Tải bản đầy đủ

BAO CAO KT QU PHONG CHNG DCH SI

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EAHU
TRẠM Y TẾ XÃ EAHU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỞI SỐT SUẤT HUYẾT, BỆNH TAY CHÂN MIỆNG
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Xã EaHu là một xã vùng sâu, dân số khoảng 9462 khẩu có 8 thôn, tập
trung không đồng đều, có nhiều sông suối, ao hồ. Có nhiều điểm chăn nuôi
nhỏ lẻ, dân thường xuyên đi làm ăn xa và thường xuyên về do đó tình trạng
mang bệnh về địa phương rất cao, vì vậy mà nguy cơ mắc dịch bệnh rất cao.
Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát của Ủy Ban Nhân Dân xã cho đến nay
chưa có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn xã
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH:
Được biết tình hình dịch bệnh trên toàn quốc xảy ra rất phức tạp và nguy
hiểm như: Bệnh Tay chân miệng, Bệnh Sởi, Bệnh sốt xuất huyết
Do đó trạm đã tham mưu cho UBND xã tổ chức phòng chống dịch bệnh
trên địa bàn xã như: Tuyên truyền bằng mọi hình thức như: loa đài của xã
tuyên truyền đến các thôn và hộ gia đình, bên cạnh đó trạm đã tổ chức tiêm
vét cho các cháu trọng độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh, để phòng chống dịch

bệnh sởi
Do đó từ đầu năm đến nay không có dịch bệnh nào xảy ra
Cụ thể như sau:
1. Bệnh tay chân miệng mắc 1 điều trị khỏi
2. Bệnh nghi sởi
2 điều trị khỏi
3. Bệnh sốt xuất huyết
0
Tổ chức tiêm sởi cho các cháu như sau
1 Trẻ em 8 tháng tuổi là 125 cháu đạt 95%
2 Trẻ em từ 18 tháng đến 36 tháng là 306 cháu đạt 96 %
Đồng thời trạm y tế xã cùng cộng tác viên y tế thôn xuống các thôn
tuyên truyền vận động nhân dân giữ vệ sinh và cách phòng các dịch bệnh mà
các bệnh đang xảy ra trên toàn quốc
III. TÓM LẠI:
Phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của toàn xã hội là công việc
thường xuyên làm của trạm y tế, mà được sự chỉ đạo sát của UBND xã, đồng
thời đã có quyết định thành lập Ban Phòng Chống Dịch Bệnh và Trung Tâm
Y Tế Huyện có thành lập đội phòng chống dịch bệnh lưu động, kết hợp với
các ban ngành của xã và của thôn, nên tình hình dịch bệnh - Bệnh sởi đã
không xảy ra trên địa bàn xã./
Người làm báo cáoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×