Tải bản đầy đủ

Toán về căn bậc hai.doc

Toán về căn bậc hai
Đề bài:
Phùng Mạnh Điềm @ 21:33 20/04/2009
Số lượt xem: 64
Tổng x + y = 0
Đây là cách giải của tôi. Thầy xem thế nào?
Tương tự, có:
Cộng vế với vế của (1) và (2) ta được: x + y = 0.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×