Tải bản đầy đủ

Bài 3: Xử lý sự cố phần mềm văn phòng - Môn Xử lý sự cố phần mềm

MÔN HỌC: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM
Bài 1 : Quy trình xử lý sự cố phần mềm.
Bài 2 : Xử lý sự cố hệ điều hành.
Bài 3 : Xử lý sự cố phần mềm văn phòng.
Bài 4 : Xử lý sự cố sử dụng Internet.
Bài 5 : Xử lý sự cố Email.
Bài 6 : An toàn hệ thống máy tính.
Bài 7 : Tối ưu hóa máy tính.
Ôn tập
BÀI TẬP CUỐI MÔN.
THI CUỐI MÔN.


BÀI 3: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG
Là các phần mềm giúp người làm công việc văn phòng giải quyết
công việc một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp…
Sơ lược về phần mềm
Cài đặt các bộ Office
Thiết lập thông số
Xử lý sự cốMỤC TIÊU BÀI HỌC
Xác định được tính tương thích của phần mềm đối với hệ thống
Cài đặt các phần mềm văn phòng theo đúng yêu cầu sử dụng
Thiết lập các thông số làm việc cho ứng dụng văn phòng
Chẩn đoán và xử lý được các lỗi liên quan đến cài đặt
Chẩn đoán và xử lý được các lỗi thông dụng của phần mềm văn phòng


XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG


Sơ lược về phần mềm máy tính
Phần mềm máy tính
Là các chương trình giúp giải quyết một số công việc bằng máy tính.
Chức năng của phầm mềm máy tính
Giúp con người điều khiển máy tính, giải quyết công việc, giải trí,

Một số phần mềm thông dụng
Windows, Linux, MS-Office, Photoshop,…
Phân Loại Phầm mềm máy tính
Phầm mềm văn phòng
Phần mềm đồ hoạ
Phần mềm Multimedia
Phần mềm kế toán
Phần mềm tiện ích
Một số phần mềm phổ dụng khác


Sơ lược về phần mềm máy tính
Phần mềm văn phòng
Là những phần mềm hỗ trợ giải quyết các công việc văn phòng một
cách nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp
Ứng dụng
Dùng để soạn thảo văn bản, quản lý bảng tính, tạo file trình
chiếu,…
Mộ số bộ phần mềm thông dụng


Sơ lược về phần mềm máy tính
Phần mềm đồ hoạ
Là những phần mềm có tính đột phá về phương diện thiết kế, tạo
mẫu, xử lý hình ảnh … giúp cải thiện, nâng cao những tác phẩm
nghệ thuật
Ứng dụng
Dùng để chỉnh sửa anh, vẽ logo, vẽ kiến trúc, làm phim hoạt
hình,…
Một số phần mềm thông dụng


Sơ lược về phần mềm máy tính
Phần mềm Multimedia
Là các phần mềm đa phương tiện
Ứng dụng
Dùng để xem phim, nghe nhạc, xem hình ảnh, chỉnh sửa phim,…

Một số phần mềm thông dụng


Sơ lược về phần mềm máy tính
Phần mềm kế toán
Giúp cho công việc của những người
làm kế toán được chính xác và nhanh
chóng
Ứng dụng
Giúp thực hiện nghiệp vụ kế toàn,
lập tờ khai, báo cáo thuế,…
Một số phần mềm thông dụng
Phần mềm ACsoft
Phầm mềm kế toán Việt Nam
Phần mềm P2D
Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế


Sơ lược về phần mềm máy tính
Phần mềm tiện ích
Tối ưu hóa hệ thống.
Ứng dụng
Phòng chống Virus, Backup OS,
Backup Driver, Backup hệ thống
tránh những sự thay đổi không
cần thiết, tối ưu hoá máy tính, bảo
vệ dữ liệu,…
Một số phần mềm thông dụng


Sơ lược về phần mềm máy tính
Một số phần mềm khác
Quản lý kho, quản lý khách sạn, điều khiển tự động..


XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG


Cài đặt và vận hành các ứng dụng văn
phòng
Cài đặt các ứng dụng văn phòng
MS-Office 2003
MS-Office 2007
OP-Office


Thiết lập môi trường làm việc
MS-Office 2003
MS-Office 2007
OP-Office


Cài đặt và vận hành các ứng dụng văn
phòng
Cài đặt MS-Office
Cài đặt kiểu Typical
Cài đặt kểu Complete
Cài đăt kiểu Minimal
Cài đặt kiểu Custom
Cài đặt OP-Office
Cài đặt bộ OP-Office trên Windows
Cài đặt kiểu Complete
Cài đặt kiểu Custom


XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG


THIẾT LẬP THÔNG SỐ

MS-Office 2003
MS-Office 2007
Sun OP-Office 3.0


THIẾT LẬP THÔNG SỐ
MS-Office
MS-Word
MS-Excel
MS-Power Point
MS-Access


THIẾT LẬP THÔNG SỐ
MS-Word 2003
Tools  Options


THIẾT LẬP THÔNG SỐ
MS-Word 2003
Page Setup:


THIẾT LẬP THÔNG SỐ
MS-Word 2003
File  Print


THIẾT LẬP THÔNG SỐ
MS-Excel 2003
Tools  Options


THIẾT LẬP THÔNG SỐ
MS-Excel 2003
Format  Cell


THIẾT LẬP THÔNG SỐ
MS-Excel 2003
Format  Row
Hide
Show


THIẾT LẬP THÔNG SỐ
MS-Excel 2003
File  Print Area


THIẾT LẬP THÔNG SỐ
MS-PowerPoint 2003
File  Page Setup
With
Hieght
File  Print
Print what
Handouts


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×