Tải bản đầy đủ

BAO CAO k t QU TH VI c d i phat

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
Kính gửi: - Lãnh đạo công ty TNHH Thực Phẩm TM Đại Phát
- Phó xưởng công ty TNHH thực Phẩm TM Đại
Phát
Họ Và Tên: Nguyễn Kim Hà
Sinh ngày: 17/03/1992
Thời Gian thử việc từ ngày 1/3/2017 đến ngày 1/5/2017
Vị trí : Nhóm trưởng sản xuất
Người hướng dẫn : Trần Thị Thùy Trang
Qua tuần thử việc vừa qua dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ hướng dẫn cũng như
các bạn đồng nghiệp, tôi đã nắm bắt được những nhiệm vụ của vị trí tổ trưởng như sau:
Tìm hiểu quy trình sản xuất tháp rau quả
Cách điều chỉnh các tỉ lệ nguyên liệu để sản phẩm không nhẹ cũng như không quá
nặng
Hướng dẫn công nhân mới làm, quan sát cách làm của từng công nhân

Nhắc nhở những công nhân làm sai quy trình của tháp rau quả
Nắm bắt những dụng cụ liên quan đến sản phẩm tháp rau quả
Cách bố trí người trong một dây chuyền.
Nhắc nhở công nhân giữ vệ sinh chính mình, không được đem vật lạ vào xưởng,
giữ vệ sinh chung.
Nhận công việc dự tính hàng ngày, thực hiện theo kế hoạch
Phân công công việc cho từng người vào chuẩn bị, công việc dọn vệ sinh đầu, giữa
và cuối ca
Quan sát quá trình dọn vệ sinh của công nhân có đảm bảo sạch sẽ.
Sử dụng thiết bị lao động phù hợp với từng công đoạn của quy trình
Nắm bắt ưu điểm của từng công nhân để xếp vào vị trí hợp lí hơn
Người báo cáo
Nguyễn Kim HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×