Tải bản đầy đủ

Phuong trinh chua an o mau (D8)

Giáo viên thực hiện
Giáo viên thực hiện
:
:


cao kiên.
cao kiên.
tổ khoa học tự nhiên.
tổ khoa học tự nhiên.
BI SON:
Phòng giáo dục & đào tạo thanh miện
Trường trung học cơ sở ngô quyền
2
2 2
(*) 2( 4) (2 3)
2 8 2 3
3 8
8
3
x x x

x x x
x
x
= +
= +
=
=
Kiểm tra kiến thức cũ
Kiểm tra kiến thức cũ
Câu hỏi 1:
Câu hỏi 1:
LI GII:
LI GII:
2( 2)( 2) (2 3) (*)x x x x
+ = +
Câu hỏi 2:
Câu hỏi 2:
Tìm điều kiện xác định của các phân thức sau.
Tìm điều kiện xác định của các phân thức sau.
Giải phương trình sau.
Giải phương trình sau.
4 2 1
) b) c)
1 1 2
x x x
a
x x x
+
+
P S:
P S:
) 1 b) 1 c) 2 a x x x

Vy tp nghim ca phng trỡnh l
8
3
S

=
TUẦN 23-TIẾT 47
1. VÍ DỤ MỞ ĐẦU.
Giải phương trình sau bằng phương pháp quen thuộc?
1 1
1
1 1
x
x x
+ = +
− −
Chuyển biểu thức chứa ẩn sang vế trái:
1 1
1
1 1
x
x x
+ − =
− −
Thu gọn vế trái ta được
x=1
:
Nhận xét:
x=1 không là nghiệm của phương trình đã cho vì tại đó,
giá trị của hai vế không xác định.
Kết luận: Khi biến đổi phương trình mà làm mất mẫu chứa ẩn của
phương trình thì phương trình nhận được có thể
không tương đương với
phương trình ban đầu.
4 3 2 1
) b)
1 1 2 2
x x x
a x
x x x x
+ −
= = −
− + − −
2. TÌM ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH.
VÍ DỤ 1:
Tìm ĐKXĐ của mỗi phương trình sau?
2 1 2 1
) =1 b) 1
2 1 2
x
a
x x x
+
= +
− − +
?2 Tìm ĐKXĐ của mỗi phương trình sau?
ĐÁP SỐ:
) 1 b)x 2a x
≠± ≠
Điều kiện xác định của phương trình là điều kiện của ẩn để tất cả
các mẫu trong phương trình đều khác 0. (
viết tắt là
ĐKXĐ)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×