Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB CHỈNH SỬA ẢNH CANVA BÀI 2

Bài 2: Tạo tài khoản Canva
Đây là màn hình chính khi đăng nhập :

Khuyến khích dùng đăng nhập bằng facebook để nhanh chóng và có thể lưu luôn
tài khoản để khi bật web lên có thể vào trang chính ngay.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×