Tải bản đầy đủ

GIÁO TRÌNH THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC

THUỐC TÁC DỤNG
TRÊN HỆ ADRENERGIC
2008


Mục tiêu học tập:
Thuốc tác dụng trên hệ adrenergic (3t)
1. Trỡnh bày đợc tác dụng và cơ chế tác
dụng, chỉ định, tác dụng không mong
muốn, chống chỉ định của: adrenalin,
heptaminol, isoprenalin, salbutamol,
propranolol
2. So sánh đợc tác dụng gia:
Các thuốc kích thích hệ adrenergic với
adrenalin


THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC


THUỐC KÍCH THÍCH HỆ ADRENERGIC
THUỐC ỨC CHẾ HỆ ADRENERGIC


THUỐC KÍCH THÍCH HỆ ADRENERGIC

HỆ

TÁC DỤNG

CHỈ ĐỊNH

CCĐ

α1 Co mạch ngoại vi,
dưới da…

-Cầm máu niêm mạc, Tăng nhãn
-Viêm mũi, viêm
áp
Co cơ tia  giãn đồng mống mắt
-Phối hợp thuốc tê
tử
-Hạ huyết áp

β1 - Kích thích tim, ↑HA

- Shock phản vệ,
Ngừng tim

β2 - Giãn cơ trơn hô hấp, - Hen phế quản
tiêu hóa, tiết niệu…
β2,3 - Tăng chuyển hóa

-Bệnh tim
mạch, ↑ HA
-Ưu năng
tuyến giáp


THUỐC KÍCH THÍCH ADRENERGIC


Thuốc kích thích trực tiếp α và β
Thuốc kích thích trực tiếp α 1


Heptaminol, phenylephrin, xylometazolin, PPA

Thuốc kích thích trực tiếp α 2
Adrenalin, noradrenalin

Metyldopa

Thuốc kích thích trực tiếp β


Không chọn lọc: isoprenalinChọn lọc β2: salbutamol, salmeterol

Thuốc kích thích gián tiếp: ephedrin


ADRENALIN
Cơ chế/ td
α1

β>α

Kích thích TKTƯ
Co mạch ngoại vi

Chỉ định?

Co cơ tia mống mắt
β1
Kích thích tim
β2

Giãn cơ trơn (hô hấp,
tiêu hóa, tiết niệu)
Tăng phân huỷ glycogen

β3
Tăng phân hủy lipid

TDKMM
CCĐ ?


THUỐC KÍCH THÍCH α1
HEPTAMINOL

Cơ chế/ td
α1
Co mạch ngoại vi

Chỉ định ?

Co cơ tia mống mắt

TDKMM
CCĐ ?


THUỐC KÍCH THÍCH α2
Tác dụng


α2 TƯ  hủy giao cảmỨc chế dopa decarboxylase, ngăn thu hồi
catecholamin về nơi dự trữ

Chỉ định
Metyldopa

Tăng huyết áp

TDKMM


TKTƯ: an thần, chóng mặtKhô miệng, giảm tình dục


ISOPRENALIN
Cơ chế/ td

Kích thích TKTƯ

β1
Kích thích tim
β2

Chỉ định

Giãn cơ trơn (hô hấp,
tiêu hóa, tiết niệu)
Tăng phân huỷ glycogen

TDKMM
Chống chỉ định

β3
Tăng phân hủy lipid


SALBUTAMOL
Cơ chế/ td

Kích thích TKTƯ

β2
Giãn cơ trơn (hô hấp,
tiêu hóa, tiết niệu)

Tăng phân huỷ glycogen

Chỉ định

TDKMM
Chống chỉ định


THUỐC ỨC CHẾ HỆ ADRENERGIC


Thuốc ức chế β- adrenergicThuốc ức chế α- adrenergicThuốc ức chế gián tiếp


THUỐC ỨC CHẾ β ADRENERGIC


Tác dụng


TimCơ trơnNgoại tiếtChuyển hóaKhác


Cường giao cảm nội tạiỔn định màng TBTK
Chỉ định


Tăng huyết ápCơn đau thắt ngựcLoạn nhịp timGiải độc thuốc cường β- adrenergic
TDKMM


Chậm nhịp timCo thắt khí phế quảnCơn đau và loét dạ dày- tá tràngNgừng thuốc đột ngột  đột quị
Chống chỉ định


Suy tim, chậm nhịp xoang, block nhĩ thất độ 2Hen PQLoét dạ dày- tá tràng tiến triểnNhược cơNgười mang thai


THUỐC ỨC CHẾ β- ADRENERGIC

TÁC DỤNG

CHỈ ĐỊNH

- Tim
- Cơ trơn
- Ngoại tiết
- Chuyển hóa
- Khác

TDKMM
CCĐ


THUỐC ỨC CHẾ β- ADRENERGIC
β1

Tªn thuèc

æn
®Þnh
mµng

Cêng néi
t¹i

Acebutolol (Sectral)

+

Atenolol

+

Betaxolol

+

Esmolol

+

Metoprolol (Lopressor)

+

+

Carvedilol+

LabetalolPindolol (Visken)Propranolol+

+

+
+


THUỐC ỨC CHẾ α- ADRENERGIC


Thuốc ức chế α- adrenergic không chọn
lọcThuốc ức chế chọn lọc α 1- adrenergicAlkaloid cựa lõa mạch


THUỐC ỨC CHẾ α- ADRENERGIC KHÔNG CHỌN LỌC

PHENTOLAMIN
Tác dụng


Ức chế α1  giãn mạch, hạ huyết ápỨc chế α2  nhịp tim nhanh

Chỉ định
Tăng huyết áp

TDKMM


Phản xạ nhịp tim nhanh


THUỐC ỨC CHẾ α1- ADRENERGIC
PRAZOSIN


Tác dụng
Ức chế α1  giãn mạch, hạ huyết áp

Chỉ định


Tăng huyết áp


THUỐC ỨC CHẾ ADRENERGIC GIÁN TIẾP
Tác dụng và cơ chế


Ức chế sinh tổng hợp và dữ trữTăng giải phóng, ngăn cản thu hồi cạn kiệt catecholamin ở TƯ và ngoại vi

Chỉ định


Tăng huyết ápLoạn nhịp timRLTT thể hưng cảmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×