Tải bản đầy đủ

BAO CAO CAN CHNH KIM TRA VAN DIU KHI

PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ CHẠY THỬ/KIỂM TRA
Ngày

năm

tháng

Số phiếu yêu cầu sửa chữa:

Số:

Loại hình SC, BD: Tiểu tu ; Trung tu ; Đại tu ; Theo dõi  Ký hiệu thiết bị:
VỊ TRÍ ĐO

THÔNG
SỐ
DE

NDE

DE


NDE

DE

NDE

THỜI GIAN KIỂM TRA (giờ:phút)

T0
H
V
A
T0
H
V
A
T0
H
V
A
T0
H
V
A
T0
H
V
A
T0
H
V
A
X

1

Y
A
T0

2

X
Y
A

DE

NDE
Người kiểm tra

T0
H
V
A
T0
H
V
A
Đại diện Xưởng vận hành

T0: nhiệt độ; H: phương ngang; V: phương đứng; A: phương dọc trục; DE: phía dẫn động; NDE: phía không dẫn độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×