Tải bản đầy đủ

BAO CAO TUN PKD phm anh tun 27t10

Hyundai Ninh Bình
Công ty CP ô tô Thành Công Ninh Bình
Địa chỉ: Lô C5, Khu CN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình
Tel: +84.30.3651232
Fax: +84.30.3651351
Website: Hyundai-ninhbinh.vn

BÁO CÁO HÀNG TUẦN
Kính gửi: Anh Hoàng – Trưởng phòng KD
Tên tôi là: Phạm Anh Tuấn
Chức vụ: Nhân viên

Phòng: Kinh doanh

Em xin báo cáo kế hoạch công việc tuần tới từ ngày 27/10 đến ngày 01/11/2014
như sau:
I. Kế hoạch công việc tuần tới:
STT
1

Nội dung công việc


Ghi chú

Trực tại Showroom theo lịch phân công.
Triển khai công việc với các khách hàng trong tuần:
-

Hoàn thiện thủ tục vay trả góp với anh Kiên
Ninh Bình 0985606768 mua i10 AT .

2

-

Hoàn thiện thủ tục vay trả góp với anh Đức
Nam Định, 01253988386 mua xe i10Base.

-

A Hùng Yên Thủy 0984995817, mua xe
Accent MT đen trả góp, chờ bán xe cũ

Tiếp tục thúc công nợ Minh Long
Triển khai làm công tác thị trường:

Cuối ngày sẽ báo cáo

- Thứ ba và thứ tư đi triển khai đi giới thiệu sản

anh kết quả làm việc

-

3

phẩm tại xã Gia Phong và Gia Thịnh của huyện Gia
Viễn, đây là 2 xã có nghề đi tàu sông rất phát triển,
kinh tế của người dân rất khá, cuối năm vì họ được
thanh toán tiền vận tải nên có nhu cầu đầu tư xe để đi
lại, giao dịch.
- Thứ 5 xin đi giới thiệu sản phẩm, phát tờ rơi, thu
thập số điện thoại tại huyện Yên Thủy-Hòa Bình.
Hiện nay đường liên huyện đã làm cơ bản là xong,


Hyundai Ninh Bình
Công ty CP ô tô Thành Công Ninh Bình
Địa chỉ: Lô C5, Khu CN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình
Tel: +84.30.3651232
Fax: +84.30.3651351
Website: Hyundai-ninhbinh.vn

người dân cũng có nhu cầu đầu tư mua xe để đi lại
hoặc làm dịch vụ, thị trường này cũng rất tiềm năng
chưa được khai thác!
Chăm sóc các khách hàng phát sinh khác:
-

Anh Tâm, 0988300592, Hòa Bình hỏi xe
I10MT.

-

Anh Cường, 0918259336, Hòa Bình hỏi xe
Avante AT đen.

4

-

Anh Trung 0987579216 Hà Nam nhu cầu
Avante AT đen, hẹn thứ năm đến xem xe

-

Chị Quế Anh 0982801166 Yên Mô nhu cầu
i10 1.2AT đỏ

-

Anh Phan 01667558132 Sơn La nhu cầu i10
MT
Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2014
Phạm Anh TuấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×