Tải bản đầy đủ

BAI BAO CAO THU HO CH l n 2

Họ và tên: Trần Hoàng Châu
MSSV: 1652733
Lớp: SK 11

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH LẦN 2
Chuyên đề: Tối ưu hóa năng lực não bộ
1. Hãy tóm tắt nội dung kích hoạt sự sáng tạo.
Sáng tạo là quá trình khám phá, tìm ra những khái niệm, những
ý tưởng mới, phát minh ra những thứ mới mẻ như phương pháp
mới, thiết bị mới hay ý tưởng nghệ thuật mới. Sự sáng tạo
không phải là chối bỏ cái đã tồn tại mà là bổ sung và phát triển
sao cho mang lại lợi ích thực tiễn cho cuộc sống hiện tại.
2. Hãy tóm tắt các mật mã vàng để học lâu, nhớ nhanh.
a) Ghi nhớ kiến thức với tinh thần thoải mái, không buồn bã,
căng thẳng, bình tĩnh.
b) Đọc đúng, to.
c) Liên hệ các khái niệm, ý tưởng với các hình ảnh, âm thanh
quen thuộc.
d) Phải nắm rõ được ý nghĩa, bản chất của vấn đề tránh học
vẹt.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×