Tải bản đầy đủ

2 CV HRM

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
- Năm 2006 – 2008: Học Trung cấp kế toán tại trường Trung Học Công
Nghiệp TP.HCM
- Năm 2010-2015: Học đại học quản trị kinh doanh – Trường Đại Học
Sài Gòn, TP.HCM
- Năm 2019: Đang học khóa Giám Đốc Nhân Sự - Tại Trường Đại học
Kinh Tế, TP.HCM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1. Từ năm 2016 – 2018: Nhân viên hành chính nhân sự tổng hợp tại
PHẠM MINH THƯƠNG
TRƯỞNG PHÒNG
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
 06/01/1987
 Nữ
 038 537 3030
 minhthuong0501@gmail.com
 213/2/21 Quang Trung, P.10,
Q.Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam
NGUYÊN QUÁN
Triệu Thuận, Triệu Phong,

Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Đại học
Trường Đại Học Sài Gòn
Chuyên ngành: Quản trị kinh
doanh
SỞ THÍCH
Nấu ăn, du lịch, đọc báo
TÍNH CÁCH
Hòa đồng, vui vẻ, biết lắng nghe
và biết quan tâm giúp đỡ đồng
nghiệp khi cần
KỸ NĂNG
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có kỹ năng tuyển dụng, phỏng

vấn, đánh giá.
- Có kỹ năng tổ chức cuộc họp,

sự kiện.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết

trình, tư vấn.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra

quyết định.
- Kỹ năng lập kế hoạch, triển

khai và giám sát.
- Kỹ năng quản lý đội nhóm.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Hưng
2. Từ năm 2018 – Hiện nay: Phó phòng hành chính nhân sự tại Công Ty
TNHH Sài Gòn Ô Tô Nguyễn Quang
Nội dung công việc đã từng làm:
- Quản lý điều hành về mọi hoạt động trong lĩnh vực Hành chánh
nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo
định kỳ.
- Soạn thảo các văn bản, quy trình, quy định, quyết định: Bổ nhiệm,
bãi nhiệm, điều động, điều chỉnh lương, thôi việc…
- Xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định,
quy chế làm việc, hệ thống thang bảng lương, cập nhật thông tin và
điều chỉnh cho phù hợp theo quy định .
- Xây dựng bảng mô tả công việc cho các vị trí thuộc phòng hành
chính - nhân sự và các Bộ phận/phòng ban khác.
- Theo dõi và kiểm tra việc chấm công và thực hiện tính lương của
công ty và các chế phúc lợi cho người lao động theo đúng pháp luật:
HĐLĐ, BHXH, BHYT,...
- Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị máy
móc văn phòng của công ty.
- Theo dõi và quản lý: Xe, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất và giải
quyết đề xuất của các phòng/ban.
- Phối hợp với các bộ phận đánh giá hiệu quả công việc của Cán bộ Công nhân viên định kỳ hằng năm để xét nâng lương cho người lao
động.
- Giám sát việc tuân thủ nội quy, quy định của nhân viên, đề xuất cấp
trên xem xét khen thưởng, kỷ luật nhân viên.
- Giải quyết các thắc mắc, các chế độ cho nhân viên, hỗ trợ các Phòng
Ban khác trong quá trình quản lý nhân sự, giải quyết các tranh chấp,
khiếu nại trong quá trình làm việc của người lao động.
- Giải quyết tất cả các công việc trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ
mà Ban Giám đốc ủy quyền.
- Liên hệ với các cơ quan bên ngoài, trực tiếp làm việc với các cơ quan
chức năng của Nhà nước, nhằm giải quyết các công việc liên quan
đến công tác quản lý hành chính nhân sự.
- Giám sát, kiểm tra an toàn PCCC, đề xuất thay thế, trang bị hồ sơ,
trang thiết bị, đồng phục PCCC v.v… trước khi cơ quan chức năng
xuống kiểm tra.
- Đăng ký mã số thuế, quyết toán thuế TNCN.


Các khóa đào tạo: Trong quá trình công tác đã tham gia các khóa đào
tạo chuyên môn như sau:
- Hoàn thành khóa học Giám đốc nhân sự
- Thường xuyên tham gia tập huấn các chuyên đề về nhân sự như: làm
sao để giữ nhân viên, lao động và tiền lương.
- Có khả năng đánh máy nhanh.
- Tham gia hội thảo: Bí quyết giữ gìn nhân viên hiệu quả, Làm sao để
nhân viên ở lại làm việc hiệu quả, công thức dụng người.
CHỨC VỤ ĐÃ ĐẢM NHIỆM
- Luôn giữ chức vụ trong lớp từ tiểu học lên đại học.
- Chủ tịch công đoàn tại công ty.
TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2019
Người Khai

Phạm Minh ThươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×