Tải bản đầy đủ

Bao cao thc t

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN


BÁO CÁO THỰC TẾ
CHUYÊN NGHÀNH
QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa điểm thực tế : Công

Ty Cổ Phần Đầu Tư – Thương Mại TNG

Giáo viên hướng dẫn
Học sinh
Lớp
Trường

: Phạm Thị Thanh Phương
: Lương Thị Nga
: K9-91-C1
: Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên


Thái Nguyên, ngày 13 tháng 5 năm 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×