Tải bản đầy đủ

Bài 7: Tối ưu hóa máy tính

MÔN HỌC: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM











Bài 1 : Quy trình xử lý sự cố phần mềm.
Bài 2 : Xử lý sự cố hệ điều hành.
Bài 3 : Xử lý sự cố phần mềm văn phòng.
Bài 4 : Xử lý sự cố sử dụng Internet.
Bài 5 : Xử lý sự cố Email.
Bài 6 : An toàn hệ thống máy tính.
Bài 7 : Tối ưu hóa máy tính.
Ôn tập
BÀI TẬP CUỐI MÔN.

THI CUỐI MÔN.


Bài 5: TỐI ƯU HÓA MÁY TÍNH





Tổng quan về tối ưu hóa máy tính
Các phần mềm tiện ích
Tối ưu hóa phần cứng
Tối ưu hóa phần mềm


MỤC TIÊU BÀI HỌC
• Hiểu được ý nghĩa của việc tối ưu hoá máy tính
• Thành thạo việc tối ưu hoá máy tính từ căn bản đến nâng cao
• Thiết lập các thông số, thành phần hoạt động trong CMOS, Hệ
điều hành, Software
• Cập nhật và sửa lỗi liên quan đến BIOS, Hệ điều hành, Software


TỔNG QUAN VỀ TỐI ƯU HÓA MÁY TÍNH
Tối ưu hóa máy tính là việc cấu hình, tinh chỉnh lại các chức năng, các
chương trình trên máy tính.






Mục đích của việc tối ưu hóa máy tính
Các việc cần thực hiện để tối ưu hóa máy tính
Các nguyên tắc cần đảm bảo khi tối ưu hóa máy tính
Tác động, sự ảnh hưởng và tầm quan trọng của việc tối
ưu


TỔNG QUAN VỀ TỐI ƯU HÓA MÁY TÍNH
• Mục đích của việc tối ưu hóa máy tính
• Giúp máy tính hoạt động ổn định
• Giúp giải phóng các file tạm, file rác
• Giúp nhận các thiết bị phần cứng mới.


TỔNG QUAN VỀ TỐI ƯU HÓA MÁY TÍNH
• Các công việc cần thực hiện để tối ưu hóa máy tính
• Tối ưu hóa phần cứng
• Hardware
• BIOS

• Tối ưu hóa phần mềm
• Hệ điều hành
• Các phần mềm ứng dụng


TỔNG QUAN VỀ TỐI ƯU HÓA MÁY TÍNH
• Các nguyện tắc cần đảm bảo khi tối ưu hóa máy tính
• An toàn tuyệt đối về điện
• An toàn về thiết bị
• An toàn về dữ liệu
• An toàn cho hệ điều hành
• An toàn cho các phần mềm cài trên máy tính
• Không cài các phần mềm tiện ích khi không cần thiết hoặc
không hiểu biết về chúng


TỔNG QUAN VỀ TỐI ƯU HÓA MÁY TÍNH
• Tác động, sự
ưu
• Giúp máy tính
• Giúp máy tính
• Giúp máy tính

ảnh hưởng và tầm quan trọng của việc tối
tăng độ bền và hoạt động ổn định
hoạt động nhanh và hiệu quả hơn
nhận diện được các thiết bị mới


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH





Giới thiệu
Phần loại
Một số phần mềm tiêu biểu
Một số Website Download thông dụng


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
• Giới thiệu
• Chức năng
• Công dụng
• Ưu điểm
• Nhược điểm


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
• Phân loại
• Tiện ích
• Tiện ích
• Tiện ích
• Tiện ích
• Tiên ích
• Tiện ích

hệ thống
sao lưu phục hồi
quản lý file
văn phòng
Internet
Multimedia


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
• Một số tiện ích cơ bản
• Tiện ích chống phân mảnh đĩa cứng (Disk Magik)


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
• Một số tiện ích cơ bản
• Tiện ích gỡ bỏ ứng dựng (Safe Uninstaller)


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
• Một số tiện ích cơ bản
• Tiện ích quản lý Driver (Driver Genius)


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
• Một số tiện ích cơ bản
• Tiện ích nén dữ liệu (Winzip, Winra)
• Chức năng
• Các ưu điểm


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
• Một số tiện ích cơ bản
• Tiện ích mạng (SuperScan, Scan, Virtual Route, Solawin, GPIs)
• Chức năng
• Các ưu điểm


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
• Một số tiện ích cơ bản
• Một số phần mềm khác
• Tối ứng hóa máy tính
• Phần mềm Error Smart
• Phần mềm XP tools
• Phần mềm TuneUp Utility

• Bảo vệ dữ liệu: Folder Guard
• Tiện ích tìm kiếm file trùng lắp trên ổ cứng: Duplicate File Finder
• Backup dữ liệu
• Ghost
• Super Flexible


CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
• Một số Website Download thông dụng
• http://www.cpuid.com/cpuz.php
• http://www.file.com.vn/home/
• http://www.filehippo.com/
• http://download.com.vn/
• http://www.9down.com/
• http://www.quantrimang.com


QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA PHẦN CỨNG
• Xác định vấn đề cần tối ưu
• Nâng cấp phần cứng
• Bảo trì thiết bị
• Nâng cấp BIOS
• Tối ưu hóa BIOS


QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA PHẦN CỨNG
• Nâng cấp thiết bị
• Xác định các thiết nâng
cấp






RAM
CPU
HDD
VGA Card
Powe Supply


QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA PHẦN CỨNG
• Nâng cấp thiết bị
• Nguyên tắc nâng cấp thiết bị
• Đảm sự nâng cấp là cần thiết
• Đảm bảo sự đồng bộ giữa các thiết bị
• Thiết bị nâng cấp phải phù hợp với các kết nối hiện tại


QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA PHẦN CỨNG
• Nâng cấp thiết bị
• Các bước tiến hành






Xác định thiết bị nào cần nâng cấp
Xác định số lượng và dung lương cần nâng cấp
Xác định chuẩn kết nối của các thiết bị cần nâng cấp
Tiến hành mua thiết bị
Thực hiên nâng cấp


QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA PHẦN CỨNG
• Bảo trì thiết bị
• Dụng cụ bảo trì


QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA PHẦN CỨNG
• Bảo trì thiết bị
• Nguyên tắc bảo trì
• An toàn tuyệt đối về điện
• Sao lưu dữ liệu trước khi thao tác
• Không cấp nguồn cho HDD khi không cần thiết


QUY TRÌNH TỐI ƯU HÓA PHẦN CỨNG
• Bảo trì phần cứng
• Các công việc cần thực hiện






Vệ sinh bàn phím, màn hình, chuột
Vệ sinh RAM, Card mở rộng và các khe cắm mở rộng
Vệ sinh các ổ đĩa quang
Tra keo tản nhiệt (giữa chỗ tiếp xúc CPU và quạt)
Vệ sinh và tra dầu cho quạt CPU, quạt nguồn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×