Tải bản đầy đủ

Nguoi cam quyen khoi phuc uy quyenTrích đoạn:
Trích đoạn:
Người cầm quyền
Người cầm quyền
khôi phục uy quyền
khôi phục uy quyền
1. Tiểu dẫn
1. Tiểu dẫn
1. 1. Tác giả
1. 1. Tác giả

- Quª qu¸n
- Quª qu¸n

- Cuéc ®êi

- Cuéc ®êi

- S nghi pự ệ
- S nghi pự ệ
-> Là nhà thơ, tiểu
-> Là nhà thơ, tiểu
thuyết, nhà soạn kịch
thuyết, nhà soạn kịch
lãng mạn nổi tiếng của
lãng mạn nổi tiếng của
Pháp.
Pháp.
(1802-1885)

Chân dung V. Huy - Gô
Một số hình ảnh tư liệu về V.Huy–Gô

2. Tác phẩm “Những người khốn khổ”
1.2. T¸c phÈm Nh÷ng “
ng­êi khèn khæ
1.3. o n trĐ ạ
í
ch


Ng i c m quy n ườ ầ ề
kh
ô
i ph c uy quy nụ ề


Tổ 1 - 2:
Tổ 3 - 4:
Câu h i th o lu nỏ ả ậ
T×m h×nh ¶nh vÒ Gia-ve (giäng nãi, c¸i nh×n,
hµnh ®éng), t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p g×
khi t¶ Gia-ve?
T×m h×nh ¶nh vÒ Giăng-van-giăng (giäng
nãi, c¸i nh×n, hµnh ®éng), t¸c gi¶ sö dông
biÖn ph¸p g× khi t¶ Gia-ve?2.
2.
ĐỌC HIỂU
ĐỌC HIỂU
1.
1.
Hình tượng nhân vật Gia-ve
Hình tượng nhân vật Gia-ve

- Giọng nói: “
- Giọng nói: “
tiếng thú gầm
tiếng thú gầm- Cái nhìn: “như
- Cái nhìn: “như
c¸i mãc s¾t
c¸i mãc s¾t
…”
…”

-
-
Hµnh ®éng:
Hµnh ®éng:+ “
+ “
tiến vào giữa phòng
tiến vào giữa phòng
”, “
”, “
nắm lấy
nắm lấy
cổ áo
cổ áo
…”, “
…”, “
cái cười ghê tởm phô ra
cái cười ghê tởm phô ra
tất cả hai hàm răng”
tất cả hai hàm răng”

+“
+“
hét lên…
hét lên…
”, “
”, “
Mày nói giỡn ……. !
Mày nói giỡn ……. !
Á à ! Tốt thật ! Tốt thật đấy !
Á à ! Tốt thật ! Tốt thật đấy !
”,
”,


Giờ thì đến lượt con ….đổi hết ;
Giờ thì đến lượt con ….đổi hết ;
đã đến lúc rồi đấy !
đã đến lúc rồi đấy !
”.
”.

-> S
-> S
o s¸nh, phãng ®¹i
o s¸nh, phãng ®¹iKiểu người thú.
Kiểu người thú.
È
È
n dô mµ t¸c
n dô mµ t¸c
gi¶ muèn gîi
gi¶ muèn gîi
lªn tõ h×nh
lªn tõ h×nh
¶nh G-V?
¶nh G-V?

2.2.
2.2.
Hỡnh tng nhõn vt Ging-van-ging.
Hỡnh tng nhõn vt Ging-van-ging.
-
Thái độ của G-V v i P
Thái độ của G-V v i P
+ P luôn nhìn G tin tưởng. Lời cầu cứu
+ P luôn nhìn G tin tưởng. Lời cầu cứu
hướng về G -> G là người bảo hộ,
hướng về G -> G là người bảo hộ,
cứu tinh của P. G
cứu tinh của P. G


bo Phng-tin
bo Phng-tin
bng mt ging ht sc nh nhng
bng mt ging ht sc nh nhng
v im tnh
v im tnh
, mun núi nh, núi
, mun núi nh, núi
riờng vi Gia-ve
riờng vi Gia-ve
->
->
khụng mun lm mt i nim hi
khụng mun lm mt i nim hi
vng tha thit cui cựng ca Phng-
vng tha thit cui cựng ca Phng-
tin
tin
.
.
+ Song khi
+ Song khi
bảo G-V lui ra, ông tỏ
bảo G-V lui ra, ông tỏ
thái độ hành động quyết liệt
thái độ hành động quyết liệt


Ging-van-ging v Phng-tin.


Giăng-van-giăng và Phăng-tin.


-
-
Cảnh bà xơ chứng kiến:
Cảnh bà xơ chứng kiến:+ Ging Van-ging thỡ thm gỡ
+ Ging Van-ging thỡ thm gỡ
bờn tai Phng-tin lỳc ch ó cht
bờn tai Phng-tin lỳc ch ó cht
ri ?
ri ?
Tác giả sử dụng đoạn bình
Tác giả sử dụng đoạn bình
luận ngoại đề: Ông nói gì với
luận ngoại đề: Ông nói gì với
chị .sự thực cao cả với hàng
chị .sự thực cao cả với hàng
loạt câu hỏi nhằm gợi suy nghĩ ở
loạt câu hỏi nhằm gợi suy nghĩ ở
người đọc.
người đọc.

+ Nhng s chm súc cui cựng
+ Nhng s chm súc cui cựng
ca Ging Van-ging i vi
ca Ging Van-ging i vi
Phng-tin tht cm ng.
Phng-tin tht cm ng.
Khuôn
Khuôn
mặt P bừng sáng cùng lời bình
mặt P bừng sáng cùng lời bình
luận Chết là đi vào chứng tỏ
luận Chết là đi vào chứng tỏ
sức mạnh của lời nói, của tình
sức mạnh của lời nói, của tình
yêu thương từ G.
yêu thương từ G.
Ging-van-ging v Phng-tin
on vn t cõu
ễng núi gỡ vi
ch? n cõu cú
th l nhng s
thc cao c l
phỏt ngụn ca ai?
Tỏc dng?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×