Tải bản đầy đủ

Bao cao mon tinh toan di dng

Báo cáo môn tính toán di động
xây dựng ứng dụng sử dụng công nghệ tính toán thích nghi
-

Tên ứng dụng: Ăn gì hôm nay?
Đối tượng hướng đến: Những người yêu thích nấu ăn (nội trợ)
Nền tảng: Android
Mô tả:
+  App được xây dựng theo mô hình Client-Server, Dữ liệu và các tính toán được
thực hiện tại Server
+ Ý nghĩa: Gợi ý cách nấu những món ăn hàng ngày cho người cài app, món ăn
được đề xuất dựa trên những tiêu chí "điều kiện": thời gian (sáng, trưa hay tối),
nhiệt độ (lạnh, nóng), khí hậu (mưa hay nắng). Những thông tin này hệ thống sẽ tự
update trên mạng hoàn toàn trong suốt với nguời dùng, kết hợp với những yêu cầu
từ phía người dùng như: món ăn của quốc gia nào?, mục đích là: điểm tâm hay ăn
sáng,…
+ Người dùng chỉ cần click vào "Hôm nay ăn gì?" -> hệ thống sẽ tìm kiếm cách
thông tin "điều kiện" rồi dựa vào đó đưa ra list các món ăn thích hợp đến người
dùng -> người dùng chọn món ăn muốn xem cách làm -> hệ thống sẽ gửi lại cách
làm món ăn đó cho người dùng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×