Tải bản đầy đủ

Tiếng Việt 2 (lần 1) năm 2007

Trờng tiểu học
hồng hà Kiểm tra định kỳ lần I
Năm học 2006-2007
Môn: Tiếng Việt lớp 2
( Thời gian làm bài phần B: 40 phút )
Họ và tên:..................Lớp:..
đề bài
Phần A: ( 10 điểm )
1. Đọc thành tiếng.
Giáo viên cho học sinh tự chọn một trong các bài sau (Cho học sinh đọc kết hợp
trả lời câu hỏi).
- Phần thởng: Đoạn 1 - câu hỏi trang 13
- Gọi bạn: 2 khổ thơ đầu - câu hỏi 1 trang 28
- Ngôi trờng mới: Em bớc .mùa thu; câu hỏi 2 trang 50.
- Cô giáo lớp em (2 khổ đầu - câu hỏi 1 trang 60)
2. Đọc thầm và làm bài tập.
Đôi bạn
- Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ,
Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:
- Ai hát đấy ?
Có tiếng trả lời:

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.
Búp Bê nói:
- Cảm ơn bạn: Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.
(Theo Nguyễn Kiên)
Dựa vào nội dung bài đọc đánh dấu x vào ý đúng trong các câu trả lời dới đây:
Điểm Lời phê của thầy cô giáo Giáo viên chấm
1. Búp Bê làm những việc gì?
Quét nhà và ca hát.
Quét nhà, rửa bát và nấu cơm.
Rửa bát và học bài.
2. Dế Mèn hát để làm gì ?
Hát để luyện giọng.
Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.
Muốn cho bạn biết mình hát rất hay.
3. Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì?
Cảm ơn Dế Mèn.
Xin lỗi Dế Mèn.
Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.
4. Vì sao Búp Bê cảm ơn Dế Mèn?
Vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê.
Vì tiếng hát của Dế Mèn giúp Búp Bê hết mệt
Vì cả hai lí do trên.
5. Câu nào dới đây đợc cấu tạo theo mẫu Ai là gì ?
Tôi là Dế Mèn
Ai hát đấy ?
Tôi hát đây.
Phần B (10 điểm)
1. Chính tả:
Giáo viên cho học sinh chép bài: Cái trống trờng em (Khổ 1-3-4) TV lớp 2 tập
1 trang 45.
2. Tập làm văn
Viết một đoạn văn ngắn khoảng từ 4 - 5 câu nói về cô giáo hay (thầy giáo) cũ của
em.
Gợi ý:
- Cô giáo (hay thầy giáo) lớp 1 của em tên là gì ?
- Dáng ngời, cử chỉ tình cảm của cô (thầy) nh thế nào?
- Tình cảm của em đối với cô giáo (thầy giáo) nh thế nào ?
Trình bày sạch đẹp: 1 điểm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×