Tải bản đầy đủ

SKKN thiết kế và sử dụng trò chơi Bingo trong dạy học môn hóa học

MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................................1
Phần A. PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................2
I. Lý do chon đề tài:.....................................................................................................................2
II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu....................................................................................3
1. Mục đích nghiên cứu...........................................................................................................3
2. Phương pháp nghiên cứu:....................................................................................................3
III. Giới hạn của đề tài.................................................................................................................3
IV. Kế hoạch thực hiện.................................................................................................................3
Phần B: PHẦN NỘI DUNG............................................................................................................4
I. Cơ sở lý luận.............................................................................................................................4
1. Trò chơi Bingo là gì?...........................................................................................................4
2. Luật chơi Bingo...................................................................................................................4
3. Chức năng của trò chơi Bingo.............................................................................................4
II. Cơ sở thực tiễn........................................................................................................................5
III. Thực trạng..............................................................................................................................5
IV. Biện pháp giải quyết vấn đề...................................................................................................6
1. Thiết kế trò chơi Bingo........................................................................................................6
2. Áp dụng trò chơi Bingo vào các chủ đề hóa học 10............................................................6
2.1 Trò chơi Bingo chủ đề Bảng tuần hoàn.............................................................................6
2.1 Trò chơi Bingo chủ đề Halogen.........................................................................................7

2.1 Trò chơi Bingo chủ đề Oxi hóa-Khử.................................................................................8
V. Hiệu quả áp dụng.....................................................................................................................9
C. KẾT LUẬN...............................................................................................................................10
I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác giảng dạy........................................................................10
II. Khả năng áp dụng..................................................................................................................10
III. Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển................................................................................11


IV.Đề xuất, kiến nghị.................................................................................................................11

Phần A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chon đề tài:
Ngành giáo dục đang đổi mới căn bản, toàn diện cả về phương pháp dạy và
học. Thay đổi phương pháp truyền thụ kiến thức truyền thống, một chiều sẽ thay
thế bằng việc phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, lấy học sinh làm trung
tâm. Trước yêu cầu đó, đòi hỏi người giáo viên phải tích cực học tập, thay đổi
phương pháp dạy học của bản thân để nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo
dục.
Trong luật giáo dục nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quốc hội
thông qua tháng 12 năm 1996 mục II trong điều 4 đã nêu rỏ: "Phương pháp giáo dục
phải phát huy tính tích cực, tính tự giác chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi
dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập, ý chí vươn lên".
Nghị quyết TW2 Ban chấp hành TW Đảng khóa¸ VIII đã nhấn mạnh: "Đổi
mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều,
rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các
phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy - học, bảo đảm
điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh nhất là sinh viên đại học.
Phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong
toàn dân nhất là thanh niên ".
Do đó nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng
lực, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh là một nhiệm vụ quan trong . Vì
vậy giáo viên phải gây được sự hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn
các em vào các hoạt động học tập.
Trò chơi học tập là một trong những hoạt động mà các em thích thú nhất.
Thông qua trò chơi,các em lĩnh hội những tri thức một cách dễ dàng, củng cố, khắc
sâu kiến thức một cách vững chắc tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học
tập, phát triển năng lực làm việc theo nhóm, sáng tạo, kĩ năng trình bày, hệ thống kiến
thức của học sinh
Từ những lý do nêu trên trong bài viết này tôi xin trình bày sáng kiến
“ TRÒ CHƠI BINGO TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC ”.


II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu
1. Mục đích nghiên cứu
Giúp giáo viên mạnh dạn và tự tin tổ chức dạy học theo theo hướng tích cực
trong trường Trung học phổ thông, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của người học, hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng thực
hành, kỹ năng tư duy bậc cao, rèn luyện khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn
Phát huy vai trò trung tâm của học sinh trong quá trình dạy học, nâng cao
khả năng tự học, chủ động lĩnh hội kiến thức của học sinh và để các em thích thú
và yêu thích môn học hơn.
2. Phương pháp nghiên cứu:
2.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
Nghiên cứu các tài liệu, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục, các
tài liệu bài viết đề cập đến vấn đề tổ chức dạy học thông qua trò chơi nhằm làm cơ
sở lý thuyết cho đề tài.
2.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra hiệu quả về biện pháp sử
dụng các trò chơi đã đề xuất. Khảo sát trên 2 lớp có trình độ tương đương nhau.
Thống kê và so sánh kết quả khảo sát.
III. Giới hạn của đề tài
Đề tài này có thể áp dụng cho các trường THPT
IV. Kế hoạch thực hiện
Đề tài được thực hiện từ năm học 2017 - 2018 đến hết năm học 2018 - 2019 tại
trường THPT Đôn Châu.


Phần B: PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
1. Trò chơi Bingo là gì?
Đây là một trò chơi cực kỳ phổ biến ở các nước phương Tây. Luật chơi vô
cùng đơn giản. Nó có thể giúp học sinh ôn luyện bất cứ vấn đề nào, từ ngôn ngữ
tới toán học, lịch sử, hóa học … Mọi người đều có thể chơi cùng nhau, bất kể trình
độ. Và hơn hết, bạn hoàn toàn có thể tự sáng tạo ra trò chơi Bingo của mình.
2. Luật chơi Bingo
Mỗi người chơi sẽ nhận một tấm thẻ lớn (bảng Bingo) với các ô vuông chứa
từ, cụm từ, số hoặc tranh ảnh. Nội dung các ô giống nhau, chỉ khác thứ tự các ô.
Quản trò đọc một yêu cầu, như tìm một từ, giải một phép tính hay tìm một
bức tranh tương ứng với nội dung mô tả. Người chơi phải tìm ô kết quả tương ứng
rồi đánh dấu. Có thể sử dụng dấu “tick” hoặc tô màu toàn bộ ô đó.
Nếu tìm ra được 5 từ tạo thành một hàng dọc/ngang/chéo hoặc tìm được 4
điểm ở 4 góc, người chơi kêu lên “Bingo” và giành chiến thắng.
3. Chức năng của trò chơi Bingo
Trò chơi Bingo có mọi đặc điểm của trò chơi thông thường, nhưng về cấu
trúc nó kết hợp các yếu chơi và yếu tố sư phạm trong một tổ hợp hoạt động nhằm
mục đích:
- Cải thiện khả năng giao tiếp
-Phát triển kỹ năng thuyết trình
-Rèn luyện trí nhớ
-Rèn luyện tính sáng tạo
-Học những kỹ năng phán đoán
-Học kỹ năng và rèn luyện hành vi có tính logic
-Học cách làm chủ thái độ đối với thành công và thất bại
-Cải thiện kỹ năng tự quản.


II. Cơ sở thực tiễn
Trường THPT Châu nằm trên địa bàn vùng sâu, có nhiều đồng bào dân tộc
khmer. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nên việc tiếp thu kiến thức của các em là
khá hạn chế. Đòi hỏi người giáo viên phải tìm biện pháp giáo dục cho phù hợp với
từng học sinh.
Việc đổi mới chương trình giáo dục hiện nay buộc người học phải tư duy,
năng động sáng tạo, trích lọc lại kiến thức, đầu tư nhiều thời gian cho bài học ở nhà
mà học sinh hiện nay thì lại ít có được thói quen tư duy đó. Đa số các em không có
sự chuẩn bị bài ở nhà hoặc số ít thì có nhưng lại sơ sài, dẫn đến tiết học trên lớp cả
giáo viên và học sinh phải làm việc rất nhiều. Do đó, sử dụng trò chơi học tập hợp
lí là một phương pháp giúp phát huy tính chủ động, tích cực của các em. Luyện tập
kĩ năng tư duy, làm việc nhóm, thuyết trình ở học sinh.
III. Thực trạng.
Trong những năm gần đây do yêu cầu đổi mới trong sự nghiệp giáo dục về phương
pháp dạy- học và nội dung chương trình sách giáo khoa nên xu hướng nghiên cứu
dạy học lấy học sinh làm trung tâm là chủ đạo. Trong các hướng nghiên cứu phổ
biến hiện nay thì việc sử dụng trò chơi học tập làm phương tiện tổ chức hoạt động
nhận thức, phát huy tính tích cực của học sinh đang thu hút được sự chú ý của
nhiều nhà nghiên cứu và giáo viên.
Qua thực tế dạy môn hóa học ở trường trung học phổ thông việc áp dụng các
phương pháp phát huy tính tích cực gặp một số khó khăn:
Thứ nhất: Học sinh thiếu tính tự giác, khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu, kĩ
năng đọc hiểu các nội dung sách còn nhiều hạn chế.
Thứ hai: Nhiều bài học trong sách giáo khoa hóa học 10 có nội dung yêu cầu học
sinh phải có kĩ năng tổng hợp, hệ thống, so sánh các quá trình, các hiện tượng sinh
học… gây nhàm chán, ức chế hứng thú học tập của học sinh.
* Về nguyên nhân thực trạng:
Thứ nhất: Giáo viên chưa thật mạnh dạn áp dụng phương pháp dạy học tích
cực, đôi khi còn sử dụng quá nhiều lời giảng trong quá trình dạy khiến học sinh ít
có cơ hội phát biểu xây dựng bài
Thứ hai: Lượng kiến thức truyền đạt giờ dạy quá dài, nội dung đổi mới thể
hiện trong bài soạn chưa cụ thể. Còn lệ thuộc vào giáo án nên chưa làm chủ kiến
thức.


IV. Biện pháp giải quyết vấn đề
Qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy rằng việc sử dụng trò chơi Bingo mang
lại hiệu quả cao trong dạy học, vì vậy tôi xin đưa ra một số giải pháp đã áp dụng
như sau
1. Thiết kế trò chơi Bingo
Trước tiên tôi sử dụng một công cụ tạo bảng trò chơi Bingo miễn phí My
free bingo cards để tạo ra các bảng Bingo phù hợp với trình độ của học sinh. Ngoài
ra tôi cũng tìm thấy nhiều ý tưởng sẵn có phù hợp với nhu cầu chơi mà học môn
hóa học tại 346 FREE ESL bingo worksheets.
2. Áp dụng trò chơi Bingo vào các chủ đề hóa học 10
2.1 Trò chơi Bingo chủ đề Bảng tuần hoàn
1. Mục đích: Củng cố, khắc sâu kiến thức, thu hút học sinh say mê học tập.
2. Chuẩn bị: Các bảng Bingo
3. Cách chơi: Chơi giống như kiểu lô tô
Giáo viên phát cho mỗi học sinh ( hoặc nhóm) một bảng Bingo, sau đó đọc
tên các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Mỗi khi giáo viên đọc tên nguyên tố, học sinh sẽ tìm kí hiệu hóa học của
nguyên tố đó đó trên trang của mình. Nếu có , học sinh sẽ gạch chéo nguyên tố đó
Học sinh gạch được 3 gạch chéo, thẳng hoặc ngang liên tiếp, trẻ sẽ nói:
“Bingo”.
4. Kết thúc trò chơi: Giáo viên có thể quyết định, mỗi một Bingo sẽ được
một điểm, hoặc một món quà


Một bảng trò chơi Bingo chủ đề Bảng tuần hoàn

2.1 Trò chơi Bingo chủ đề Halogen
1. Mục đích: Củng cố, khắc sâu kiến thức, thu hút học sinh say mê học tập.
2. Chuẩn bị: Các bảng Bingo
3. Cách chơi: Chơi giống như kiểu lô tô
Giáo viên phát cho mỗi học sinh ( hoặc nhóm) một bảng Bingo, sau đó đọc
các thông tin về nguyên tố Halogen. Ví du: khí clo có màu gì? Độ âm điện của Flo
là bao nhiêu? Thành phần chính của nước gia-ven là gì ?..
Mỗi khi giáo viên đọc các thông tin, học sinh sẽ tìm đáp án trên trang của
mình. Nếu có , học sinh sẽ gạch chéo nguyên tố đó
Học sinh gạch được 5 gạch chéo, thẳng hoặc ngang liên tiếp, trẻ sẽ nói:
“Bingo”.
4. Kết thúc trò chơi: Giáo viên có thể quyết định, mỗi một Bingo sẽ được
một điểm, hoặc một món quà


Một bảng trò chơi Bingo chủ đề Halogen
2.1 Trò chơi Bingo chủ đề Oxi hóa-Khử
1. Mục đích: Củng cố, khắc sâu kiến thức, thu hút học sinh say mê học tập.
2. Chuẩn bị: Các bảng Bingo
3. Cách chơi: Chơi giống như kiểu lô tô
Giáo viên phát cho mỗi học sinh ( hoặc nhóm) một bảng Bingo, sau đó đọc
các thông tin, các khái niệm về chất oxi hóa, chất khử, xác định số oxi hóa của các
nguyên tố trong một phân tử. Ví du: Số oxi hóa của nito trong phân tử NO 2 bao
nhiêu? Chất nhường electron gọi là chất gì?..
Mỗi khi giáo viên đọc các thông tin, học sinh sẽ tìm đáp án trên trang của
mình. Nếu có, học sinh sẽ gạch chéo ô đáp án
Học sinh gạch được 4 gạch chéo, thẳng hoặc ngang liên tiếp, trẻ sẽ nói:
“Bingo”.
4. Kết thúc trò chơi: Giáo viên có thể quyết định, mỗi một Bingo sẽ được
một điểm, hoặc một món quà


Một bảng trò chơi Bingo chủ đề Oxi hóa-khử
* Tóm lại: Từ thực tế giảng dạy tôi thấy: Để giúp học sinh tham gia vào học tập
một cách tích cực, tránh thụ động, ỷ lại thì phương pháp dạy học trong nhà trường
có một vai trò to lớn. Theo tôi, dạy học phát huy tính tích cực học sinh dựa trên trò
chơi học tập trong giảng dạy đang là một trong những phương pháp nhằm hướng
tới mục tiêu “lấy học sinh là trung tâm” trong quá trình dạy học.
Với trò chơi này, học sinh được làm việc cùng nhau trong các nhóm nhỏ và
mỗi thành viên trong nhóm đều có cơ hội tham gia vào nhiệm vụ đã được phân
công sẵn. giúp các em rèn luyện được nhiều kĩ năng sống: lí luận, nghe, tập trung,
toàn tâm toàn ý khi làm việc...
V. Hiệu quả áp dụng
Kết quả khảo sát chất lượng: lớp thực nghiệm 10A 3, 10A4 năm học 20182019 (áp dụng phương pháp dạy học tích cực) và lớp đối chứng 10A 3,10A4 năm
học 2017-2018(không áp dụng phương pháp dạy học tích cực) được thể hiện trên ở
bảng dưới đây:
- Trước khi áp dụng:
Năm học 2017-2018
Lớp 10A3 (39 hs)

Điểm trung bình môn cả năm
Dưới 5.0

Trên 5.0

7 (23.33 %)

23 (76,67%)


Lớp 10A4 (44hs)

8 (28,57%)

20 (71,42%)

Tổng cộng: 83 hs

15 ( 25,86%)

43 (74,14%)

- Sau khi áp dụng:
Năm

học

2018-

2019

Điểm trung bình môn cả năm
Dưới 5.0

Trên 5.0

Lớp 10A3 (39 hs)

2 (5,13 %)

37 (94,87%)

Lớp 10A4 (44hs)

5 (13,88%)

31 (86,11%)

Tổng cộng: 83 hs

7 ( 9,33%)

68 (90,67%)

Nhận xét kết quả: Sau khi áp dụng phương pháp mới tỉ lệ bộ môn được nâng
cao hơn so
C. KẾT LUẬN
I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác giảng dạy
- Trong các năm học vừa qua tôi mạnh dạn áp dụng “Trò chơi Bingo trong
dạy học hóa học 10 ” Kết quả rất khả quan, qua hình thức cho học sinh học tập trên
tôi nhận thấy nó đã đem đến cho các lớp học của tôi kết quả như sau:
+ Góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy bộ hóa học THPT theo hướng
phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng, hiệu quả của dạy và học
+ Học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức, rèn luyện tính mạnh dạng trước tập
thể, ngoài ra còn hình thành thói quen khai thác và sử dụng SGK ở học sinh.
+ Học sinh vui vẻ, tích cực, thân thiện, cởi mở, hứng thú trong giờ học môn
hóa học. Do đó tiết học nhẹ nhàng, sinh động hơn.
II. Khả năng áp dụng
Đề tài này được áp dụng dạy học môn hóa học khối 10 của các trường THPT
Ngoài ra có thể làm tài liệu tham khảo để áp dụng môn hóa học ở khối 11 và
12 .và các bộ môn khác


III. Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển
Như vậy bằng việc tham gia các trò chơi Bingo, học sinh hoạt động tích cực,
tạo được hứng thú trong giờ học, kích thích tư duy của học sinh. Khi sử dụng trò
chơi Bingo giáo viên có thể kiểm soát đánh giá được trình độ của học sinh và từ đó
có những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với đối tượng và tăng hiệu quả dạy học.
Trong năm học tiếp theo tôi mạnh dạn áp dụng phương pháp này cho 2 khối
còn lại (hóa học 11 và hóa học 12)
IV.Đề xuất, kiến nghị
Qua nghiên cứu và thực nghiệm, chúng tôi thấy rằng việc sử dụng trò chơi
Bingo là có hiệu quả và có tính khả thi, đề nghị được đưa vào ứng dụng để nâng
cao chất lượng học tập của học sinh.
Giáo viên cần tăng cường đầu tư vào tiết dạy một cách công phu và chu
đáo hơn, đặc biệt nghiên cứu biên soạn các trò chơi học tập có chất lượng phù hợp
với từng bài, từng chương cụ thể.
Cần đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn, đồ dùng trực
quan có chất lượng,
Biên chế lớp học với số lượng học sinh từ 24 đến 30 học sinh
Trên đây là những suy nghĩ, một số biện pháp và kinh nghiệm mà tôi đã áp
dụng trong thời gian qua để đạt được mục đích giảng dạy. Kính mong nhận được
sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn chỉnh hơn.
Trân trọng kính chào!


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. 3. Quan Hán Thành: Phân loại và phương pháp giải toán hóa hữu cơ ( NXB Trẻ2000)
2. Ngô Ngọc An: Phương pháp giải bài tập hóa học ( NXB Trẻ-2000 )
3. http:// quocvansaigon.net
4. Bổ trợ kiến thức hóa học: iternet
5. SGK hóa học 10, 11, 12 ( NXB Giáo dục )
6. Cao Thiên An: Phân dạng và phương pháp giải bài tập
7. http://My free bingo cards.com
8. .http:// 346 FREE ESL bingo worksheets.


PHỤ LỤC
Một số hình ảnh minh họa

Học sinh lớp 10A3 và 10A4 đang chơi trò Bingo


Bảng trò chơi Bingo chủ đề cấu tạo vỏ nguyên tử

Bảng trò chơi Bingo chủ đề kim loại, phi kimTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×