Tải bản đầy đủ

CONG NGH SAU THU HO CH word bao cao

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH ( WORD)
I.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sau thu hoạch
Trên hoa kiểng ( Sơn)
II.
Hạn chế có hiệu quả sự mất mát sau thu hoạch
1. Quản lý ( Phương)
2. Xử lý và khử trùng ( Mỹ)
3. Ngăn ngừa sự tổn hại do Ethylen (Trân)
4. Sơ chế sau thu hoạch (Trung)
III.
Biện pháp khả thi trên 1 số đối tượng :
1. Hoa kiểng ( 2cây/ 1 người) . Tài liệu trong Chương 7
Trân ( Ly Ly, Cẩm Chướng )
Mỹ ( Cát Tường, Violet)
Phương ( Cúc, Hồng)
Sơn
( Mõm chó, )
Trung ( Kỳ Lân, )
POWERPOINT
6 hoặc 7 slide/ 1ng theo 2 loại hoa đã chọn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×