Tải bản đầy đủ

Bảng mô tả công việc chuyên viên phần mềm new

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
A. Mô tả vị trí
Đơn vị

Phòng CNTT

Ký tên:

Tên người giữ chức vụ
Chức vụ

Ký xác nhận

Chuyên viên phần mềm
Ký tên:

Chức danh quản lý trực tiếp

Phó phòng CNTT

Các chức danh khác cùng báo cáo

cho cấp quản lý trực tiếp nêu trên

Chuyên viên phần mềm

B. Các trách nhiệm
B.1 Trách nhiệm chính
1) Triển khai phần mềm
Tìm hiểu, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận, đơn vị phòng ban trong công

ty.
-

Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống.

-

Viết tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng, tài liệu giải pháp, kỹ thuật.

-

Viết một số tài liệu dự án liên quan đến phân tích nghiệp vụ hoặc công việc được phân
công theo dự án.
Hỗ trợ kiểm thử phần mềm theo bản phân tích và thiết kế.
Ghi nhận các vấn đề/lỗi và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xử lý trong quá trình kiểm
thử phần mềm, nghiệm thu và hỗ trợ sau nghiệm thu (nếu có).
Đào tạo, hướng dẫn người sử dụng, tiếp nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu;

-

Nghiên cứu, phân tích, đề xuất giải pháp công nghệ để áp dụng, triển khai các dự án
phần mềm;

-

Phân tích các rủi ro liên quan đến các ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu và đề xuất
các giải pháp khắc phục (nếu có);Đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến phần mềm ứng
dụng, giải pháp công nghệ;

2) Vận hành và bão trì
-

Thực hiện các công việc thiết lập vàtriển khai báo cáo, báo biểu trên phân mềm.

-

Thực hiện các công việc bảo hành/ bảo trì ứng dụng & cơ sở dữ liệu

-

Đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động thông suốt và ổn định.

-

Khai thác cơ sở dữ liệu ứng dụng phần mềm theo yêu cầu các bộ phận (rút trích số
liệu, lập các báo cáo)

-

Triển khai và duy trì hệ thống ứng dụng phần mềm đảm bảo hiệu quả, cung cấp thông
tin nhanh chóng, chính xác.


-

Xây dựng cơ chế backup và khôi phục dữ liệu

-

Quản lý quyền truy cập hệ thống ứng dụng phần mềm

-

Hỗ trợ hoặc tham gia đào tạo sử dụng cho CB-NV trong Công ty.

-

Nghiên cứu chuyên sâu các mảng công nghệ theo phân công và đào tạo nội bộ.

-

Làm việc với các đối tác triển khai ứng dụng phần mềm khi có sự cố xảy ra.

3) Các nhiệm vụ khác:
-

Hỗ trợ các công việc của Phòng CNTT khi có yêu cầu.

-

Duy trì liên hệ với các nhà cung cấp và bảo đảm sự giúp đỡ tốt nhất trong hoạt động hàng
ngày.

-

Hoàn tất và lưu trữ các hồ sơ phần mềmcủa phòng Công nghệ thông tin.

-

Hỗ trợ hoạt động của các Phòng ban/ Bộ phận khác khi có yêu cầu.

-

Thực hiện các dự án chung của công ty.

B2. Quyền hạn:
1. Đề xuất ý kiến/gợi ý làm thế nào để hệ thống hoạt động tốt.
2. Được trực tiếp thực hiện các biện pháp An toàn/Bảo mật và Xử lý sự cố sau khi đã được chấp
thuận.
3. Được quyền sử dụng và bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ làm việc cần thiết cho công việc.
4. Được quyền lưu trữ và bảo quản các Hồ sơ, Tài liệu, Mã nguồn, Ứng dụng của Phòng công
nghệ thông tin nằm trong qui mô của công việc.
5. Đề xuất hình thức xử lý với phó phòng Công nghệ thông tin khi các bộ phận/đơn vị/cá nhân vi
phạm các quy định về quản lý hệ thống công nghệ thông tin
6. Kiểm tra nhu cầu sử dụng các thiết bị liên quan đến hệ thống, đề xuất điều chuyển các trang
thiết bị để sử dụng hợp lý và hiệu quả nhất.
7. Đề xuất chọn lựa các nhà cung cấp dịch vụ bảo hành, sữa chửa thiết bị công nghệ thông tin
với chi phí thấp nhất và đảm bảo các yêu cầu về mặt chất lượng.

C.

Các yêu cầu đối với vị trí

C1. Các yêu cầu về bằng cấp/ chứng chỉ
1. Có bằng Đại họctrở lên về chuyên ngành CNTT
2. Ngoại ngữ: Anh văn - đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.
C2. Yêu cầu về kinh nghiệm


Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.
Có kinh nghiệm triển khai các dự án phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP, E-Office…)
Có kinh nghiệm và kiến thức về tài liệu UML, Test case…Thành thạo tin học văn phòng.


C3. Các yêu cầu khác về kỹ năng


Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập.Chịu áp lực cao trong công việcCó khả năng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việcCó trách nhiệm với công việcCó khả năng nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới, kiến thức chuyên môn tốt.Có kỹ năng trình bày, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.Trung thực, năng động, sáng tạo trong công việc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×