Tải bản đầy đủ

chen file flash tin học

B ướ
c 1: T ạo m ột th ưm ục (folder) để ch ứ
a file Flash và file PowerPoint.

Bước 2: Mở file PowerPoint.


Bước 3: Chọn Developer, trong Control các bạn chọn biểu tượng More Control.


Bước 4: Trong More Control chọn Shockwave Flash Object và chọn OK.

Con trỏ chuột sẽ cho các bạn vẽ một hình chữ nhật trên Slide sao cho phù hợp v ới kích
thước flash của mình.


Bước 5: Các bạn chọn chuột phải vào hình chữ nhật và chọn Properties.


Trong Properties các bạn điền đường dẫn file Flash vào Movie, nhưng do file Flash các
bạn để chung thư mục với file PowerPoint nên các bạn không cần điền đường dẫn đầy

đủ đến file Flash mà chỉ cần điền tên file Flash vào mục Movie. Ví dụ nui-lua-01.swf.


Vậy là các bạn đã chèn file Flash vào PowerPoint của mình. Trên đây là cách chèn file
Flash vào hầu hết cách phiên bản Office từ 2003 đến phiên bản mới nh ất Office 2013 mà
không cần sự hỗ trợ của phần mềm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×