Tải bản đầy đủ

TRẮC NGHIỆM ĐỀ CƯƠNG DỊCH TỄ HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
BÀI 1,2
Câu 1: Các cấu thành quan trọng trong định nghĩa dịch tễ học, chọn câu sai:
A.Tần suất của bệnh.
b.Nguyên nhân của bệnh.
c.Sự phân bố bệnh.
D. Lý giải sự phân bố đó.
Câu 2: Xác định sự phân bố bệnh tật nhằm trả lời câu hỏi, chọn câu sai:
a.Ai mắc bệnh này.
b.Bệnh này xuất hiện khi nào.
c.Bệnh này xuất hiện ở đâu.
d.Tại sao bệnh đó xảy ra.
Câu 3: Trong tiếp cận dịch tễ học, đối tượng của dịch tễ học ?
Câu 4: Tỷ suất bệnh mới trong quần thể là 5/1000 người-năm, điều này có nghĩa như thế nào?
Câu 5: Sự khác nhau giữa nghiên cứu quan sát và nghiên cứu can thiệp là:
a.Nhóm nghiên cứu và nhóm chứng khác nhau về cỡ mẫu
b.Nghiên cứu là nghiên cứu tiền cứu
c.Nhóm nghiên cứu và nhóm chứng luôn so sánh được với nhau
d.Nhà nghiên cứu sẽ quyết định ai sẽ phơi nhiễm và ai không phơi nhiễm.
Câu 6: Điều nào sau đây không đúng với nghiên cứu thuần tập:
a.Dễ thực hiện

b.Chi phí cao
c.Thời gian kéo dài
d.Đo lường trực tiếp được yếu tố nguy cơ.
Câu 7: Tỷ suất mắc bệnh thay đổi theo nhóm tuổi là do, ngoại trừ:
a.Tính nhạy cảm và tính miễn dịch của bệnh
b.Tăng sự tiếp xúc với yếu tố độc hại.
c.Các đặc điểm di truyền của cha mẹ
d.Khác biệt về lối sống và thói quen.
Câu 8: Một ví dụ về một tỷ lệ hiện mắc, chọn câu đúng:
a. Số lần bị viêm họng ở trẻ 3 tuổi hàng năm
b.Số trường hợp mới bị ung thư tiền liệt tuyến trên 100.000 dân
c.Số bệnh nhân bị đái tháo đường tại một trường đại học
d.Tổng số bệnh nhân bị xơ cứng lan tỏa trên 100.000 dân.
Câu 9:Tìm câu đúng, Căn cứ vào vị trí cảm nhiễm, các bệnh lây qua đường hô hấp thuộc phân
nhóm 4 gồm ?
câu 10:Tìm câu đúng, các bệnh lây theo đường hô hấp có các đặc tính sau đây:
a.Các tác nhân gây bệnh lây theo đường hô hấp không sống lâu ở môi trường ngoài.
b.Các tác nhân gây bệnh đường hô hấp được bài tiết theo chất tiết của đường hô hấp.
c.Các giọt nước bọt có kích thước nhỏ thì rơi xuống đất nhanh tạo thành bụi.
d.Yếu tố truyền nhiễm của bệnh hô hấp là không khí, vật dụng (bát, đĩa), bụi.
Câu 11:Tìm câu đúng, các biện pháp phòng chống áp dụng đối với bệnh lây truyền qua đường hô
hấp gồm:
a. Uống thuốc dự phòng khi tiếp xúc với người bệnh và người nhà của họ.
b. Khử trùng tốt chất thải (đờm dãi, nước bọt, chất nôn), khử trùng các đồ dùng cá nhân của bệnh
nhân


c.Tiêu diệt các vector truyền bệnh để hạn chế sự lây lan từ người bệnh sang người lành.
d.Diệt khuẩn nơi ở, thực hiện các biện pháp vệ sinh thường thức như ăn chín, uống sôi.
Câu 12: Các câu sau đây phù hợp với đặc điểm dịch tễ của bệnh sởi, NGOẠI TRỪ:
a.Bệnh sởi là bệnh của trẻ em vì 75% trường hợp mắc bệnh sởi xảy ra ở trẻ <5 tuổi
b.Sởi có thể xảy ra khắp mọi nơi, bệnh rất hay lây và dễ phát thành dịch.
c.Bệnh sởi xảy ra quanh năm, gia tăng trong mùa đông xuân và giảm vào hè thu.
d.Bệnh sởi có tính chu kỳ với dịch bệnh xảy ra 3-4 năm lại tăng lên một lần.
Câu 13:Các biện pháp phòng chống áp dụng đối với nguồn truyền nhiễm của bệnh lây theo
đường hô hấp gồm những điều dưới đây, NGOẠI TRỪ:
a.Cần phát hiện sớm người mắc bệnh lây theo đường hô hấp để cách ly
b.Thời gian cách ly kể từ thời kỳ bệnh toàn phát cho đến khi bệnh lui
c.Cần phải khai báo các trường hợp mắc bệnh gây dịch nguy hiểm cho y tế.
d.Đối với bệnh truyền từ súc vật sang người, phối hợp với thú y phát hiện động vật mắc bệnh để
xử lý
Câu 14:Vi sinh vật gây bệnh lây truyền theo đường nào có khả năng đề kháng cao với các yếu tố
môi trường bên ngoài:
a.Đường hô hấp
b.Đường tiêu hóa
c.Đường máu
d.Cả a và b đều đúng
[
]
Câu 15:Một số yếu tố nguy cơ gây bệnh tăng huyết áp, chọn câu sai:
a.Yếu tố gia đình
b.Thói quen ăn mặn
c.Tuổi
d.Tiền sử sản khoa
Câu 16: Trong một nghiên cứu sàng lọc tiến hành trên 5000 người phụ nữ,
người ta đã tìm thấy 25 trường hợp mắc bệnh k-vú, một năm sau người
ta phát hiện thêm 10 trường hợp bị bệnh. Người ta có thể tính được tỷ lệ:
a.Tỷ lệ hiện mắc điểm 10/(5000-25)
b.Tỷ lệ mới mắc tích lũy 10/(5000-25)
c.Tỷ lệ hiện mắc khoảng 10/5000
d.Tỷ lệ hiện mắc khoảng 25/5000
Câu 17: Vaccin phòng bệnh sởi tiêm bao nhiêu lần? thời điểm tiêm vaccin?
Câu 17: TRong nghiên cứu về mối liên quan giữa nhồi máu cơ tim và
uống thuốc ngừa thai, người ta khai thác về tiền sử thấy rằng, trong nhóm
có nhồi máu cơ tim có 23 người uống thuốc ngừa thai và 133 người không
uống thuốc ngừa thai; trong nhóm không nhồi máu cơ tim có 304 người uống
thuốc ngừa thai và 2186 người không uống thuốc ngừa thai. Trả lời các câu hỏi sau:
a. Đây là loại nghiên cứu nào?
b. Chỉ số nào sau đây phù hợp để trả lời mối liên quan:
RR=(23/327)/(133/2949)
RR=(23/2949)(133/327)
OR=(23/2186)/(304/133)
OR=(23/304)/(133/2186)


Câu 18: Trong nghiên cứu về bệnh mạch vành và chất kích thích thời kỳ mãn kinh người ta theo
dõi 54.308 người – năm có sử dụng chất kích thích có 30 người mắc bệnh; 51.147 người –
năm không sử dụng chất kích thích có 60 người phát triển bệnh, đây là loại thiết kế nghiên
cứu nào sau đây:
a.Nghiên cứu mô tả
b.Nghiên cứu quan sát
c.Nghiên cứu thuần tập
d.Nghiên cứu thực nghiệm
Câu 19: Quá trình phát triển tự nhiên của bệnh gồm 5 giai đoạn: khỏe, phơi nhiễm, tiền lâm sàng,
lâm sàng, diễn biến tiếp tục. Dự phòng cấp 1 là can thiệp vào giai đoạn nào?
Câu 20: Quá trình phát triển tự nhiên của bệnh gồm 5 giai đoạn: khỏe, phơi nhiễm, tiền lâm sàng,
lâm sàng, diễn biến tiếp tục. Dự phòng cấp 2 là can thiệp vào giai đoạn nào?
Câu 21: Các can thiệp y tế ở “giai đoạn muộn” là dự phòng cấp:
A. Cấp 2.
B.Cấp 3.
C.Cấp 1.
D. Cấp 4.
Câu 22: Dịch tễ học cổ điển chủ yếu đề cập đến:
A. Bệnh truyền nhiễm
B. Bệnh không truyền nhiễm.
C. Bệnh thông thường.
D. Bệnh ung thư.
Câu 23: Trong chiến lược của Dịch tễ học, chọn câu sai:
A. Phải phân biệt trường hợp một cá nhân và trường hợp nhiều người mắc bệnh.
B. Chỉ có bệnh truyền nhiễm mới có thể gây ra hiện tượng hàng loạt.
C. Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm nhằm tìm mối liên quan giữa tác nhân, vật chủ và nguồn lây
bệnh.
D. Nghiên cứu thực nghiệm trong điều kiện tự nhiên sẵn có là tốt nhất.
Câu 24: Trong một nghiên cứu về bệnh dạ dày với uống rượu người ta thấy rằng 100 người bệnh
dạ dày ( 40 người không uống rượu); 100 người không bệnh dạ dày ( 70 người không uống
rượu). Đây là loại nghiên cứu nào? Số người phơi nhiễm với rượu trong nhóm bệnh là? Tìm mối
liên quan giữa 2 yếu tố?
câu 25: Số hiện mắc sẽ tăng trong trường hợp nào? Giảm trong trường hợp nào?
câu 26: Yếu tố nào sau đây không thuộc mạng lưới hậu quả của tăng huyết áp:
A. Ăn nhiều muối
B. Tai biến mạch máu não
C. Nhồi máu cơ tim
D.Bệnh lý ở thận


BÀI 3, 4
Câu 1: Để tiến hành một chương trình phát hiện bệnh trong cộng đồng thì phải xác định được các
yếu tố sau, ngoại trừ:
A. Bệnh nào cần phát hiện.
B. Bệnh hay xảy ra ở nhóm người nào.
C. Dùng kỹ thuật nào để tiến hành phát hiện bệnh.
D. Bệnh xảy ra ở đâu
Câu 2: Thế nào là loại test đơn giản?
Câu 3: Thế nào là loại test đa dạng?
Câu 4: Thế nào là giá trị âm thật?
Câu 5: Độ nhạy của một thử nghiệm là:
A. Là tỷ lệ giữa các kết quả dương tính thật so với tổng số người bị bệnh thật sự.
B. Là tỷ lệ giữa các kết quả âm tính thật so với tổng số người lành thật sự.
C. Là tỷ lệ giữa các kết quả dương tính thật so với tổng số các kết quả dương tính
D. Là tỷ lệ giữa các kết quả âm tính thật so với tổng số các kết quả âm tính
Câu 6: Thiết kế nghiên cứu nào sau đây không thuộc dịch tễ
phân tích:
A. Nghiên cứu can thiệp/ thực nghiệm.
B. Nghiên cứu bệnh chứng
C. Nghiên cứu đoàn hệ/ thuần tập
D. Nghiên cứu mô tả
Câu 7: Trong các thiết kế nghiên cứu mô tả có mấy loại?
Câu 8: Loại thiết kế nghiên cứu nào sau đây không thuộc Dịch tễ học mô tả:
A. Mô tả một trường hợp bệnh.
B. Mô tả nhiều trường hợp bệnh.
C. Nghiên cứu tương quan.
D. Nghiên cứu bệnh chứng.
Câu 9: Ưu điểm của nghiên cứu thuần tập là:
A. Ít sai số.
B. Khó thực hiện lại.
C. Tốn nhiều tiền.
D. Tốn nhiều thời gian.
Câu 10: Loại nghiên cứu thực nghiệm nào sau đây có thể thực hiện trên người:
A. Gây dịch trên quần thể.
B. Gây nhiễm bệnh cho người
C. Gây xơ vữa động mạch thực nghiệm
D. Gây ung thư thực nghiệm.


BÀI 9,10,11,12,13,14
Câu 11Để tồn tại một quá trình dịch phải có yếu tố nào sau đây:
A.Loại vi sinh vật
B. Khối cảm thụ.
C. Khả năng miễn dịch
D. Nguyên nhân gây bệnh.
Câu 2: Căn cứ vào nguồn truyền nhiễm, có thể chia các bệnh lây qua đường tiêu hóa thành mấy
phân nhóm?
Câu 3: Căn cứ vào nguồn truyền nhiễm có thể chia các bệnh lây qua đường tiêu hóa thành các
phân nhóm nào?
Câu 4: Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng bệnh lây qua đường hô hấp:
A. Phát hiện sớm người mắc bệnh để cách ly vào điều trị triệt đề phòng lây lan
B. Khử trùng các đồ dùng của bệnh nhân
C. Khử trùng tốt đàm, chất nôn của người bệnh
D. Tránh tiếp xúc với động vật bệnh
Câu 5: Biện pháp có hiệu quả nhất để phòng bệnh sởi:
A. Gây miễn dịch nhân tạo
B. Vệ sinh cá nhân tốt
C. Vệ sinh môi trường xung quanh
D. Ăn uống hợp lý
Câu 6: Tại sao người lớn không mắc bệnh sởi:
A. Do trước kia đã mắc sởi hoặc được tiêm chủng vaccine sởi
B. Do chăm sóc bản thân tốt
C. Do ăn uống đầy đủ
D. Do sởi không lây người lớn
Câu 7:Ở nước ta chủ yếu gặp mấy type virus Dengue gây bệnh chủ yếu:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 8: Virus gây nên bệnh Sốt Xuất Huyết:
A. Aedes aegypty
B. Dangue
C. Virus polio
D. Dengue
Câu 9: Ở nước ta, nguồn bệnh dại chủ yếu ?
Câu 10: Người mắc bệnh dại là do tiếp xúc với :
A. Nước tiểu của súc vật
B. Phân của súc vật
C.Vật dụng bị nhiễm nước bọt của súc vật
D. Nước bọt của súc vật bị dại qua vết cắn, cào
Câu 11: Nguồn truyền nhiễm của bệnh sởi?
Câu 12: Bệnh sởi lây truyền qua đường nào ?
Câu 13: Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng chống bệnh lây qua
đường hô hấp truyền từ súc vật là:
A. Xử lý không khí bị ô nhiễm


B. Khử trùng tốt chất thải của động vật
C. Khử trùng tốt chất thải và đồ dùng cá nhân của người bệnh.
D. Phát hiện sớm động vật mắc bệnh và xử lý kịp thời
Câu 14: Biện pháp phòng chống bệnh sởi có hiệu quả nhất là:
A. Tiêm vắc xin sởi
B. Cách ly người bệnh từ khi mới sốt
C. Tránh tiếp xúc với người bệnh
D. Đeo khẩu trang
Câu 16: Thời gian tiêm phòng vắc xin sởi tốt nhất cho trẻ là khi trẻ được:
A. 1 tháng
B. 3 tháng
C. 6 tháng
D. 9 tháng
Câu 10: Các vấn đề nào sau đây phù hợp với y đức trong nghiên cứu can thiệp:
a.Không cho phép thử nghiệm có ảnh hưởng xấu đến người dân
b.Có thể kiểm định gián tiếp bằng cách loại bỏ các yếu tố nguy hại đến sức khỏe
c.Hiệu quả nghiên cứu được đặt lên hang đầu
d.a và b đúng
câu 11: Tìm một câu không phù hợp với thiết kế nghiên cứu mô tả:
a.Nghiên cứu sinh học
b.Báo cáo ca bệnh
c.Báo cáo hàng loạt ca bệnh
d.Nghiên cứu cắt ngang
Câu 12: Khi nhà nghiên cứu chưa chắc chắn về mối liên quan nhân quả, thì nên chọn loại thiết kế
nghiên cứu nào sau đây là phù hợp:
a.Nghiên cứu mô tả
b.Nghiên cứu bệnh chứng
c.Nghiên cứu đoàn hệ
d.Nghiên cứu can thiệp
Câu 13: sai số được chia thành các loại, ngoại trừ:
a.Sai số ngẫu nhiên
b.Sai số hệ thống
c.Sai số do nhận định
d.Sai số do đo lường
Câu 14: Sàng lọc bệnh nhằm phát hiện những người có nguy cơ mắc bệnh:
ở giai đoạn sớm
Ở giai đoạn chưa có biểu hiện lâm sàng
ở giai đoạn muộn
ở một tập thể được xem là khỏe mạnh
câu 15: Dịch là:
Số ca mắc bệnh tại một địa phương tăng cao hơn địa phương khác
Tỷ lệ mắc bệnh tại một địa phương tăng cao hơn các địa phương khác
Tỷ lệ mắc vượt qua tỷ lệ mắc bệnh trung bình nhiều năm
Số ca mắc bệnh nhiều hơn năm trước đó
Câu 16: Bệnh lây qua đường da, niêm mạc do súc vật truyền sang người là:
A. Bệnh dịch hạch


B. Bệnh dại
C. Uốn ván
D. Thủy đậu
E. Viêm não Nhật Bản
Câu 17: Bệnh lây qua da, niêm mạc có nguồn truyền nhiễm từ vật vô sinh là:
A. Ghẻ
B. Đau mắt hột
C.Uốn ván
D. Leptospirosis
E. Bệnh lở mồm long móng
Câu 18: Chỉ định tiêm đồng thời cả văc xin và huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó cắn
trong trường hợp:
A. Vết cắn nhẹ ở cẳng chân
B.Vết cắn nhẹ ở mặt và tại thời điểm cắn con vật khỏe mạnh.
C. Vết cắn nhẹ, xa thần kinh trung ương và con vật đã bị giết.
D. Vết cắn nhẹ, xa thần kinh trung ương nhưng không theo dõi được con vật
E. Vết cắn nhẹ, xa thần kinh trung ương và người bị cắn đang có thai.
câu 19: Trường hợp bị chó cắn, vết cắn nhẹ, xa thần kinh trung ương và tại thời điểm cắn con vật
bình thường thì không cần tiêm vắc xin nếu theo dõi được chó khỏe mạnh trong vòng:
A. 3 ngày
B. 5 ngày
C. 5 - 10 ngày
D.10 - 15 ngày
E.15 - 20 ngày
câu 20: Bệnh lây theo đường da, niêm xếp vào phân nhóm 2 theo nguồn truyền là:
A. Thủy đậu
B. Bệnh hoa liễu
C. Bệnh than
D. Uốn ván
E. Viêm kết mạc
Câu 21: Các bệnh lây qua da, niêm mạc có thể lan truyền qua:
A. Đất, nước
B. Nước, vật dụng
C. Đất, nước, vật dụng
D. Côn trùng tiết túc
E. Đất, nước, vật dụng, côn trùng tiết túc
Câu 22: Súc vật bị dại bắt đầu bài xuất virus dại theo nước bọt khoảng... ... ... ... trước khi xuất
hiện triệu chứng đầu tiên.
A. 4 ngày
B. 2 - 4 ngày
C. 4 - 6 ngày
D. 4 - 8 ngày
E. 4 - 12 ngày
câu 23: Biện pháp phòng chống bệnh lây qua da, niêm mạc do súc vật truyền sang người không
đúng là:
A. Tiêm phòng cho súc vật


B. Giết mổ thịt các động vật ốm
C. Trang bị quần áo bảo hộ, tránh xây xát da cho người tiếp xúc nghề nghiệp với súc vật
D. Phát hiện sớm người mắc bệnh để điều trị
E. Phát hiện sớm động vật mắc bệnh để xử lý kịp thời
Câu 24: Những người có thể mắc bệnh lây qua đường da, niêm mạc do súc vật truyền là:
A. Người chăn nuôi gia súc
B. Nông dân
C. Trẻ em
D. Nhân viên thú y
E. Tất cả mọi người
Câu 25: Thời gian ủ bệnh của bệnh dại ở người ngắn hay dài phụ thuộc vào:
A. Tình trạng sức khỏe của người bị cắn
B. Tình trạng nặng nhẹ và vị trí vết thương
C. Loại súc vật cắn
D. Điều trị kháng sinh
E. Tình trạng tiêm phòng của con vật
Câu 26: Biện pháp dự phòng cấp 2 đối với các bệnh lây qua da, niêm mạc do súc vật truyền sang
người làì:
A. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với động vật ốm
B. Phát hiện sớm người mắc bệnh để điều trị
C. Diệt động vật mắc bệnh
D. Xử lý nguồn nước ô nhiễm chất thải động vật
E. Phát hiện sớm động vật mắc bệnh và xử lý kịp thời
Câu 27: Vi rut dại qua vết cắn vào cơ thể người sẽ :
A.Phát triển tại vết thương sau đó theo dây thần kinh đến tuyến nước bọt
B.Theo máu vào cơ thể gây nhiễm độc
C.Theo máu đến hệ thần kinh
D.Theo dây thần kinh ly tâm đến hệ thần kinh
E.Theo dây thần kinh hướng tâm đến hệ thần kinh trung ương
Câu 28: Biện pháp phòng chống bệnh dại làì:
A. Tiêm vắc xin phòng dại
B. Cách ly người bị súc vật nghi dại cắn
C.Tiêm vắc xin phòng dại cho người bị súc vật nghi dại cắn
D. Diệt động vật gậm nhấm mang mầm bệnh
E. Dùng kháng sinh dự phòng cho người có nguy cơ
Câu 29: Biện pháp tác động vào nguồn lây để phòng chống bệnh dại là:
A. Nhốt súc vật bị dại vào chuồng riêng
B.Diệt súc vật bị dại
C. Dùng kháng sinh cho người bị chó cắn
D. Tiêm đồng thời cả vắc xin và huyết thanh cho người bị chó cắn
E. Tiêm huyết thanh kháng dại cho súc vật
Câu 30: Biện pháp tác động vào nguồn lây để phòng chống bệnh dại là:
A. Xử lý tốt chất thải động vật
B. Diệt loài gậm nhấm mang mầm bệnh
C. Cách ly người bị chó nghi dại cắn
D. Tiêm vắc xin phòng dại cho người bị chó cắn


E. Tiêm vắc xin phòng dại cho chó
Câu 31: Biện pháp để phòng bệnh lây qua da, niêm mạc do súc vật truyền sang người không phù
hợp là:
A. Xử lý nguồn nước ô nhiễm chất thải động vật
B. Khử trùng tẩy uế các chất thải của người và động vật ốm.
C. Diệt côn trùng tiết túc truyền bệnh
D. Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly, điều trị.
E. Diệt động vật mắc bệnh
Câu 32: Xử trí trường hợp bị chó cắn, vết cắn ở mặt và tại thời điểm cắn con chó khỏe mạnh là:
A. Tiêm vắc xin trừ dại
B. Tiêm huyết thanh kháng dại
C. Tiêm đồng thời cả vắc xin và huyết thanh kháng dại
D. Theo dõi con chó
E. Cách ly người bị chó cắn và dự phòng bằng kháng sinh
câu 33 Để phòng bệnh lây qua da, niêm mạc do súc vật truyền sang người, biện pháp nào sau đây
là không đúng:
A. Tiêm phòng cho súc vật
B. Phát hiện sớm động vật mắc bệnh, cách ly, điều trị
C. Dùng kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc nghề nghiệp với súc vật
D. Phát hiện sớm người mắc bệnh và điều trị
E. Khử trùng, tẩy uế chất thải của người và động vật ốm.
Câu 34: Trường hợp bị chó cắn, vết cắn nhẹ xa thần kinh trung ương và chó đã mất tích, sau khi
điều trị tại chỗ vết thương cần phải :
A.Tiêm ngay vắc xin trừ dại
B. Tiêm ngay huyết thanh kháng dại
C. Tiêm đồng thời cả vắc xin và huyết thanh kháng dại
D. Cách ly người bị chó cắn và cho kháng sinh dự phòng
E. Băng kín vết thương
Câu 35: Cách xử trí trường hợp bị chó cắn, vết cắn nhẹ ở cổ chân và tại thời điểm cắn con vật
bình thường là:
A. Tiêm vắc xin trừ dại
B. Tiêm huyết thanh kháng dại
C. Tiêm đồng thời cả vắc xin và huyết thanh kháng dại
D. Theo dõi người bị chó cắn
E. Không tiêm phòng nếu theo dõi trong vòng 10 ngày chó vẫn bình thường.
Câu 36: Các bệnh lây theo đường da- niêm mạc là bệnh của người, không có bệnh truyền từ súc
vật sang người.
A. Đúng
B. Sai
Câu 37: Đa số các bệnh lây theo đường da, niêm mạc có phương thức lây gián tiếp bằng các yếu
tố của môi trường bên ngoài.
A. Đúng
B. Sai
Câu 38: Đối với các bệnh lây theo đường da, niêm mạc biện pháp phòng bệnh quan trọng là vệ
sinh cá nhân, ngoài ra các biện pháp giáo dục sức khỏe và biện pháp xã hội có vai trò quyết định
trong một số trường hợp.


A. Đúng
B. Sai
Câu 39: Biện pháp dự phòng cấp 2 để phòng bệnh lây theo đường da, niêm mạc do súc vật
truyền sang người là phát hiện sớm động vật mắc bệnh và xử lý kịp thời.
A. Đúng
B. Sai
Câu 40: Việc lan truyền của một số bệnh lây qua da, niêm mạc tùy thuộc vào điều kiện sinh hoạt,
trình độ văn hóa và vệ sinh của dân chúng.
A. Đúng
B. Sai
Câu 41: Đa số bệnh lây qua đường hô hấp có miễn dịch bền vững, ngoại trừ bệnh:
A. Sởi
B. Đậu mùa
C. Ho gà
D. Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính
E. Quai bị
Câu 42: Bệnh lây qua đường hô hấp có tình trạng người lành mang trùng là bệnh:
A. Sởi
B. Bạch hầu
C. Ho gà
D. Quai bị
E. Thủy đậu
Câu 43: Bệnh lây qua đường hô hấp là nhóm bệnh chủ yếu của:
A. Trẻ em
B. Phụ nữ
C. Người gìa
D. Người suy giảm miễn dịch
E. Mọi người
Câu 44: Biện pháp nhằm cắt đứt đường truyền để phòng chống các bệnh lây qua đường
hô hấp là:
A. Xử lý không khí bị ô nhiễm
B. Khử trùng tốt đờm dãi và đồ dùng cá nhân của người bệnh
C. Quản lý người mang trùng
D. Phát hiện sớm động vật mắc bệnh và xử lý kịp thời
E. Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly, điều trị triệt để
Câu 45: Sởi là bệnh chủ yếu của:
A.Trẻ dưới 6 tháng
B. Trẻ em
C. Người suy giảm miễn dịch
D.Trẻ suy dinh dưỡng
E. Phụ nữ có thai
Câu 46: Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng bệnh lây qua đường hôhấp là:
A. Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly và điều trị triệt để
B. Khử trùng các đồ dùng của bệnh nhân
C. Khử trùng tốt đờm dãi, chất nôn của người bệnh
D. Tránh tiếp xúc với động vật ốm


E. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh
Câu 99: Người mắc bệnh sởi truyền bệnh sớm nhất vào giai đoạn nào sau đây:
A. Cuối thời kỳ ủ bệnh
B.Từ khi mới sốt
C. Khi bắt đầu nổi ban
D. Khi sốt lên cao nhất
E. Khi ban đã mọc toàn thân
Câu 100: Thời gian cách ly người mắc bệnh sởi:
A. Từ khi mới sốt đến khi hết sốt
B. Từ khi mới sốt đến khi nổi ban
C. Trong suốt thời kỳ mẫn ban
D. Từ khi mới sốt và trong suốt thời kỳ mẫn ban
E. Từ khi mới sốt đến khi ban bay hết
Câu 101: Các loại vi sinh nào sau gây bệnh lây qua đường tiêu hóa:
Các vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm khuẩn ở đường tiêu hóa thường gặp như: Vibrio
cholerae O1 và O 139, Salmonella, Shigella,...
Virus: virus bại liệt, virus viêm gan A, virus gây bệnh đường ruột như Rotavirus.
Đơn bào Entamoeba histolytica ; Ký sinh trùng Cryptosporidium.
Cả A,B,C đều đúng
Câu 102: Căn cứ vào nguồn truyền nhiễm có thể chia các bệnh lây qua đường tiêu hóa thành mấy
phân nhóm:
2
3
4
5
Câu 103: Căn cứ vào nguồn truyền nhiễm có thể chia các bệnh lây qua đường tiêu hóa thành các
phân nhóm nào?
Bệnh truyền từ người sang người và bệnh truyền từ súc vật sang người.
Bệnh truyền từ súc vật sang súc vật và bệnh truyền từ người sang người.
Bệnh truyền từ người sang súc vật và bệnh truyền từ súc vật sang người.
Cả A,B,C đều sai.
Câu 104: Bệnh thương hàn thuộc phân nhóm nào khi căn cứ vào nguồn truyền nhiễm các bệnh
lây qua đường tiêu hóa?
Bệnh truyền từ súc vật sang người.
Bệnh truyền từ người sang người.
Bệnh truyền từ người sang súc vật.
Cả A,B,C đều đúng.
Câu 105: Bệnh Sốt làn sóngthuộc phân nhóm nào khi căn cứ vào nguồn truyền nhiễm các bệnh
lây qua đường tiêu hóa?
Bệnh truyền từ súc vật sang người.
Bệnh truyền từ người sang người
Bệnh truyền từ người sang súc vật
Cả A,B,C đều đúng.
Câu 106: Căn cứ theo vị trí cảm nhiễm, có thể chia các bệnh lây qua đường tiêu hóa thành mấy
phân nhóm?


1
2
3
4
Câu 107: Bệnh tả, lỵ trực khuẩn thuộc phân nhóm nào sắp theo vị trí cảm nhiễm nhóm bệnh lây
qua đường tiêu hóa?
Phân nhóm 1
Phân nhóm 2
Phân nhóm 3
Phân nhóm 4
Câu 108: Bệnh lỵ amibe thuộc phân nhóm nào sắp theo vị trí cảm nhiễm nhóm bệnh lây qua
đường tiêu hóa?
Phân nhóm 1
Phân nhóm 2
Phân nhóm 3
Phân nhóm 4
Câu 109: Bệnh thương hàn, phó thương hàn thuộc phân nhóm nào trong các phân nhóm bệnh lây
qua đường tiêu hóa?
Phân nhóm 1: Tác nhân gây bệnh khu trú ở ruột.
Phân nhóm 2: Tác nhân gây bệnh ở ngoài ruột.
Phân nhóm 3: Vi sinh vật có thể vào máu gây nhiễm khuẩn máu.
Phân nhóm 4: Vi khuẩn sinh sản trong thức ăn và sinh ra độc tố.
Câu 110: Đối với các bệnh lây qua đường tiêu hóa thì nguồn truyền nhiễm nguy hiểm là :
Người bệnh ở thời kỳ phát bệnh.
Người khỏi bệnh mang trùng.
Người lanh mang trùng.
Người mang trùng mạn tính.
Câu 111: Người mắc bệnh thương hàn giải phóng vi khuẩn theo đường nào là chủ yếu?
Phân
Nước tiểu
Chất nôn
Cả A,B,C đều đúng.
Câu 112: Đối với bệnh tả: người khỏi bệnh còn giải phóng phẩy khuẩn tả trong một thời gian
ngắn, thường là:
5-10 ngày
10 ngày – 1 tháng
1-2 tháng
2-3 tháng
Câu 113: Cơ chế truyền nhiễm của các bệnh lây qua đường tiêu hóa:
Là vi sinh vật gây bệnh chỉ có một lối ra là theo phân ra ngoài và chỉ có một lối vào là
qua mồm vào cơ thể.
Giải phóng tác nhân gây bệnh ở người mắc bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa là ỉa chảy.
Vi khuẩn gây bệnh còn được giải phóng ra môi trường bên ngoài cùng với chất nôn và
cùng với nước tiểu.
Tất cả đều đúng.


Câu 114: Các bệnh lây qua đường tiêu hóa thường phát tán quanh năm, nhưng thường tăng lên
vào mùa :
Xuân

Thu
Đông
Câu 115: Tại sao các bệnh lây qua đường tiêu hóa thường tăng lên vào những tháng hè?
Khí hậu nóng ẩm
Nhiều ruồi nhặng
Thức ăn dễ ôi thiu
Tất cả đều đúng
Câu 117: Bệnh lỵ trực trùng thường gặp nhất ở:
Trẻ nhỏ từ 1-2 tuổi
Trẻ em 5-6 tuổi
Người lớn
Người già
Câu 118: Các bệnh lây qua đường tiêu hóa thường xảy ra ở những nơi:
Điều kiện vệ sinh kém, thiếu nước sạch
Vệ sinh thực phẩm không được an toan
Dùng phân tuoiw bón hoa màu, phóng uế bừa bãi
Tất cả đều đúng
Câu 119: Các biện pháp phòng chống bệnh lây qua đường tiêu hóa:
Biện pháp vệ sinh
Vaccine phòng bệnh nếu có
A,B đúng
A,B sai
Câu 120: Các biện pháp vệ sinh bao gồm:
Đảm bảo cung cấp nước sạch
An toàn thực phẩm
Vệ sinh môi trường
Tất cả đều đúng
Câu 121: Trường hợp AIDS đầu tiên được phát hiện năm nào?
Năm 1981
Năm 1982
Năm 1983
Năm 1985
Câu 122: Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên là ở Tp Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
12/1993
12/1992
12/1991
12/1990
Câu 123: HIV là chữ viết tắt của?
Câu 124: Quá trình nhiễm HIV thường tiến triển qua các giai đoạn:
Nhiễm HIV không triệu chứng
Nhiễm trùng cấp tính
Có các biểu hiện lâm sang từ nhẹ (HIV) đến nặng (AIDS)


Tất cả đều đúng
Câu 125: Có bao nhiêu phương thức chính lây truyền HIV?
Câu 126: Khi thai còn trong tử cung: virus HIV truyền từ mẹ sang thai nhi khi ở giai đoạn :
Tuần thứ 4
Tuần thứ 8
Tuần thứ 12
Tuần thứ 16
Câu 127: Các phương thức truyền nào không lây truyền HIV:
Máu
Tình dục
Mẹ sang con
Muỗi đốt
Câu 128: Các nguyên tắc cơ bản của biện pháp phòng chống HIV/AIDS :
Dự phòng nhiễm HIV
Giảm tác động của HIV/AIDS đối với cá nhân và xã hội
Huy động và thống nhất các nổ lực quốc gia, toàn cầu phòng chống HIV/AIDS
Tất cả đúng
Câu 129: Chọn câu sai. Đề phòng lây nhiễm HIV qua đường tình dục cần phải làm những điều
sau:
Sử dụng bao cao su khi sinh hoạt tình dục
Tiệt trùng dụng cụ tiêm truyền theo đúng qui định
Không dùng chung đồ dùng cá nhân với người mắc HIV
Giáo dục kiến thức về các phương thức lây truyền để người dân phòng chống.
Câu 130: Nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục :
0,1% - 1%
0,1 – 10%
1%- 5%
2% - 3%
Câu 131: Đường lây truyền chủ yếu của đại dịch HIV/AIDS trên thế giới:
Máu
Tình dục
Hô hấp
Mẹ sang con.
Câu 132: Mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (giang mai, lậu,…) đều làm tăng nguyên cơ
lây nhiễm HIV lên:
5 lần
10 lần
15 lần
20 lần
Câu 134: Nguồn truyền nhiễm của HIV:
Bệnh nhân AIDS
Người nhiễm HIV
Cả A,B đúng
Cả A,B sai
Câu 135: HIV dễ dàng bị bất hoạt bởi:
Các yếu tố vật lý.


Hóa chất
Nhiệt độ
Tất cả đều đúng
Câu 136: Trong dung dịch HIV bị phá hủy ở nhiệt độ bao nhiêu sau 20 phút?
55 độ C
56 độ C
54 độ C
52 độ C
Câu 137: Các triệu chứng thường gặp ở người nhiễm trùng cấp HIV:
Sốt, viêm họng
Sưng hạch, nổi mẩn đỏ ở da
Cúm
Tất cả đều đúng
Câu 138: Khi vào cơ thể HIV chủ yếu tấn công và gây tổn thương tế bào:
Lympho T CD4
Lympho T CD8
Lympho B
Tất cả sai.
Câu 139: Xét nghiệm nào sau đây để phát hiện HIV
Nước tiểu
Máu
Nước bọt
Đáp án khác.
Câu 140: Nhiễm HIV không triệu chứng kéo dài trung binh:
5-8 năm
8-10 năm
10-12 năm
12-15 năm
Câu 141:Có mấy loại hình thái dịch tễ học của HIV trên thế giới?
Câu 142: Khi vào cơ thể, virus HIV chủ yếu tấn công vào tế bào nào?
Lympho T
Lympho B
Lympho TCD4
Lympho TCD8
Câu 143: Loại khoáng nguyên nào quan trọng trong chuẩn đoán HIV?
GP
CP 120
GP 41
P24
Câu 144: Kĩ thuật nào sau đây không phải là xét nghiệm phát hiện trực tiếp sự có mặt của HIV?
Phát hiện kháng nguyên virus’
Kĩ thuật ELISA
Phân lập virus
Phản ứng khuyếch đại chuỗi
Câu 145: Tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường máu?
75%


90%
93%
95%
Câu 146: Tỷ lệ trẻ em lây nhiễm HIV do bú sữa mẹ?
15%
20 – 30%
25 – 40%
15 -20%
Câu 147: Yếu tố nào không đóng vai trò quan trọng trong việc lây truyền HIV?
Máu
Tinh dịch
Sữa mẹ
Dịch tiết âm đạo
Câu 148: Trẻ em dưới 18 tháng tuổi nếu có kháng thể kháng HIV(+) cần làm xét nghiệm nào sau
đây?
P24
ELISA
SEORDIA
Phân lập virus
câu 149: Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường máu không có tình trạng người mang
trùng mạn tính là:
Viêm gan siêu vi B
Viêm gan siêu vi C
Nhiễm HIV/AIDS
Sốt xuất huyết dengue
Câu 150: Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng chống bệnh lây quađường hô
hấp truyền từ súc vật là:
Xử lý không khí bị ô nhiễm
Khử trùng tốt chất thải của động vật
Khử trùng tốt chất thải và đồ dùng cá nhân của người bệnh.
Phát hiện sớm động vật mắc bệnh và xử lý kịp thời
Câu 151: Biện pháp phòng chống bệnh sởi có hiệu quả nhất là:
Đeo khẩu trang
Cách ly người bệnh từ khi mới sốt
Tránh tiếp xúc với người bệnh
Tiêm vắc xin sởi
Câu 152: Đối tượng trong các nghiên cứu Dịch tễ học thường là:
Một người bệnh
Xác định một hiện tượng sức khỏe/cộng đồng
Nguyên nhân làm xuất hiện và lan tràn bệnh/cộng đồng
Một hiện tượng sức khỏe/cộng đồng.
Câu 153: Việc chẩn đoán trong các nghiên cứu Dịch tễ học thường là:
Xác định một trường hợp mắc bệnh
Xác định nguyên nhân làm xuất hiện và lan tràn bệnh/cộng đồng
Nghiên cứu một hiện tượng sức khỏe/cộng đồng
Xác định một hiện tượng sức khỏe/cộng đồng.


Câu 154: Nguồn truyền nhiễm của các bệnh tả, lỵ, thương hàn, chọn câu sai:
Người mắc bệnh
Thực phẩm có nhiễm mầm bệnh
Nguồn nước nhiễm vi sinh vật gây bệnh
Động vật mắc bệnh
Câu 155: Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa là:
Tiêm phòng cho súc vật
Kiểm tra vệ sinh các nguồn nước
Xử lý phân đúng qui cách
Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly và điều trị triệt để
Câu 156: Nguồn lây có ý nghĩa quan trọng trong phát sinh dịch đối với bệnh tả là:
Người bệnh
Người mang trùng
Người mang trùng mạn tính
Nguồn nước bị nhiễm vi khuẩn tả
Câu 157: Biện pháp tác động vào đường truyền nhiễm để phòng chống bệnh lây qua đường tiêu
hóa là:
Theo dõi người tiếp xúc
Phát hiện sớm người mắc bệnh để cách ly
Giáo dục vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân
Xử lý nguồn nước bị ô nhiễm
Câu 158: Về lâu dài biện pháp tốt nhất để phòng chống các bệnh lây qua đường tiêu hóa là
Quản lý tốt nguồn truyền nhiễm
Dùng vắc xin
Giám sát định kỳ các ổ dịch cũ để phát hiện sớm các trường hợp bệnh
Đảm bảo cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường
Câu 159: Biện pháp chống dịch tốt nhất khi có dịch tả, lỵ, thương hàn xảy ra là:
Dự phòng bằng vắc xin
Phát hiện sớm, cách ly và điều trị bệnh nhân
Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân
Phát hiện sớm, cách ly, điều trị bệnh nhân, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân.
Câu 160: Một số bệnh đường ruột tăng lên theo mùa là do ............tham gia trong việc làm lan
truyền bệnh:
Nước
Thức ăn
Ruồi
Tay bẩn của người mang vi khuẩn mạn tính
Câu 161: Yếu tố đóng vai trò quan trọng trong lan truyền bệnh tả, lỵ, thương hàn là:
Vật dụng bị nhiễm phân
Ruồi
Nguồn nước bị ô nhiễm
Thức ăn không được nấu chin
Câu 162: Các biện pháp sau đây được thực hiện để phòng chống bệnh tả khi có dịch xảy ra,
ngoại trừ:
Phát hiện sớm người mắc bệnh để cách ly, điều trị


Theo dõi người tiếp xúc
Dự phòng kháng sinh cho người nhà ăn ở chung với người bệnh
Dự phòng kháng sinh cho mọi người trọng vùng có dịch.
Câu 162: Bệnh nào sau đây có tình trạng người mang trùng mạn tính sau khi khỏi bệnh:
Bệnh tả
Bệnh thương hàn
Viêm gan A
Tiêu chảy
Câu 163: Dấu hiệu Typhos: bệnh nhân nằm bất động, vẻ mặt thờ ơ, mắt đờ đẩn, là triệu chứng
của bệnh :
Bệnh tả
Bệnh lỵ trực trùng
Bệnh lỵ amibe
Bệnh thương hàn
Câu 164: Đối với các bệnh lây qua đường tiêu hóa thì nguồn lây nguy hiểm nhất là:
Người bệnh ở giai đoạn ủ bệnh
Người bệnh ở thời kỳ phát bệnh
Người bệnh ở giai đoạn hồi phục
Người mang trùng mạn tính
Câu 165: Biến chứng thường gặp ở trẻ mắc sởi là:
Viêm phổi
Viêm não tủy
Loét giác mạc mắt
Cam tẩu mã
Câu 166: Biện pháp dự phòng cấp 2 để phòng chống bệnh sởi là:
Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly, điều trị
Theo dõi người khỏi bệnh mang trùng
Khử trùng tốt đờm dãi, chất nôn của người bệnh
Chăm sóc tốt phòng biến chứng nguy hiểm
Câu 167: Công thức tính cỡ mẫu?
Câu 168: Các phương pháp chọn mẫu?
Câu 169: Các test có độ nhạy cao phải được ưu tiên với bệnh nào? Các tes có độ đặc hiệu cao
phải được ưu tiên với bệnh nào?
Câu 170: Phân biệt được giữa nghiên cứu phân tích và nghiên cứu mô tả? Phân biệt được giữa
nghiên cứu quan sát và nghiên cứu thực nghiệm?
Câu 171: Nêu ưu và nhược điểm của nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu thuần tập/ đoàn hệ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×