong dạy học tích cực.
Đổi mới PPDH theo hớng tích cực hoá ngời học, không chỉ là thách thức với HS mà
còn cả đối với GV. Từ Dạy học lấy GV làm trung tâm thầy giảng, trò nghe thụ động
chuyễn sang Dạy học lấy HS làm trung tâm. Đổi mới PPDH là lấy HS làm trung
tâm, hoạt động dạy hớng vào ngời học, GV là chủ thể của hoạt động dạy, HS là chủ
thể của hoạt động học, hai chủ thể phải hợp tác với nhau trong quá trình dạy học.
- Giáo viên lập kế hoạch, tổ chức hớng dẫn phù hợp với năng lực của từng HS. Khi
triển khai kế hoạch, GV hợp tác chặt chẽ với HS, hỗ trợ HS tự giải quyết vấn đề do
chính HS phát hiện để chủ động chiếm lĩnh kiến thức, vận dụng trong thực tiễn.
3. Xây dựng đợc hứng thú bền vững cho học sinh cần phát huy tối đa hoạt động t
duy tích cực.
- Tổ chức những tình huống có vấn đề đòi hỏi dự đoán, nêu giải thiết tranh luận giữa
những ý kiến trái ngợc.
- Tiến hành dạy học ở mức độ thích hợp nhất với trình độ phát triển của HS, một nội
dung quá dễ hoặc quá khó đều không gây đợc hứng thú, cần biết dẫn dắt HS để luôn
luôn tìm thấy cái mới, có thể tự giành lấy kiến thức hình thành và phát triễn kĩ năng.
- Tạo đợc sự giao tiếp thuận lợi giữa thầy và trò, giữa trò và trò làm cho HS gắn bó với
lớp, hợp tác tích cực.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho HS đợc t duy sáng tạo trong việc giải quyết nhiệm vụ học
tập.
- Đảm bảo tối thiểu các điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
- Lựa chọn, áp dụng hợp lí các PPDH nhằm kích thích hứng thú HS.
4. Một số dấu hiệu tích cực trong giờ dạy thể dục.
2


Với học sinh:
- Học sinh có nhu cầu và hứng thú tập luyện.
- Học sinh đợc chia thành tổ, nhóm thảo luận, tập luyện, tự đánh giá và đánh giá lẫn
nhau.
- Giờ học luôn sinh động bởi mọi HS đều có khả năng hoàn thành nhiệm vụ vận động,
HS thi đua hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
- nhiều học sinh thích và biết thể hiện kết quả học tập trớc thầy và bạn.
- Học sinh gắng sức để hoàn thành tốt bài tập, không thoả mãn với kết quả hiện tại.
Với giáo viên:
- luôn biết dẫn dắt HS giải quyết tình huống có vấn đề, biết khơi dậy lòng ham mê tập
luyện, tạo cơ hội cho HS nhận xét, đánh giá và đề xuất yêu cầu.
- Tạo không khí thi đua giữa các tổ, nhóm.
- Quan tâm đến năng lực sở trờng của từng HS để phân nhóm sao cho mọi HS đều có
cơ hội phấn đấu và hoàn thành tốt mục tiêu dạy học.
- Sử dụng một cách có hiệu quả các PPDH tích cực và điều kiện CSVC để kích thích
tính tự giác, tích cực của HS.
- Biết khuyến khích, động viên kịp thời khi HS có tiến bộ.
Đổi mới PPDH theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của HS là một quá trình
lâu dài, từ quan niệm dạy học lấy GV làm trung tâm chuyển sang dạy học lấy HS
làm trung tâm, một loạt các thành tố trong dạy hoạ phải điều chỉnh cho hợp lí đó là:
Mục tiêu, nội dung, phơng pháp, tổ chức dạy học, cơ sở vật chất phục vụ dạy học,
kiểm tra đánh giá đặc biệt là phơng pháp dạy hoạ và tơng tác. Ngời học từ thụ động
nay là chủ thể của hoạt động học, GV dạy cho học sinh cách học, tự học. Do đó phải tổ
chức, thiết kế, lựa chọn phơng pháp hợp lí nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, năng
lực sáng tạo, khả năng tự giải quyết vấn đề của học sinh. Thể hiện tốt các vấn đề trên
sẽ hỗ trợ cho chúng ta một số kiến thức về đổi mới PPDH nói chung, môn thể dục nói
riêng.
An Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2009
Ngời viết
3
D¬ng Kh¸nh Tïng
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×