Tải bản đầy đủ

BAO CAO NHA CONG v BINH KHANH NGAY 03

BÁO CÁO NGÀY
Công trình: Nhà Công Vụ Bình Khánh
Địa điểm: Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Tp.HCM.
1. Ban chỉ huy công trình:
Stt
01
02

Họ và tên
Nguyễn Minh Đức
Đoàn Thị Kim Tuyền

Chức vụ
Chỉ huy trưởng
Thủ kho

2. Đội thi công:
Stt
01
02
03


Tên đội thi công
Công nhật
Đội Mr Hùng
M.e

Tổng công nhân trên công
trình:

Số lượng
công nhân
01
15
04

Công việc thực hiện
Vệ sinh công trình
GCLD coffa thép đà sàn tầng 2
Thi công ống điện âm tường tầng 1

20

3. Các vướng mắc cần hỗ trợ:
- Vật tư:
- Thiết bị:
- Tài chính:
- Khác:
Ghi chú: Chụp hình gửi đính kèm cho nội dung báo cáo.

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×