Tải bản đầy đủ

Bài 4: Xử lý sự cố sử dụng internet - Môn Xử lý sự cố phần mềm

MÔN HỌC: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀMBài 1 : Quy trình xử lý sự cố phần mềm.
Bài 2 : Xử lý sự cố hệ điều hành.
Bài 3 : Xử lý sự cố phần mềm văn phòng.
Bài 4 : Xử lý sự cố sử dụng Internet.
Bài 5 : Xử lý sự cố Email.
Bài 6 : An toàn hệ thống máy tính.
Bài 7 : Tối ưu hóa máy tính.
Ôn tập
BÀI TẬP CUỐI MÔN.

THI CUỐI MÔN.


BÀI 4: XỬ LÝ SỰ CỐ INTERNET

Sơ lược về Internet
Các trình duyệt Web thông dụng
Các phần mềm FireWall thông dụng
Câu hỏi và bài tập


MỤC TIÊU BÀI HỌC
• Xử lý được các lỗi thông dụng trong quá trình kết nối
Internet
• Cài đặt và xử lý được các lỗi thông dụng của các
WebBrower
• Cài đặt, cấu hình và xử lý được các lỗi thông dụng của
một số phần mềm tường lửa thông dụng


XỬ LÝ SỰ CỐ INTERNET


SƠ LƯỢC VỀ INTERNET
Internet là tập hợp các máy tính toàn cầu được nối với nhau với mục đích
trao đổi và chia sẻ thông tin.

• Ý nghĩa thực tiễn của Internet
Ứng dụng trong
thực tiễn

Kinh
doanh

Học
tập

Nghiên
cứu

INTERNET
Liên
lạc

Giải
trí

Chia
sẻ


SƠ LƯỢC VỀ INTERNET
• Các dịch vụ Internet:
• Web
• EMail
• Chat
• Void IP


SƠ LƯỢC VỀ INTERNET
• Mộ số thuật ngữ liên quan đến Internet:
• IP (Internet Protocol)
• IP address
• Domai Name
• DNS (Domain Name System)
• WWW (World Wide Web)
• FTP (File Transfer Protocol)
• ISP (Internet Service Provider)
• ICANN (International Cesarean Awareness Network Name)


SƠ LƯỢC VỀ INTERNET
• Mô hình kết nối Internet đơn giản
• Máy tính
• Model ADSL
• Line ADSL


SƠ LƯỢC VỀ INTERNET
• Các thiết bị kết nối Internet
• Máy tính
• Card mạng
• Cable mạng
• Đầu RJ45
• Switch
• Model ADSL
• Line điện thoại hoặc Line ADSL


SƠ LƯỢC VỀ INTERNET
• Các sự cố về kết nối Internet
• ISP
• Đứt đường truyền
• Chưa đóng tiền thuê bao

• Thông số kết nối
• Cấu hình Model
• Username/Password
• Sai các thông số: PPPoE, VPI, VCI,…
• Sai địa chỉ MAC (ISP FTP)

• IP
• IP động: DHCP hết IP, Client không có trong DS cấp IP
• Cấu hình IP tĩnh sai (Supnet, Sup NetMask, DNS, Defautl Gateway,…)


SƠ LƯỢC VỀ INTERNET
• Các sự cố về kết nối Internet
• Wireless
• Không đúng chuẩn kết nối
• Sóng quá yếu

• Thiết bị
• Driver (Net Card)
• Loop (Switch, kết nối dây)

• Cable
• Bấm Cable sai
• Dùng không đúng loại Cable…


WEB BROWER


WEB BROWER
• Web Brower
• Là công cụ dùng để truy cập Internet.
• Sử dụng định dạng HTML.


WEB BROWER
• Một số Web Brower thông dụng

• Internet Explorer: Là trình duyệt thông
dụng nhất được tích hợp sẵn trên HĐH
Windows, hiện thị được hầu hết các trang
Web

• Mozilla Firefox: Là trình duyệt miễn phí,
có khả năng miễn nhiễm hầu hết các loại
virus trên web và tương thích với nhiều hệ
điều hành.

• Opera: Là trình duyệt miễn phí, tương thích
với hầu hết các hệ điều hành và có khả
năng sử dụng cả trên điện thoại di động.


WEB BROWER
• Trình duyệt Web Internet Explorer 7.0


WEB BROWER
• Internet Options của IE7
• Generel
• Home page
• Browsing history
• …

• Securyty
• Internet
• Trusted site

• Content
• Enable → General → Create
Password

• Connections
• LAN setting → Automatically
detect settings


WEB BROWER
• Sự cố về Web Brower
• Không thay đổi được Home page
• Không đọc được tiếng Việt
• Thiếu Font
• Encoding không đúng

• Trang Web không tương thích với
Web Brower
• Web Brower không cho phép chạy
các ActiveX
• Flash
• Pop Up

• Các trang Web bị cấm trong
Options
• Security → Restricted sites

• Lỗi Error: 403 – Forbidden và Error:
404 - Not Found khi lướt Web


FIREWALL


FIREWALL
• Ý nghĩa của việc sử dụng Firewall
• Chống Hacker
• Chống DDoS (Distributed Denial-of-Service)
• Chống thư rác
• Chống Virus


FIREWALL
• Các loại Firewall
• Hard Firewall

Cisco
Nokia CheckPoint
Dlink
LinkSys

• Soft Firewall
• Windows Firewall
• PC Tools Firewall Plus
• Zone Alarm


FIREWALL
• Windows FireWall
• General Tab
• Exceptions Tab
• Advance Tab


FIREWALL
• PC Tools Firewall Plus
• Firewall Protection
• Apptication Blocking
• Advanced Rules


FIREWALL
• ZoneAlarm
• Firewall
• Program control
• Alerts & Logs


FIREWALL
• Sự cố về Firewall
• Ping không thấy
• Một số chương trình không tự động Update được
• Một số chương trình không chạy được
• Share dữ liệu máy khác không truy cập được


ÔN TẬP
• Câu hỏi ôn tâp
• Internet là gì và do ai quản lý?
• ICANN là gì?
• Web Brower là gì? Cho ví dụ về một số Web Brower.
• Firewall là gì? Phân biệt Firewall cứng và Firewall mềm.
• Tìm hiểu thêm một số loại Soft Firewal khác với các Firewall
trong bài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×