Tải bản đầy đủ

luyen tu va cau lop 2

Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009
Luyện từ và câu
Chúng ta cùng
kiểm tra bài cũ
nào……..
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú
Đi nào …….
Các bạn ơi!!!
Mời các bạn vào rừng
và thăm những người
bạn của tớ nhé!
…….trước tiên, các bạn
hãy tìm ra tên của mỗi con vật…
Nhưng…
Tê giác
Lợn lòi
Cáo
1 2
4

Bò rừng
3
Ngựa vằn
Chó sói
7
sóc
5
6
8
Hươu
Chồn
Gấu
11
12
9
10
ThỏHổ
Vượn Khỉ
Sư tử Báo
13 14
15
16
Các bạn rất giỏi!
Cùng nhìn lại nào…..

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×