Tải bản đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần 2

LỊCH BÁO GIẢNG
Tuần 2
Thứ Môn Tên bài dạy
Hai Tập đọc
Kể chuyện
Toán
Đạo đức
Chào cờ
Ai có lỗi
Ai có lỗi
Trừ số có ba chữ số
Kính yêu Bác Hồ (T2)
Ba
Toán
Tập đọc
Chính tả
Tự nhiên xã hội
Thể dục
Luyện tập
Khi mẹ vắng nhà
Nghe viết: Ai có lỗi

Vệ sinh cơ quan hô hấp
Bài 3

Toán
Luyện từ và câu
Tập viết
Hát
An toàn giao thông
Ôn bảng nhân
Mởrộng vón từ về trẻ em – Ai (cái gì-con gì) - là gì ?
Bài 2
Bài quốc ca (T2)
Giao thông đường bộ
Năm
Toán
Tập đọc
Tự nhiên xã hội
Thủ công
Thể dục
Ôn tập các bảng chia
Cô Giáo tí hon
Phòng bệnh hô hấp
Gấp tàu thủy hai ống khói(tiết 1)
Bài 4
Sáu
Chính tả
Tập làm văn
Toán
Mĩ thuật
Sinh hoạt lớp
Nghe viết: Cô giáo tí hon
Viết đơn
Luyện tập
Vẽ trang trí :Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu…
Thứ hai
Tập đọc
AI CÓ LỖI
I . MỤC TIÊU
A . Tập đọc
1.Đọc thành tiếng
 Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ ngữ có vần khó khuỷ tay, nguệch ra. Các từ
ngữ dễ phát âm sai và viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ : nổi giận, đến nỗi, lát
nữa, phần thưỏng, trả thù, cổng …
 Các từ phiên âm tên ngưòi nứoc ngoài : Cô-rét-ti, En- ri-cô.
 Biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giũa các cụm từ .
 Biết đọc phân biệt lời người kể và lời nhân vật (nhân vật “tôi” [En-ri-cô] Cô- rét-
ti, bố của En - ri - cô).
2.Đọc – hiểu
 Đọc thầm nganh hơn lớp 2
 Hiểu nghĩa của các từ ngữ mới : kiêu căng, hối hận, can đảm.
 Hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về
bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn .
B . Kể chuyện
1 . Rèn kĩ năng nói
2. Rèn kĩ năng nghe
 Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện.
 Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn : kể tiếp được lời kể của bạn.
II . ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 Tranh minh hoạ bài đọc và kể chuyện trong SGK (tranh phóng to)
 Bảng viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc .
II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 . Ổn định
2 . Kiểm tra :
GV nhận xét – Ghi điểm
3 . Bài mới
Giới thiệu bài: Truyện đọc mở đầu tuần 2 kể cho
các em câu chuyện về hai bạn Cô- rét – ti và En –
ri – cô. Hai bạn chỉ vì một chuyện nhỏ mà cáu giận
nhau, nhưng lại rất sớm làm lành với nhau, giữ
được tình bạn ? Đọc truyện này các em sẽ hiểu
điều đó.
HS đọc bài đơn xin vào đội và nêu nhận xét
về cách trình bày lá đơn.
GV ghi tựa
Hoạt động 1: Luyện đọc
- GV đọc mẫu cả bài
- GV gợi ý cách đọc
- GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ.
+ Đọc từng câu :
+ GV viết bảng Cô-rét-ti, En-ri-cô
. GV chỉ định HS đầu bàn đọc,
+ GV theo dõi HS đọc, nhận xét hướng dẫn các
em đọc đúng các từ ngữ HS dễ phát âm sai
- GV theo dõi nhắc nhở các em nghỉ hơi đúng và
đọc đoạn văn giọng thích hợp.
GV kết hợp giải nghĩa từ :
TN :kiêu căng ?
TN :hối hận ?
TN :can đảm?
TN : ngây ?
GV theo dõi hướng dẫn các nhóm đọc đúng
Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu nội dung :
- GV hướng dẫn HS đọc thầm từng đoạn trao đổi
về nội dung bài thảo luận các câu hỏi ở cuối bài
đọc.
+ Hai bạn nhỏ trong truyện tên là gì ?
+ Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ?
+ Vì sao En-ri – cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti?
+ Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao ?
- 3 HS nhắc lại
Hai HS nhìn bảng đọc lại + Cả lớp đọc ĐT
HS nối tiếp (2 câu) trong mỗi đoạn (một, hai
lần) Sau đó lần lượt từng em đúng lên đọc nối
tiếp nhau đến hết bài
HS đầu mỗi bàn đứng lên đọc từng câu nối
tiếp nhau đến hết bài
3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn (3đoạn)
…cho rằng mình hơn người khác, coi thường
người khác.
… buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.
… không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy
hiểm.
… đờ người ra, không biết nói gì làm gì.
HS đọc từng đoạn trong nhóm (em này đọc,
em khác nghe, góp ý)
Một hS đọc đoạn 1 và 2
… là En-ri-cô và Cô-rét-ti
… Cô-rét-ti vô ý chạm khuỷu tay vào En-ri-cô
làm En-ri cô viết hỏng. En-ri-cô giận bạn
đểtrả thù đã đẩy Cô-rét-ti làm hỏng hàng
trang viết của Cô-rét-ti.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 3
… Sau cơn giậ, En-ri-cô bình tĩnh lại nghĩ là
Cô-rét-ti không cố ý cạm vào khuỷu tay mình.
Nhìn thấy vai áo bạn sứt chỉ, cậu thấy thương
bạn, muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can
đảm.
1 HS đọc đoạn 4, cả lớp đọc thầm theo , trả
lời câu hỏi :
… Tan học, thấy Cô-rét-ti theo mình, En-ri-
cô nghĩ là bạn định đánh mình nên rút thước
+ Em đoán Cô-rét-ti nghĩ gì khi chủ động làm lành
với bạn ? Hãy nói một hai câu suy nghĩ của Cô-rét
-ti
+ Bố đã trách mắng En-ri-cô NTN ?
+ Lời trách mắng của bố có đúng không ? Vì sao ?
+ Theo em mỗi bạn có điểm gì đáng khen ?
Hoạt động 3:Luyện đọc lại
- GV chọn mẫu 1 –2 đoạn làm mẫu lưu ý HS về
giọng đọc ở các đoạn
GV cùng cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay
nhất (đọc đúng, thể hiện được tình cảm của các
nhân vật )
B . KỂ CHUYỆN
1 . GV nêu nhiệm vụ : Trong phần kể chuyện hôm
nay , các em lần lượt kể lại 5 đoạn trong truyện
“Ai có lỗi” bằng lời của em dựa vào trí nhớ và 5
tranh minh hoạ.
2 . Hương dẫn kể từng đoạn của câu chuyện theo
tranh .
b. GV mời 5 HS tiếp nối nhau, quan sát tranh và kể
5 đoạn câu chuyện
c. Sau mỗi lần HS kể giáo viên và cả lớp nhận xét
về những yêu cầu :
- Về nội dung …
- Về diễn đạt …
cầm tay. Nhưng Cô-ret-ti cười hiền hậu đề
nghị “Ta lại chơi thân với nhau như trước
đi ! ”khiến En-ri-cô ngạc nhiên, rồi vui mừng
ôm chầmlấy bạn vì cậu muốn làm lành với
bạn.
… HS tự suy nghĩ phát biểu suy nghĩ của
mình.
+ Tại mình vô ý. Mình phải làm lành với En-
ri-cô.
+ En-ri-côlà bạn của mình. Không thể để mất
bạn tình bạn …
HS đọc thầm đoạn 5
… Bố mắng : En-ri-cô là người có lỗi, đã
không chủ động xin lỗi bạn lại giơ thước doạ
đánh bạn .
… lời trách mắng của bố là đúng vì người có
lỗi phải xin lỗi trước. En-ri-cô đã không đủ
can đảm để xin lỗi bạn .
HS thảo luận nhóm. Cử đại diện báo cáo.
+ En-ri cô đáng khen vì cậu biết ân hận, biết
thương bạn khi bạn làm lành, cậu cảm động,
ôm chầm lấy bạn .
+ Cô-rét-ti đáng khen vì cậu biết quý trọng
tình bạn và độ lượng nên đã chủ động làm
lành với bạn
3 HS một nhóm tự phân vai (En-ri-cô, Cô-rét-
ti bố En-ri-cô)
Hai nhóm thi đọc truyện theo vai
a . HS quan sát lần lượt 5 tranh minh hoạ 5
đoạn của câu chuyện, nhẩm kể chuyện.
- Về cách thể hiện …
GV cho cả lớp tuyên dương những em có lời kể
sáng tạo
4 . Củng cố – Dặn dò
- Em học được điều gì qua câu chuyện này ?
- GV nhận xét tiết học .
2HS phát biểu
Toán
TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ một lần)
I . MỤC TIÊU
Giúp HS :Biết cách tính trừ các số có ba chữ số có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng
trăm).
II . CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 . Ổn định
2 . Kiểm tra
3 . Bài mới
Giới thiệu bài
Hoạt động 1:Hướng dẫn cách trừ có nhớ
* Giới thiệu phép trừ 432 – 215
GV nêu phép tính 432 – 215 = ?
432
- 215
217
* Giới thiệu phép trừ 627 – 143
GV giúp những HS thực hiện còn lúng túng .
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1 :
Bài 2:
3 HS nhắc lại
HS đặt tính dọc rồi thực hiện.
2 không trừ được 5, ta lấy 12 trừ 5 bằng 7,
viết 7 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1,
viết 1, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2”
Kết quả : 432 – 215 = 217
2HS đọc to lại cách tính trừ trên (cả lớp theo
dõi)
HS thực hiện phép trừ trên bảng con :
627
- 143
484
Dãy A 422 ; 564
114 -215
308 349
Dãy B 783 694
- 356 ; - 237
427 457
Dãy A 746 516
Bài 4:
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hòi gì ?
5 . Củng cố - Dặn dò
- Hỏi lại bài
- Về làm bài tập số 5 trang 7
251 ; 342
495 174
Dãy B 935 555
551 ; 160
384 395
2 HS đọc đề toán
Bạn bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335
con tem, trong đó Bình sưu tầm được 128 con
tem .
… hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con
tem ?
Giải
Số tem bạn Hoa sưu tầm là :
335 – 128 = 207(con tem)
Đáp số : 207con tem
Đạo đức
KÍNH YÊU BÁC HỒ ( tiết 2)
I . MỤC TIÊU
1 . HS biết :
 Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn với dất nước với dân tộc.
 Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ.
 Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ.
2 . HS hiểu, ghi nhớ và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
3 . HS có tình cảm kính yêu Bác Ho.
II . TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
 Vở bài tập đạo đúc 3
 Các bài th, bài hát, truyện, tranh, băng hình về Bác Hồ, về tình cảm giữa Bác Hồ
với thiếu nhi.
 Phô tô các bức ảnh dùng cho hoạt động 1 tiết 1.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Tiết 2)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 . Ổn định
2 . Kiểm tra
GV nhận xét
3 . Bài mới
GTB : - Ghi tựa
Hoạt động 1 :HS tự liên hệ
 Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá việc
HS hát bài “Tiếng chim trong vườn Bác”
3HS đứng tại chỗ đọc Năm điều Bác Hồ dạy
3 HS nhắc lại
thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy của
bản thân và có phương hướng phấn đấu,
rèn luyện theo.
 Cách tiến hành:
Gvyêu cầu HS suy nghĩ và trao đổi với bạn
ngồi bên cạnh .
+ Em đã thực hiện được những điều nào trong
Năm điều Bac Hồ dạy Tniên nhi đồng ? Thực
hiện NTN ? Còn điều gì em chưa thực hiện
tốt ? Vì sao ? Em dự định sẽ làm gì trong thời
gian tới ?
+ GV mời vài em HS liên hệ trước lớp .
+ GV khen những Hs thực hiện tốt Năm điều
Bác Hồ dạy và nhác nhở cả lớp học tập các bạn
.
Hoạt động 2 :HS trình bày , giới thiệu tư liệu
đã sưu tầm được.
Mục tiêu: Giúp HS biết thêm những thông tin
về Bác Hồ, về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu
nhi và thêm kính yêu Bác Hồ
Cách tiến hành:
-Các nhóm trình bày , giới thiệu tư liệu đã sưu
tầm
-GV khen ngợi những HS, nhóm HS đã sưu
tầm được nhiều tư liệu tốt và giới thiệu hay.
GV giới thiệu thêm một số tư liệu về Bác Hồ
với thiếu nhi.
Hoạt động 3 :Trò chơi phóng viên
GV tóm tắt những ý chính ghi bảng nhờ một
vài HS đọc lại :
* Kết luận chung : Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại của
dân tộc Việt Nam. Bác lãnh đạo nhân dân ta
giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc. Bác Hồ
rất yêu quí vá quan tâm đến các cháu thiếu nhi,
+ HS từng cặp tự liên hệ
HS giới thiệu những tư liệu (tranh ảnh, bài báo ,
câu chuyện, bài thơ, bài hát, ca dao…) đã sưu
tầm được về Bác hồ với thiếu nhi và các tấm
gương Cháu ngoan Bác Hồ

Các nhóm trình bày kết quả sưu tầm
HS cả lớp thảo luận, nhận xét về kết quả sưu tầm
của các bạn .

Một số HS trong lớp lần lượt đóng vai phóng
viên và phỏng vấn các bạn trong lớp về Bác Hồ,
về Bác hồ và thiếu nhi.
+ Xin bạn vui lòng cho biết Bác Hồ còn có những
tên gọi nào khác ?
+ Quê Bác ở đâu ?
+ Bác sinh ngày tháng năm nào ?
+ Thiếu nhi chúng ta phải làm gì để tỏ lòng kính
yêu Bác ?
+ Hãy kể những việc bạn đã làm tốt trong tuần
qua để thể hiện yêu kính Bác ?
+ Bạnhãy kể một tấm gương cháu ngoan Bác Hồ
mà bạn biết ?
+Bạn hãy đọc câu ca dao nói về Bác Hồ ?
+ Bạn hãy đọc một đoạn bài thơ hay bài hát nói
các cháu thiếu nhi cũng rất kính yêu Bác Hồ.
- Kính yêu và biết ơn Bác Hồ, thiếu niên chúng
ta phải thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu
niên, nhi đồng.
GV hướng dẫn HS đọc đồng thanh câu thơ :
Tháp mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
về Bác Hồ
+ Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào khi
nào ? Ở đâu ?

Thứ ba
Toán
LUYỆN TẬP
I . MỤC TIÊU
 Giúp HS : Rèn kĩ năng tính cộng, trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần hoặc
không có nhơ)ù .
 Vận dụng vào giải bài toán (có lời văn) về phép cộng, phép trừ.
II . CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 . Ổn định
2 . Bài cũ
GV kiểm tra vở bài tập toán của HS
- GV nhận xét – Ghi điểm
3 . Bài mới
GV giới thiệu bài “Luyện tập”
Hướng dẫn ôn tập
Bài 1 :
Bài 2 :
Bài 1 và bài 2 củng cố cho ta gì ?
Bài 3 :
Bài 4 :
Bài toán cho ta biết gì ?
Bài toán bát ta tìm gì ?
HS lên bảng chữa bài 4:
Giải
Đoạn dây còn lại là :
243 – 27 = 216(cm)
Đáp số : 216 cm
3 HS nhắùc lại
HS tự làm sau đổi chéo vở để liểm tra bài
làm rồi chữa bài .
Dãy A Dãy B
542 660 727 404
318 ; 251 ; 272 184
224 409 455 220
…Củng cố cho ta về cộng trừ các số có ba
chữ số
lần lượt 4 HS lên điền các số thích hợp vào ô
trống ;
2HS đọc đề toán
- Ngày thứ nhất bán 415kg gạo .
Ngày thứ 2 bán 325 kg gạo .
Bài 5 :
4 . Củng cố
- Hỏi lại bài
- GV thu một số vở chấm
- GV nhận xét chung
- Về nhà các em sử dụng vở bài tập , làm bài 4
SGK .
- Tìm số kg bán trong 2 ngày ?
HS làm vào vở . 1 hs làm xong trước lên
bảng chũa bài .
Giải
Số kg gạo 2 ngày cửa hàng bán là :
415 + 325 = 740 (kg)
Đáp số: 740 kg
Giải
Số HS nam của khối 3 có là :
165 – 84 = 81(bạn)
Đáp số : 81 bạn nam
TẬP ĐỌC
KHI MẸ VẮNG NHÀ
I . MỤC TIÊU
1 . Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :
 Đọc trôi chảy cả bài
 Lưu ý đọc đúng càc từ : trắng tinh , quang vườn , khó nhọc …
 Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ và giưã các khổ thơ .
2 . Rèn kĩ năng đọc - hiểu
 Nắm được nghĩa và biết dùng các từ mới được giải nghĩa ở sau bài đọc (buổi ,
quang )
 Hiểu nội dung từng câu thơ và ý nghĩa của bài thơ (hai bàn tay rất đẹp , rất có ích
và đáng yêu ) .
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK
 Bảng phụ viết những khổ thơ cần hướng dẫn HS luyện đọc và HTL .
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
A . Ổn định
B .Kiểm tra bài cũ
3 HS tiếp nối nhau kể lại 5 đoạn của câu
chuyện “Ai có lỗi”và trả lời các câu hỏi về
- GV nhận xét ghi điểm
C . Bài mới
Giơí thiệu bài: Trong các tiết học từ đầu chủ điểm
Măng non , các em đã biết thiếu nhi thông minh ,
đáng yêu , biết quí tình bạn . Bài thơ Khi mẹ vắng
nhà của nhà thơ thiếu nhi Trần Đăng Khoa sẽ cho
các em biết : thiếu nhi biết yeu thương , giúp đở
cha mẹ .
GV ghi tựa
Hoạt động 1: Luyện đọc
-Đọc mẫu:GV đọc bài thơ ( với giọng vui tươi , dịu
dàng , tình cảm )
- GV hướng dẫn HS luyện đọc , kết hợp giải nghĩa
từ
GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi đúng ,
tự nhiên và thể hiện tình cảm qua giọng đọc .
Giúp HS hiểu nghĩa các từ:
buổi (khoảng giữa buổi sáng” nói tắt” )
quang (sạch , hết vương víu)
Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Bạn nhỏ làm những việc gì đỡ mẹ ?
+ Kết quả công việc của bạn nhỏ thế nào ?
GV :Mẹ khen bạn nhỏ ngoan .
+ Vì sao bạn nhỏ không dám nhận lời khen của mẹ
?
GV chốt lại : Bạn nhỏ tự thấy mình chưa ngoan vì
chưa giúp mẹ được nhiều hơn . Mẹ vẫn vất vả ,
khó nhọc ngày đêm nên áo bạc màu vì mưa , đầu
cháy tóc vì nắng .
Em thấy bạn nhỏ có ngoan không ? vì sao ?
nội dung mỗi đoạn .
3 HS nhắc lại
HS đọc nối tiếp - mỗi em 1 dòng thơ (hai
lựợt) . Sau đó lần lượt tự đứng lên đọc nối
tiếp đến hết bài thơ . (2 lượt)
HS đọc từng khổ thơ
HS đọc từng khổ thơ theo nhóm
Từng cặp HS đọc
Cả lớp đọc đồng thanh (cả bài)với giọng vừa
phải .
HS đọc thầm và trả lời câu hỏi .
HS đọc khổ thơ 1
… luộc khoai , cùng chị giã gạo , thổi cơm ,
nhổ cỏ vườn , quét sân và quét cổng .
2 HS đọc khổ thơ còn lại
… lúc nào mẹ đi làm về cũng thấy mọi việc
con đã làm xong đâu vào đấy : khoai đã chín ,
gạo đã giã trắng tinh , cơm dẻo và bgon , cỏ
vườn quang , cổng , nhà được quét dọn sạch
sẽ.
+ HS trao đổi trong nhóm và phát biểu những
suy nghĩ của mình .
Cả lớp đọc thầm bài thơ , trao đổi trong nhóm
rối trả lời .
… các em có thể cho rằng bạn nhỏ ngoan vì
bạn thương mẹ , chăm chỉ làm việc nhà đỡ mẹ
. Phải là đứa con rất thương mẹ mới thấy aó
mẹ bạc màu , đầu mẹ nắng cháy tóc
+ Em có thương mẹ như bạn nhỏ trong bài thơ
không ? Ở nhà em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?
Hoạt động 3: Hướng dẫn học thuộc lòng bài thơ .
GV hưóng dẫn HS học thuộc từng khổ thơ , cả bài
thơ , theo cách xoá dần từng dòng , từng khổ
5 , Củng cố - dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà HTL bài thơ
+ Bạn nhỏ nhận là mình chưa ngoan vì chưa
làm cho mẹ hết vất vả khó nhọc . Qua lời tự
nhân là mình chưa ngoan . Ta thấy bạn rất
thương yêu mẹ . Bạn đúng là đứa con ngoan .
HS thi học thuộc bài thơ dưới các hình thức
nâng cao dần .
HS hai tổ thi nhau đọc tiếp sức . Tổ 1 đọc
trước ( Mỗi HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ
cho đến hết bài . Tiếp đếùn tổ 2 …
2 – 3 HS đọc thuộc cả bài thơ
CHÍNH TẢ
Nghe vi t:AI CÓ L I ế Ỗ
I . MỤC TIÊU
 Nghe – viết đoạn 3 của bài Ai có lỗi ? chú ý viết đúng tên riêng ngưòi nước ngoài
.
 Tìm đúng các từ chứa tiếng có vần uêch , vần uyu . Nhớ cách viết những tiếng có
âm , vần dễ lẫn do phương ngữ : ăn/ ăng , s/ x
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ viết 3 nội dung bài tập (3)
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 . Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ
GV nhận xét sửa sai
3 . Dạy bài mới
Giơí thiệu bài :GV nêu mục đích , yêu cầu của
tiết học
- GV ghi tựa :
Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe - viết
-GV đọc đoạn chép, tóm tắt nội dung.
-Hướng dẫn HS nhận xét ;
+ Đoạn văn này nói điều gì ?
+ Tìm tên riêng trong bài chính tả ?
+ Đoạn chép có mấy câu ?
+ Em nhận xét gì về cách tên riêng nói trên ?
- Hướng dẫn viết từ khó :
GV theo dõi uốn ắn
-GV đọc cho các em viết bài .
GV nhác nhở , uốn nắn các em tư thế ngồi
viết , chữ viết
- Chấm chữa bài :
GV châm 5 – 7 bài ; nhận xét tùng bài về các
mặt : nội dung bài chép (đúng/ sai) chữ viết
(đúng /sai , sạch / bẩn , đẹp / xấu)cách trình bày
:đúng /sai , đẹp / xấu )
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính
tả
Bài 2. GV nêu yêu cầu của bài tập .
GV chia bảng 4 cột . Chia lớp thành 4 nhóm .
Bài 3 : GV chọn bài tập 3b hướng dẫn HS
làm .
GV cùng cả lớp nhận xét về nội dung lời giải ,
phát âm , kết luận bài làm đúng .
4 . Củng cố – Dặn dò
2 –3 HS viết bảng lớp . Cả lớp viết bảng
con các từ : ngọt ngào , ngao ngán , cái
đàn , hạn hán , hạng nhất .
3 HS nhắc lại
3 HS đọc lại
… En-ri-cô ân hận khi bình tĩnh lại . Nhìn
vai áo bạn sứt chỉ , cậu muốn xin lỗi bạn
nhưng không đủ can đảm .
… Cô-rét -ti
… viết hoa chữ cái đầu tiên , đặt dấu gạch
nối giữa các chữ

HS viết bảng con các từ :Cô-rét-ti , khuỷu
tay , vác củi , can đảm .
HS viết bài vào vở .
HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở .
- HS các nhóm tiếp nối nhau viết bảng các
từ chứa tiếng có vần uêch/ uyu
HS viết cuối cùng thay mặt nhóm đọc kết
quả .
- Cả lớp nhận xét về chính tả , phát âm , số
lượng từ tìm được (nhiều /ít) kết luận nhóm
thắng cuộc
HS dãy A làm bài 3b . kiêu căng , căn dặn ,
nhọc nhằn , lằng nhằng . vắng mặt , vắn tắt
.
HS dãy B làm bài 3 a : cây sấu , chữ xấu ,
san sẻ , xẻ gỗ , xắn tay áo , củ sắn .
Đại diện nhóm đọc két quả

THỂ DỤC
Bài 3 : ÔN ĐI ĐỀU – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I . MỤC TIÊU
 Ôn tập đi đều theo 1 – 4 hàng dọc . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản
đúng và theo đúng nhịp hô của GV
 Ôn đi kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang).Yêu cầu thực hiện được động
tác ở mức tương đối đúng .
 Chơi trò chơi “Kết bạn ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương
đối chủ động .
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
 Nơi thoáng mát bằng phẳng , vệ sinh sạch sẽ .
 Còi , kẻ sân chơi trò chơi .
III . NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

Hoạt động của giáo viên Thời gian Hoạt động của học sinh
1 . Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học .
2 . Phần cơ bản
- Tập đi đều thao 1 –4 hàng dọc
GV nhắc HS chú ý động tác phối hợp giũa tay
và chân , tránh tình trạng đi cùng chân cúng
tay .
- Ôn động tác đi kiễng gót hai tay chống hông
.
GV nêu tên động tác , sau đó vừa làm mẫu
vừa nêu tóm tắt lại động tác .
GV dùng khẩu lệnh cho HS tập
- GV uốn ắn động tác cho các em .
* Chơi trò chơi (Kết bạn)
GV nêu cách chơi
GV nhắc nhở các em thực hiện đúng cách
chơi , chủ động tham gia trò chơi
3 . Phần kết thúc
2-3 phút
1 phút
1 phút
4- 6 phút
6-8 phút
1-2 phút
HS giậm chân tại chỗ , đếm to theo
nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên
địa hình tự nhiên ở sân trường .
- Chơi trò chơi “Làm hiệu lệnh”
HS tập đi thưòng thao nhịp hô 1-2 , 1-
2
HS tập theo sự điều khiển của GV
HS chơi thử
HS chơi thật
HS đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×